związek chemiczny białko / polipeptyd polimer prosty jon / grupa funkcyjna mieszanina minerał pierwiastek

Instrukcja wstawiania infoboksu do artykułów o związkach chemicznych

edytuj
Spis treści

Poniższa instrukcja dotyczy artykułów o pierwiastkach chemicznych. Dla związków chemicznych, polimerów, białek i polisachardyów, prostych jonów (jak NO-3) i grup funkcyjnych, minerałów oraz mieszanin przewidziano inne infoboksy lub inne sposoby wstawiania tego infoboksu.

Informacje ogólne

edytuj
 • Przed wstawieniem szablonu zapoznaj się z informacją o roli infoboksu w artykule.
 • Poniższy kod infoboksu należy wkleić do artykułu w całości. Usunięcie którejś z linii (np. pustego parametru) spowodować może jego nieprawidłowe wyświetlanie się.
 • Informacje umieszczane w infoboksie muszą być uźródłowione (poza oczywistymi danymi, jak symbol itp.). Jeżeli dla danej właściwości nie przewidziano osobnego parametru na umieszczenie źródła, należy przypis umieścić w tym samym parametrze, co dodawane informacje.

Podstawowy kod infoboksu

edytuj
{{Pierwiastek infobox
 |nazwa                  = 
 |nazwa link
 |symbol                 = 
 |liczba atomowa             = 
 |radioaktywność             = 
 |podręcznik               =
 |poprzedni w okresie link        = 
 |poprzedni w okresie           =
 |następny w okresie link         = 
 |następny w okresie           =
 |poprzedni w grupie link         = 
 |poprzedni w grupie           = 
 |następny w grupie link         = 
 |następny w grupie            = 
 |wygląd                 = 
 |1. grafika               = 
 |opis 1. grafiki             = 
 |2. grafika               = 
 |opis 2. grafiki             = 
 |3. grafika               = 
 |opis 3. grafiki             = 
 |nazwa łacińska             = 
 |grupa                  = 
 |okres                  = 
 |blok                  = 
 |stopień utlenienia           = 
 |właściwości metaliczne         = 
 |właściwości tlenków           = 
 |masa atomowa              = 
 |stan skupienia             = 
 |gęstość                 = 
 |temperatura topnienia          = 
 |tt źródło                = 
 |tt warunki niestandardowe        = 
 |temperatura wrzenia           = 
 |tw źródło                = 
 |tw warunki niestandardowe        = 
 |numer CAS                = 
 |PubChem                 = 
 |promień atomowy             = 
 |promień walencyjny           = 
 |promień van der Waalsa         = 
 |konfiguracja elektronowa        = 
 |zapełnienie powłok           = 
 |elektrony walencyjne          = 
 |elektroujemność w skali Paulinga    = 
 |elektroujemność w skali Allreda     = 
 |I potencjał jonizacyjny         = 
 |II potencjał jonizacyjny        = 
 |III potencjał jonizacyjny        = 
 |punkt potrójny             = 
 |temperatura krytyczna          = 
 |ciśnienie krytyczne           = 
 |tk i ck źródło             = 
 |ciepło parowania            = 
 |ciepło topnienia            = 
 |ciśnienie pary nasyconej        = 
 |prędkość dźwięku            = 
 |rezystywność              = 
 |konduktywność              = 
 |ciepło właściwe             = 
 |przewodność cieplna           = 
 |układ krystalograficzny         = 
 |twardość w skali Mohsa         = 
 |twardość w skali Brinella        = 
 |moduł Younga              = 
 |moduł Kirchhoffa            = 
 |współczynnik sprężystości objętościowej = 
 |właściwości magnetyczne         = 
 |objętość molowa             = 
 |izotopy                 = 
 |zewnętrzne dane MSDS          = 
 |zagrożenia GHS źródło          = 
 |piktogram GHS              = 
 |hasło GHS                = 
 |zwroty H                = 
 |zwroty EUH               = 
 |zwroty P                = 
 |zagrożenia UE źródło          = 
 |piktogram UE              = 
 |zwroty R                = 
 |zwroty S                = 
 |NFPA 704                = 
 |NFPA 704 źródło             = 
 |temperatura zapłonu           = 
 |tz źródło                = 
 |tz warunki niestandardowe        = 
 |temperatura samozapłonu         = 
 |ts źródło                = 
 |ts warunki niestandardowe        = 
 |numer RTECS               = 
 |dawka śmiertelna            = 
 |commons                 = 
 |wikisłownik               = 
}}

Parametry dodatkowe

edytuj

Dodatkowe parametry umożliwiają zmianę rozmiaru grafik oraz umieszczenie drugiego zestawu oznakowania GHS.

 |rozmiar 1. grafiki           = 
 |rozmiar 2. grafiki           = 
 |rozmiar 3. grafiki           = 

więcej informacji w sekcji „Zmiana rozmiaru grafiki
 |postać GHS               = 
 |2. zagrożenia GHS źródło        = 
 |2. postać GHS              = 
 |2. piktogram GHS            = 
 |2. hasło GHS              = 
 |2. zwroty H               = 
 |2. zwroty EUH              = 
 |2. zwroty P               = 
 |postać NFPA 704             = 
 |2. NFPA 704               = 
 |2. postać NFPA 704           = 
 |2. NFPA 704 źródło           = 
dla tych parametrów więcej informacji w sekcji „Dodatkowe parametry dla zagrożeń
 |granice wybuchowości          = 
dodać pod parametrami dotyczącymi temperatury samozapłonu (przeważnie ts warunki niestandardowe)
 |stężenie śmiertelne           = 
dodać pod parametrem dawka śmiertelna

