Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie

Znacznik liniowy