Opis parametrów

edytuj
parametr opis
nazwa nazwa pierwiastka (jeśli brak jest oficjalnej polskiej nazwy – zastosować nazwę zatwierdzoną przez IUPAC)
nazwa link nazwa artykułu pierwiastka (jeśli brak jest oficjalnej polskiej nazwy – zastosować nazwę zatwierdzoną przez IUPAC)
symbol symbol pierwiastka
liczba atomowa liczba atomowa
radioaktywność jeśli pierwiastek jest radioaktywny – wpisać tak (w przeciwnym razie pozostawić puste)
podręcznik nazwa podręcznika
poprzedni w okresie link poprzedni pierwiastek (tytuł podstrony) w okresie w katalogu podręcznik, jeśli wartość niepusta, wtedy szablon tworzy link do niego
poprzedni w okresie poprzednia wyświetlana nazwa pierwiastka w okresie
następny w okresie link następny pierwiastek (tytuł podstrony) w okresie w katalogu podręcznik, jeśli wartość niepusta, wtedy szablon tworzy link do niego
następny w okresie następna wyświetlana nazwa pierwiastka w okresie
poprzedni w grupie link poprzedni pierwiastek (tytuł podstrony) w grupie w katalogu podręcznik, jeśli wartość niepusta, wtedy szablon tworzy link do niego
poprzedni w grupie poprzednia wyświetlana nazwa pierwiastka w grupie
następny w grupie link następny pierwiastek (tytuł podstrony) w grupie w katalogu podręcznik, jeśli wartość niepusta, wtedy szablon tworzy link do niego
następny w grupie następna wyświetlana nazwa pierwiastka w grupie
wygląd wygląd (najlepiej, aby wskazany wygląd ilustrowała także grafika)
1. grafika grafika; domyślnie rozmiar grafiki to 240px albo 120px jeśli wstawiono także 2. grafika
opis 1. grafiki opis 1. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach)
rozmiar 1. grafiki rozmiar 1. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
2. grafika grafika (domyślnie 240px albo 120px jeśli wstawiono także 1. grafika; nie ma potrzeby dodawania jak największej liczby grafik, jeżeli nie wnoszą nic do artykułu)
opis 2. grafiki opis 2. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach)
rozmiar 2. grafiki rozmiar 2. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
3. grafika grafika (domyślnie 180px); stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach (nie ma potrzeby dodawania jak największej liczby grafik, jeżeli nie wnoszą nic do artykułu)
opis 3. grafiki opis 3. grafiki (stosować jedynie w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby podpisywać grafik przedstawiających strukturę związku lub modeli trójwymiarowych)
rozmiar 3. grafiki rozmiar 3. grafiki (bez „px”); zobacz sekcję „Zmiana rozmiaru grafiki
nazwa łacińska nazwa pierwiastka po łacinie
grupa grupa układu okresowego
okres okres układu okresowego
stopień utlenienia stopnie utlenienia, na których dany pierwiastek występuje (najczęściej występujące pogrubione)
właściwości metaliczne wybór: aktynowiec/metal alkaliczny/metal ziem alkalicznych/gaz szlachetny/niemetal – fluorowiec/półmetal/metal/lantanowiec/metal przejściowy (dla pierwiastków o nieznanych właściwościach metalicznych pozostawić puste)
właściwości tlenków właściwości tlenków, które tworzy pierwiastek (kwasowe, zasadowe, amfoteryczne)
masa atomowa masa atomowa (należy dodać jednostkę: [[w:jednostka masy atomowej|u]])
stan skupienia stały/ciekły/gazowy
gęstość gęstość (należy podać jednostkę)
temperatura topnienia temperatura topnienia (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga]
tt źródło źródło powyższej informacji
tt warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura wrzenia temperatura wrzenia (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga]
tw źródło źródło powyższej informacji
tw warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
numer CAS numer CAS związku chemicznego w formacie {{CAS|numer}}
PubChem numer związku w bazie PubChem; należy użyć szablonu {{PubChem}}; dalsze przypisy do tej pozycji można dodać za pomocą szablonu {{r|PubChem}}
promień atomowy promień atomowy (należy podać jednostkę)
promień walencyjny promień walencyjny (należy podać jednostkę)
promień van der Waalsa promień van der Waalsa (należy podać jednostkę)
konfiguracja elektronowa konfiguracja elektronowa (należy zastosować {{Konfiguracja elektronowa}})
zapełnienie powłok liczba elektronów na poszczególnych powłokach
elektrony walencyjne liczba elektronów walencyjnych
elektroujemność w skali Paulinga elektroujemność w skali Paulinga
elektroujemnosć w skali Allreda elektroujemność w skali Allreda
I potencjał jonizacyjny pierwszy potencjał jonizacyjny (należy podać jednostkę)
II potencjał jonizacyjny drugi potencjał jonizacyjny (należy podać jednostkę)
III potencjał jonizacyjny trzeci potencjał jonizacyjny (należy podać jednostkę)
punkt potrójny punkt potrójny (należy podać jednostkę)
temperatura krytyczna temperatura krytyczna (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)
ciśnienie krytyczne ciśnienie krytyczne (w MPa; jednostka zostanie dodana automatycznie)
tk i ck źródło źródło dwóch powyższych danych
ciepło parowania ciepło parowania (należy podać jednostkę)
ciepło topnienia ciepło topnienia (należy podać jednostkę)
ciśnienie pary nasyconej ciśnienie pary nasyconej (należy podać jednostkę)
prędkość dźwięku prędkość dźwięku (należy podać jednostkę)
rezystywność rezystywność (należy podać jednostkę)
konduktywność konduktywność (należy podać jednostkę)
ciepło właściwe ciepło właściwe (należy podać jednostkę)
przewodność cieplna przewodność cieplna (należy podać jednostkę)
układ krystalograficzny układ krystalograficzny
twardość w skali Mohsa twardość w skali Mohsa
twardość w skali Brinella twardość w skali Brinella
moduł Younga moduł Younga (należy podać jednostkę)
moduł Kirchhoffa moduł Kirchhoffa (należy podać jednostkę)
współczynnik sprężystości objętościowej współczynnik sprężystości objętościowej (należy podać jednostkę)
właściwości magnetyczne właściwości magnetyczne
objętość molowa objętość molowa (należy podać jednostkę)
izotopy dla każdego izotopu wypełnić osobno {{Pierwiastek infobox/izotop}} i wstawić w tym parametrze
karta charakterystyki należy użyć szablonu {{MSDS}} lub odpowiedniego szablonu dla danej firmy, np. {{AlfaAesar}}, {{Sigma-Aldrich}} (dla kart firmy Sigma-Aldrich można użyć szablonu {{Sigma-Aldrich}} w postaci {{Sigma-Aldrich|id produktu|marka produktu|link=tak|data dostępu=}}
dla tego i innych parametrów dotyczących oznakowania zagrożeń zobacz:
 Zobacz też: [[[[w:Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych|Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych]]|Wikipedia:Informacje o zagrożeniach w artykułach chemicznych]].
zagrożenia GHS źródło źródło dla oznakowania GHS; można wpisać MSDS jeśli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze karta charakterystyki; dla oznakowania pochodzącego z Rozporządzenia CLP należy zastosować szablon {{CLI}}
postać GHS wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
piktogram GHS piktogramy określające rodzaj zagrożenia; należy użyć szablonu {{Piktogram GHS}}
hasło GHS hasło ostrzegawcze – „Niebezpieczeństwo” albo „Uwaga”; jeśli nie przypisano hasła, zostawić puste
zwroty H zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia; należy użyć szablonu {{Zwroty H}}
zwroty EUH uzupełniające zwroty H; należy użyć szablonu {{Zwroty EUH}}
zwroty P zwroty wskazujące środki ostrożności; należy użyć szablonu {{Zwroty P}}
zagrożenia UE źródło parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; źródło dla oznakowania według DSD; można wpisać MSDS jeśli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze karta charakterystyki; dla oznakowania pochodzącego z Rozporządzenia CLP (dawniej z DSD) należy zastosować szablon {{CLI}}
postać UE parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
piktogram UE parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; europejskie piktogramy ostrzegawcze; należy użyć szablonu {{Piktogram ostrzegawczy}}
zwroty R parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; zwroty ryzyka; należy użyć szablonu {{Zwroty R}}
zwroty S parametr zdezaktualizowany, pozostawiony w artykułach, w których był wypełniony; zwroty bezpieczeństwa; należy użyć szablonu {{Zwroty S}}
NFPA 704 diament ognia”; należy użyć szablonu {{NFPA 704}}
postać NFPA 704 wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako dihydrat substancji_X, substancja_X pięciowodna, chlorowodorek substancji_X), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)
NFPA 704 źródło źródło powyższej informacji
temperatura zapłonu temperatura zapłonu (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]; jeżeli substancja jest niepalna, wpisać tę informację w parametrze tz warunki niestandardowe
tz źródło źródło powyższej informacji
tz warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
temperatura samozapłonu temperatura samozapłonu (w °C; jednostka zostanie dodana automatycznie)[uwaga 1][uwaga 2]; jeżeli substancja jest niepalna, wpisać tę informację w parametrze ts warunki niestandardowe
ts źródło źródło powyższej informacji
ts warunki niestandardowe określenie warunków niestandardowych lub inne informacje
granice wybuchowości granice wybuchowości (podać jako zakres, np. 5–100% ze źródłem)
numer RTECS numer w bazie Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
dawka śmiertelna dawka śmiertelna w formacie LDXX yy mg/kg (zwierzę, droga podania), np. LD50 112 mg/kg (szczur, doustnie)
stężenie śmiertelne stężenie śmiertelne w formacie LCXX yy mg/cm3 (lub inna odpowiednia jednostka), także LCtXX
commons nazwa kategorii Wikimedia Commons (w formacie Category:...); raczej nie warto linkować do galerii
wikisłownik hasło w Wikisłowniku

Informacje szczegółowe

edytuj

Dane bezjednostkowe w parametrach temperatur

edytuj

W parametrach temperatur jednostka dodawana jest automatycznie. Czasem jednak niezbędne jest podanie informacji słownej zamiast liczbowej. W takich sytuacjach należy informację tę podać w parametrze tx warunki niestandardowe (x jest odpowiednią literą temperatury), w tx źródło podać źródło tej informacji, a główny parametr (temperatura x) pozostawić pusty.

Zmiana rozmiaru grafiki

edytuj

Aby zmienić rozmiar wstawionej do infoboksu grafiki należy dodać parametr rozmiar X. grafiki pod parametrem opis X. grafiki. Rozmiar grafiki można regulować w przedziale 60–240 pikseli.

 |1. grafika               = 
 |opis 1. grafiki             =
 |rozmiar 1. grafiki           = 
 |2. grafika               = 
 |opis 2. grafiki             =
 |rozmiar 2. grafiki           = 
 |3. grafika               = 
 |opis 3. grafiki             =
 |rozmiar 3. grafiki           = 

Dodatkowe parametry dla zagrożeń

edytuj

W pewnych przypadkach uzasadnione jest zamieszczenie dwóch różnych oznakowań z tego samego systemu dla jednej substancji. Jest tak wtedy, gdy substancja w jednej postaci wykazuje zupełnie odmienne zagrożenia niż w innej. W takich sytuacjach należy zastosować dodatkowe parametry dla każdej z klasyfikacji, które wraz z podstawowymi parametrami będą wyglądały w kodzie hasła jak poniżej. Wypełniać należy je według tych samych zasad, co parametry podstawowe.

Globalnie Zharmonizowany System
 |zagrożenia GHS źródło          =
 |postać GHS               =
 |piktogram GHS              =
 |hasło GHS                =
 |zwroty H                =
 |zwroty EUH               =
 |zwroty P                =
 |2. zagrożenia GHS źródło        =
 |2. postać GHS              =
 |2. piktogram GHS            =
 |2. hasło GHS              =
 |2. zwroty H               =
 |2. zwroty EUH              =
 |2. zwroty P               =
NFPA 704
 |NFPA 704                =
 |postać NFPA 704             =
 |NFPA 704 źródło             =
 |2. NFPA 704               =
 |2. postać NFPA 704           =
 |2. NFPA 704 źródło           =

Przykłady

edytuj
Azot
węgiel azot tlen
Wygląd
bezbarwny
ciekły azot
ciekły azot
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a. azot, N, 7
Grupa, okres, blok 15, 2, p
Stopień utlenienia ±III, V, IV, II
Właściwości metaliczne niemetal
Właściwości tlenków silnie kwaśne
Masa atomowa 14,0067 u
Stan skupienia gazowy
Gęstość 1,250 g/l (gaz, 0 °C, 1013 mbar)
0,8085 kg/l (ciecz, -196 °C)
Temperatura topnienia -210,01 °C
Temperatura wrzenia -195,8 °C
Numer CAS 7727-37-9
PubChem 947
Właściwości atomowe
Promień
atomowy
walencyjny
van der Waalsa

65 (obl. 56) pm
75 pm
155 pm
Konfiguracja elektronowa [He]2s22p3
Zapełnienie powłok 2, 5
(wizualizacja powłok)
Elektroujemność
• w skali Paulinga
• w skali Allreda

3,04
3,07
Potencjały jonizacyjne I 1402,3 kJ/mol
II 1402,3 kJ/mol
III 1402,3 kJ/mol
Właściwości fizyczne
Punkt krytyczny -146,94 °C; 3,39 MPa
Ciepło parowania 2,7928 kJ/mol
Ciepło topnienia 0,3604 kJ/mol
Ciepło właściwe 1040 J/(kg·K)
Przewodność cieplna 0,02598 W/(m·K)
Układ krystalograficzny heksagonalny
Prędkość dźwięku 334 m/s (298,15 K)
Objętość molowa 13,54×10−6 m3/mol (ciało stałe)
Najbardziej stabilne izotopy
izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r.
13N {syn.} 9,965 min ß+ 2,220 13C
14N 99,634% stabilny izotop z 7 neutronami
15N 0,366% stabilny izotop z 8 neutronami
16N {syn.} 7,13 s ß- 10,42 16O
Niebezpieczeństwa
Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich
Globalnie zharmonizowany system
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów
Na podstawie podanej karty charakterystyki
Butla gazowa
Uwaga
Zwroty H H280
Zwroty P P410+P403
Europejskie oznakowanie substancji
oznakowanie ma znaczenie wyłącznie historyczne
Substancja nie jest klasyfikowana jako
niebezpieczna według europejskich kryteriów
(na podstawie podanej karty charakterystyki).
NFPA 704
Na podstawie
podanego źródła
0
0
0
 
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)
{{Pierwiastek infobox
 |nazwa                  = Azot
 |nazwa link               = Azot
 |symbol                 = N
 |liczba atomowa             = 7
 |radioaktywność             =
 |podręcznik               = Właściwości fizyko-chemiczne pierwiastków chemicznych
 |poprzedni w okresie link        = Węgiel (pierwiastek)
 |poprzedni w okresie           = węgiel
 |następny w okresie link         = Tlen
 |następny w okresie           = tlen
 |poprzedni w grupie link         = 
 |poprzedni w grupie           = -
 |następny w grupie link         = Fosfor
 |następny w grupie            = P
 |wygląd                 = bezbarwny
 |1. grafika               = Liquid nitrogen dsc04496.jpg
 |opis 1. grafiki             = [[w:ciekły azot|ciekły azot]]
 |2. grafika               =
 |opis 2. grafiki             =
 |3. grafika               =
 |opis 3. grafiki             =
 |nazwa łacińska             =
 |grupa                  = [[w:Azotowce|15]]
 |okres                  = [[w:Pierwiastki drugiego okresu|2]]
 |blok                  = [[w:blok p|p]]
 |stopień utlenienia           = '''±III''', V, IV, II
 |właściwości metaliczne         = niemetal
 |właściwości tlenków           = [[w:Moc kwasu|silnie kwaśne]]
 |masa atomowa              = 14,0067 [[w:jednostka masy atomowej|u]]
 |stan skupienia             = gazowy
 |gęstość                 = 1,250 g/l (gaz, 0 °C, 1013 mbar)<br />0,8085 kg/l (ciecz, -196 °C)
 |temperatura topnienia          = -210,01
 |tt źródło                =
 |tt warunki niestandardowe        =
 |temperatura wrzenia           = -195,8
 |tw źródło                =
 |tw warunki niestandardowe        =
 |numer CAS                = {{CAS|7727-37-9}}
 |PubChem                 = {{PubChem|947}}
 |promień atomowy             = 65 (obl. 56) [[w:pikometr|pm]]
 |promień walencyjny           = 75 pm
 |promień van der Waalsa         = 155 pm
 |konfiguracja elektronowa        = {{Konfiguracja elektronowa|He|2s|2|2p|3}}
 |zapełnienie powłok           = 2, 5
 |elektrony walencyjne          =
 |elektroujemność w skali Paulinga    = 3,04
 |elektroujemność w skali Allreda     = 3,07
 |I potencjał jonizacyjny         = 1402,3 kJ/mol
 |II potencjał jonizacyjny        = 1402,3 kJ/mol
 |III potencjał jonizacyjny        = 1402,3 kJ/mol
 |punkt potrójny             =
 |temperatura krytyczna          = -146,94
 |ciśnienie krytyczne           = 3,39
 |tk i ck źródło             =
 |ciepło parowania            = 2,7928 [[w:kilodżule na mol|kJ/mol]]
 |ciepło topnienia            = 0,3604 kJ/mol
 |ciśnienie pary nasyconej        =
 |prędkość dźwięku            = 334 m/s (298,15 K)
 |rezystywność              =
 |konduktywność              =
 |ciepło właściwe             = 1040 [[w:Dżul na kilogram-kelwin|J/(kg·K)]]
 |przewodność cieplna           = 0,02598 [[w:Wat na metr-kelwin|W/(m·K)]]
 |układ krystalograficzny         = heksagonalny
 |twardość w skali Mohsa         =
 |twardość w skali Brinella        =
 |moduł Younga              =
 |moduł Kirchhoffa            =
 |współczynnik sprężystości objętościowej =
 |właściwości magnetyczne         =
 |objętość molowa             = 13,54{{E|-6}} m3/[[w:mol|mol]] (ciało stałe)
 |izotopy                 =
{{Pierwiastek infobox/izotop|N|13|syn.|9,965 [[w:minuta|min]]|[[w:rozpad beta plus|ß<sup>+</sup>]]|2,220|<sup>13</sup>[[w:węgiel (pierwiastek)|C]]}}
{{Pierwiastek infobox/izotop|N|14|'''99,634%'''|stabilny|7}}
{{Pierwiastek infobox/izotop|N|15|0,366%|stabilny|8}}
{{Pierwiastek infobox/izotop|N|16|syn.|7,13 [[w:sekunda|s]]|[[w:rozpad beta minus|ß<sup>-</sup>]]|10,42|<sup>16</sup>[[w:tlen|O]]}}
 |karta charakterystyki          = {{Sigma-Aldrich|00474|FLUKA|link=tak}}
 |zagrożenia GHS źródło          = MSDS
 |piktogram GHS              = {{Piktogram GHS|04}}
 |hasło GHS                = Uwaga
 |zwroty H                = {{Zwroty H|280}}
 |zwroty EUH               = {{Zwroty EUH|brak}}
 |zwroty P                = {{Zwroty P|410+403}}
 |zagrożenia UE źródło          = MSDS
 |piktogram UE              = {{Piktogram ostrzegawczy|brak}}
 |zwroty R                = {{Zwroty R|brak}}
 |zwroty S                = {{Zwroty S|brak}}
 |NFPA 704                = {{NFPA 704}}
 |NFPA 704 źródło             =
 |temperatura zapłonu           =
 |tz źródło                =
 |tz warunki niestandardowe        =
 |temperatura samozapłonu         =
 |ts źródło                =
 |ts warunki niestandardowe        =
 |numer RTECS               =
 |dawka śmiertelna            =
 |commons                 = Category:Nitrogen
 |wikisłownik               = azot
}}


Infobox stosowany w artykułach o pierwiastkach chemicznych

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

Ten szablon ma niestandardowe formatowanie.

ParametrOpisTypStatus
nazwanazwa

Nazwa (jeśli pierwiastek nie ma oficjalnej polskiej nazwy – podać zatwierdzoną nazwę IUPAC).

Ciąg znakówwymagany
symbolsymbol

Symbol pierwiastka.

Ciąg znakówwymagany
liczba atomowaliczba atomowa

Liczba atomowa.

Liczbawymagany
radioaktywnośćradioaktywność

Jeśli pierwiastek jest radioaktywny – wpisać „tak” (w przeciwnym razie pozostawić parametr pusty)

Ciąg znakówopcjonalny
poprzedni pierwiastek (w okresie)poprzedni w okresie

Nazwa poprzedniego pierwiastka w okresie (wpisać w podwójnych nawiasach kwadratowych, np. „[[w:arsen|arsen]]”).

Ciąg znakówopcjonalny
następny pierwiastek (w okresie)następny w okresie

Nazwa następnego pierwiastka w okresie (wpisać w podwójnych nawiasach kwadratowych, np. „[[w:arsen|arsen]]”).

Ciąg znakówopcjonalny
poprzedni pierwiastek (w grupie)poprzedni w grupie

Symbol poprzedniego pierwiastka w grupie (wpisać według schematu: „[[w:arsen|As]]”).

Ciąg znakówopcjonalny
następny pierwiastek (w grupie)następny w grupie

Symbol następnego pierwiastka w grupie (wpisać według schematu: „[[w:arsen|As]]”).

Ciąg znakówopcjonalny
wyglądwygląd

Wygląd (takie cechy fizyczne jak: barwa, zapach, stan skupienia).

Ciąg znakówopcjonalny
1. grafika1. grafika

Grafika (w postaci nazwy grafiki w Wikimedia Commons bez przedrostka „Plik:”).

Ciąg znakówopcjonalny
opis 1. grafikiopis 1. grafiki

Podpis pod 1. grafiką (stosowany tylko w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby stosowania w przypadku oczywistych grafik).

Ciąg znakówopcjonalny
rozmiar 1. grafikirozmiar 1. grafiki

Rozmiar 1. grafiki w pikselach (łączny rozmiar 1. i 2. grafiki nie może przekroczyć 240 px).

Liczbaopcjonalny
2. grafika2. grafika

Grafika (w postaci nazwy grafiki w Wikimedia Commons bez przedrostka „Plik:”).

Ciąg znakówopcjonalny
opis 2. grafikiopis 2. grafiki

Podpis pod 2. grafiką (stosowany tylko w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby stosowania w przypadku oczywistych grafik).

Ciąg znakówopcjonalny
rozmiar 2. grafikirozmiar 2. grafiki

Rozmiar 2. grafiki w pikselach (łączny rozmiar 1. i 2. grafiki nie może przekroczyć 240 px).

Liczbaopcjonalny
3. grafika3. grafika

Grafika (w postaci nazwy grafiki w Wikimedia Commons bez przedrostka „Plik:”).

Ciąg znakówopcjonalny
opis 3. grafikiopis 3. grafiki

Podpis pod 3. grafiką (stosowany tylko w uzasadnionych przypadkach; nie ma potrzeby stosowania w przypadku oczywistych grafik).

Ciąg znakówopcjonalny
rozmiar 3. grafikirozmiar 3. grafiki

Rozmiar 3. grafiki w pikselach (nie może przekroczyć 180 px).

Liczbaopcjonalny
nazwa łacińskanazwa łacińska

Nazwa pierwiastka po łacinie.

Ciąg znakówopcjonalny
grupagrupa

Grupa układu okresowego.

Ciąg znakówopcjonalny
okresokres

Okres układu okresowego.

Ciąg znakówopcjonalny
blokblok

Blok układu okresowego.

Ciąg znakówopcjonalny
stopnie utlenieniastopień utlenienia

Stopnie utlenienia, na których występuje pierwiastek (najczęściej występujące pogrubione – otoczone trzema apostrofami, np. '''V''').

Ciąg znakówopcjonalny
właściwości metalicznewłaściwości metaliczne

Wybór spomiędzy: aktynowiec; metal alkaliczny; metal ziem alkalicznych; gaz szlachetny; niemetal – fluorowiec; półmetal; metal; lantanowiec; metal przejściowy (dla pierwiastków o nieznanych właściwościach metalicznych pozostawić parametr pusty).

Ciąg znakówopcjonalny
właściwości tlenkówwłaściwości tlenków

Właściwości tlenków, które tworzy pierwiastek (kwasowe, zasadowe, amfoteryczne).

Ciąg znakówopcjonalny
masa atomowamasa atomowa

Masa atomowa (należy dodać jednostkę: „[[w:jednostka masy atomowej|u]]”).

Ciąg znakówopcjonalny
stan skupieniastan skupienia

Stan skupienia (stały, ciekły lub gazowy).

Ciąg znakówopcjonalny
gęstośćgęstość

Gęstość (należy podać jednostkę); przypis do źródła należy podać w tym samym parametrze.

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura topnieniatemperatura topnienia

Temperatura topnienia (w stopniach Celsjusza; jednostka zostanie dodana automatycznie); przypis do źródła należy podać w parametrze „temperatura topnienia źródło”; jeśli pomiar przeprowadzany był w innych warunkach niż standardowe, należy podać je w parametrze „temperatura topnienia warunki niestandardowe”; w przypadku konieczności wpisania tekstu zamiast liczby (np. „rozkład”, „sublimacja”) należy parametr pozostawić pusty i wykorzystać „temperatura topnienia warunki niestandardowe”.

Liczbaopcjonalny
temperatura topnienia źródłott źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane.

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura topnienia warunki niestandardowett warunki niestandardowe

Warunki przeprowadzenia pomiaru temperatury topnienia (jeśli inne niż standardowe); parametr można wykorzystać również do wpisania tekstu zamiast liczby w parametrze „temperatura topnienia”.

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura wrzeniatemperatura wrzenia

Temperatura wrzenia (w stopniach Celsjusza; jednostka zostanie dodana automatycznie); przypis do źródła należy podać w parametrze „temperatura wrzenia źródło”; jeśli pomiar przeprowadzany był w innych warunkach niż standardowe, należy podać je w parametrze „temperatura wrzenia warunki niestandardowe”; w przypadku konieczności wpisania tekstu zamiast liczby (np. „rozkład”, „sublimacja”) należy parametr pozostawić pusty i wykorzystać „temperatura wrzenia warunki niestandardowe”.

Liczbaopcjonalny
temperatura wrzenia źródłotw źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane.

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura wrzenia warunki niestandardowetw warunki niestandardowe

Warunki przeprowadzenia pomiaru temperatury wrzenia (jeśli inne niż standardowe); parametr można wykorzystać również do wpisania tekstu zamiast liczby w parametrze „temperatura wrzenia”.

Ciąg znakówopcjonalny
numer CASnumer CAS

Numer CAS (wpisać według schematu: „{{CAS|numer CAS}}” – jeśli numer znajduje się w bazie National Library of Medicine Medical Subject Headings; w przeciwnym przypadku wpisać: „{{CAS|numer CAS|brak}}”).

Ciąg znakówopcjonalny
PubChemPubChem

Numer w bazie PubChem (wpisać według schematu: „{{PubChem|numer}}”).

Ciąg znakówopcjonalny
promień atomowypromień atomowy

Promień atomowy (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
promień walencyjnypromień walencyjny

Promień walencyjny (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
promień van der Waalsapromień van der Waalsa

Promień van der Waalsa (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
konfiguracja elektronowakonfiguracja elektronowa

Konfiguracja elektronowa (należy wpisać według schematu: „{{Konfiguracja elektronowa|...|...|...}}” w kolejne miejsca wpisując najpierw numer powłoki wraz z symbolem podpowłoki (np. „2p”), a następnie liczbę elektronów; w pierwsze miejsce można wpisać symbol gazu szlachetnego w przypadku skróconej konfiguracji; przykład: {{Konfiguracja elektronowa|Rn|5f|3|6d|1|7s|2}}).

Ciąg znakówopcjonalny
zapełnienie powłokzapełnienie powłok

Liczba elektronów na poszczególnych powłokach (liczby oddzielić przecinkami).

Ciąg znakówopcjonalny
elektrony walencyjneelektrony walencyjne

Liczba elektronów walencyjnych.

Liczbaopcjonalny
elektroujemność w skali Paulingaelektroujemność w skali Paulinga

Elektroujemność w skali Paulinga.

Liczbaopcjonalny
elektroujemność w skali Allreda-Rochowaelektroujemność w skali Allreda

Elektroujemność w skali Allreda-Rochowa.

Liczbaopcjonalny
I potencjał jonizacyjnyI potencjał jonizacyjny

Pierwszy potencjał jonizacyjny (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
II potencjał jonizacyjnyII potencjał jonizacyjny

Drugi potencjał jonizacyjny (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
III potencjał jonizacyjnyIII potencjał jonizacyjny

Trzeci potencjał jonizacyjny (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
punkt potrójnypunkt potrójny

Punkt potrójny (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura krytycznatemperatura krytyczna

Temperatura krytyczna (w stopniach Celsjusza; jednostka zostanie dodana automatycznie).

Liczbaopcjonalny
ciśnienie krytyczneciśnienie krytyczne

Ciśnienie krytyczne (w megapaskalach; jednostka zostanie dodana automatycznie).

Liczbaopcjonalny
temperatura i ciśnienie krytyczne źródłotk i ck źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane.

Ciąg znakówopcjonalny
ciepło parowaniaciepło parowania

Ciepło parowania (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
ciepło topnieniaciepło topnienia

Ciepło topnienia (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
ciśnienie pary nasyconejciśnienie pary nasyconej

Ciśnienie pary nasyconej (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
prędkość dźwiękuprędkość dźwięku

Prędkość dźwięku (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
rezystywnośćrezystywność

Rezystywność (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
konduktywnośćkonduktywność

Konduktywność (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
ciepło właściweciepło właściwe

Ciepło właściwe (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
przewodność cieplnaprzewodność cieplna

Przewodność cieplna (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
układ krystalograficznyukład krystalograficzny

Układ krystalograficzny (wpisać małymi literami bez dodatkowych znaków i odnośników).

Ciąg znakówopcjonalny
twardość w skali Mohsatwardość w skali Mohsa

Twardość w skali Mohsa (przypis do źródła podać w tym samym parametrze).

Ciąg znakówopcjonalny
twardość w skali Brinellatwardość w skali Brinella

Twardość w skali Brinella (przypis do źródła podać w tym samym parametrze).

Ciąg znakówopcjonalny
moduł Youngamoduł Younga

Moduł Younga (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
moduł Kirchhoffamoduł Kirchhoffa

Moduł Kirchhoffa (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
współczynnik sprężystości objętościowejwspółczynnik sprężystości objętościowej

Współczynnik sprężystości objętościowej (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
właściwości magnetycznewłaściwości magnetyczne

Właściwości magnetyczne pierwiastka.

Ciąg znakówopcjonalny
objętość molowaobjętość molowa

Objętość molowa (należy podać jednostkę).

Ciąg znakówopcjonalny
izotopyizotopy

Każdy izotop wstawić w osobnej linii według jednego z dwóch schematów: „{{Pierwiastek infobox/izotop|<symbol>|<l.mas.>|<x%>/syn.|<czas poł.rozp.>|<sposób rozp.>|<energia rozp.>|<produkt rozp.>}}” lub „{{Pierwiastek infobox/izotop|<symbol>|<l.mas.>|<x%>/syn.|stabilny|<l. neutr.>}}”; fragmenty zawarte pomiędzy nawiasami ostrokątnymi należy zastąpić odpowiednią wartością.

Ciąg znakówopcjonalny
karta charakterystykikarta charakterystyki zewnętrzne dane MSDS

Karta charakterystyki z użyciem szablonu {{MSDS}} lub odpowiedniego szablonu dla danej firmy, np. {{AlfaAesar}}, {{Sigma-Aldrich}} (dla kart firmy Sigma-Aldrich można użyć szablonu {{Sigma-Aldrich}} w postaci {{Sigma-Aldrich|id produktu|marka produktu|link=tak|data dostępu=}}

Ciąg znakówopcjonalny
zagrożenia GHS (źródło)zagrożenia GHS źródło

Przypis do źródła oznakowania zagrożeń w GHS (w przypadku jeśli źródłem jest Rozporządzenie CLP, użyć szablonu {{CLI}}”; jeżeli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze „karta charakterystyki”, można wpisać „MSDS”)

Ciąg znakówopcjonalny
postać GHSpostać GHS

Wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako „dihydrat substancji_X”, „substancja_X pięciowodna”, „chlorowodorek substancji_X”), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)

Ciąg znakówopcjonalny
piktogram GHSpiktogram GHS

Podać w formie „{{Piktogram GHS|01|02|...}}” lub „{{Piktogram GHS|brak}}” (jeśli oznakowanie zagrożeń jest nieznane podać „{{Piktogram GHS|?}}”)

Ciąg znakówopcjonalny
hasło GHShasło GHS

Podać „Niebezpieczeństwo”, „Uwaga” lub pozostawić puste.

Ciąg znakówopcjonalny
zwroty Hzwroty H

Podać w formie „{{Zwroty H|xxx|yyy|zzz|...}}” (dla zwrotów H: Hxxx, Hyyy, Hzzz, ...)

Ciąg znakówopcjonalny
zwroty EUHzwroty EUH

Podać w formie „{{Zwroty EUH|xxxb|yyyd|zzz|...}}” (dla zwrotów EUH: Hxxxb, Hyyyd, Hzzz, ...)

Ciąg znakówopcjonalny
zwroty Pzwroty P

Podać w formie „{{Zwroty P|xxx|yyy|zzz|...}}” (dla zwrotów P: Hxxx, Hyyy, Hzzz, ...)

Ciąg znakówopcjonalny
2. zagrożenia GHS (źródło)2. zagrożenia GHS źródło

Przypis do źródła oznakowania zagrożeń w GHS (w przypadku jeśli źródłem jest Rozporządzenie CLP, użyć szablonu {{CLI}}”; jeżeli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze „karta charakterystyki”, można wpisać „MSDS”)

Ciąg znakówopcjonalny
2. postać GHS2. postać GHS

Wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako „dihydrat substancji_X”, „substancja_X pięciowodna”, „chlorowodorek substancji_X”), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)

Ciąg znakówopcjonalny
2. piktogram GHS2. piktogram GHS

Podać w formie „{{Piktogram GHS|01|02|...}}” lub „{{Piktogram GHS|brak}}” (jeśli oznakowanie zagrożeń jest nieznane podać „{{Piktogram GHS|?}}”)

Ciąg znakówopcjonalny
2. hasło GHS2. hasło GHS

Podać „Niebezpieczeństwo”, „Uwaga” lub pozostawić puste.

Ciąg znakówopcjonalny
2. zwroty H2. zwroty H

Podać w formie „{{Zwroty H|xxx|yyy|zzz|...}}” (dla zwrotów H: Hxxx, Hyyy, Hzzz, ...)

Ciąg znakówopcjonalny
2. zwroty EUH2. zwroty EUH

Podać w formie „{{Zwroty EUH|xxxb|yyyd|zzz|...}}” (dla zwrotów EUH: Hxxxb, Hyyyd, Hzzz, ...)

Ciąg znakówopcjonalny
2. zwroty P2. zwroty P

Podać w formie „{{Zwroty P|xxx|yyy|zzz|...}}” (dla zwrotów P: Hxxx, Hyyy, Hzzz, ...)

Ciąg znakówopcjonalny
zagrożenia UE (źródło)zagrożenia UE źródło

Przypis do źródła oznakowania zagrożeń w GHS (w przypadku jeśli źródłem jest Rozporządzenie CLP, użyć szablonu {{CLI}}”; jeżeli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze „karta charakterystyki”, można wpisać „MSDS”)

Ciąg znakówprzestarzały
postać UEpostać UE

Wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako „dihydrat substancji_X”, „substancja_X pięciowodna”, „chlorowodorek substancji_X”), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)

Ciąg znakówprzestarzały
piktogram UEpiktogram UE

Podać w formie „{{Piktogram ostrzegawczy|Xi|C|...}}” lub „{{Piktogram ostrzegawczy|brak}}” (jeśli oznakowanie zagrożeń jest nieznane podać „{{Piktogram ostrzegawczy|?}}”)

Ciąg znakówprzestarzały
zwroty Rzwroty R

Podać w formie „{{Zwroty R|xx|yy/zz|...}}” (dla zwrotów R: Rxx, Ryy/zz, ...)

Ciąg znakówprzestarzały
zwroty Szwroty S

Podać w formie „{{Zwroty S|xx|yy/zz|...}}” (dla zwrotów S: Rxx, Ryy/zz, ...)

Ciąg znakówprzestarzały
2. zagrożenia UE (źródło)2. zagrożenia UE źródło

Przypis do źródła oznakowania zagrożeń w GHS (w przypadku jeśli źródłem jest Rozporządzenie CLP, użyć szablonu {{CLI}}”; jeżeli oznakowanie pochodzi z karty charakterystyki umieszczonej w parametrze „karta charakterystyki”, można wpisać „MSDS”)

Ciąg znakówprzestarzały
2. postać UE2. postać UE

Wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako „dihydrat substancji_X”, „substancja_X pięciowodna”, „chlorowodorek substancji_X”), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)

Ciąg znakówprzestarzały
2. piktogram UE2. piktogram UE

Podać w formie „{{Piktogram ostrzegawczy|Xi|C|...}}” lub „{{Piktogram ostrzegawczy|brak}}” (jeśli oznakowanie zagrożeń jest nieznane podać „{{Piktogram ostrzegawczy|?}}”)

Ciąg znakówprzestarzały
2. zwroty R2. zwroty R

Podać w formie „{{Zwroty R|xx|yy/zz|...}}” (dla zwrotów R: Rxx, Ryy/zz, ...)

Ciąg znakówprzestarzały
2. zwroty S2. zwroty S

Podać w formie „{{Zwroty S|xx|yy/zz|...}}” (dla zwrotów S: Rxx, Ryy/zz, ...)

Ciąg znakówprzestarzały
NFPA 704NFPA 704

Tzw. diament ognia; podać w formie „{{NFPA 704|z|p|n|i}}”, gdzie „z” – zdrowie, „p” – palność, „n” – niestabilność, „i” – szczególne ryzyko (inne zagrożenia).

Ciąg znakówopcjonalny
NFPA 704 (postać)postać NFPA 704

Wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako „dihydrat substancji_X”, „substancja_X pięciowodna”, „chlorowodorek substancji_X”), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)

Ciąg znakówopcjonalny
NFPA 704 (źródło)NFPA 704 źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane.

Ciąg znakówopcjonalny
2. NFPA 7042. NFPA 704

Tzw. diament ognia; podać w formie „{{NFPA 704|z|p|n|i}}”, gdzie „z” – zdrowie, „p” – palność, „n” – niestabilność, „i” – szczególne ryzyko (inne zagrożenia).

Ciąg znakówopcjonalny
2. NFPA 704 (postać)2. postać NFPA 704

Wypełnić jeśli oznakowanie niedokładnie odpowiada substancji opisanej w infoboksie, np. oznakowanie dla hydratu, soli leku (wpisywać wtedy jako „dihydrat substancji_X”, „substancja_X pięciowodna”, „chlorowodorek substancji_X”), bądź jest różne w zależności od fizycznej postaci związku (np. proszek lub pył ma zupełnie inne oznakowanie zagrożeń od płatków bądź granulek)

Ciąg znakówopcjonalny
2. NFPA 704 (źródło)2. NFPA 704 źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane.

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura zapłonutemperatura zapłonu

Temperatura zapłonu (w stopniach Celsjusza; jednostka zostanie dodana automatycznie); przypis do źródła należy podać w parametrze „temperatura zapłonu źródło”; jeśli pomiar przeprowadzany był w innych warunkach niż standardowe, należy podać je w parametrze „temperatura zapłonu warunki niestandardowe”; w przypadku konieczności wpisania tekstu zamiast liczby (np. „niepalny”) należy parametr pozostawić pusty i wykorzystać „temperatura zapłonu warunki niestandardowe”.

Liczbaopcjonalny
temperatura zapłonu źródłotz źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane.

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura zapłonu warunki niestandardowetz warunki niestandardowe

Warunki przeprowadzenia pomiaru temperatury zapłonu (jeśli inne niż standardowe); parametr można wykorzystać również do wpisania tekstu zamiast liczby w parametrze „temperatura zapłonu”.

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura samozapłonutemperatura samozapłonu

Temperatura samozapłonu (w stopniach Celsjusza; jednostka zostanie dodana automatycznie); przypis do źródła należy podać w parametrze „temperatura samozapłonu źródło”; jeśli pomiar przeprowadzany był w innych warunkach niż standardowe, należy podać je w parametrze „temperatura samozapłonu warunki niestandardowe”; w przypadku konieczności wpisania tekstu zamiast liczby (np. „niepalny”) należy parametr pozostawić pusty i wykorzystać „temperatura samozapłonu warunki niestandardowe”.

Liczbaopcjonalny
temperatura samozapłonu źródłots źródło

Przypis do źródła, z którego zaczerpnięto dane.

Ciąg znakówopcjonalny
temperatura samozapłonu warunki niestandardowets warunki niestandardowe

Warunki przeprowadzenia pomiaru temperatury samozapłonu (jeśli inne niż standardowe); parametr można wykorzystać również do wpisania tekstu zamiast liczby w parametrze „temperatura samozapłonu”.

Ciąg znakówopcjonalny
granice wybuchowościgranice wybuchowości

Granice wybuchowości jako zakres, np. 5-95%; podać źródło.

Ciąg znakówopcjonalny
numer RTECSnumer RTECS

Numer w bazie Registry of Toxic Effects of Chemical Substances.

Ciąg znakówopcjonalny
dawka śmiertelnadawka śmiertelna

Podać w formie LD<sub>XX</sub> yy mg/kg (zwierzę, droga podania), np. LD<sub>50</sub> 112 mg/kg (szczur, doustnie).

Ciąg znakówopcjonalny
stężenie śmiertelnestężenie śmiertelne

Podać w formie LC<sub>XX</sub> yy z odpowiednią jednostką, ew. LCt.

Ciąg znakówopcjonalny
kategoria w Wikimedia Commonscommons

Nazwa kategorii w Wikimedia Commons dotyczącej danego związku.

Ciąg znakówopcjonalny
hasło w Wikisłownikuwikisłownik

Hasło w Wikisłowniku.

Ciąg znakówopcjonalny

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronach Wikibooks:Kwestie techniczne.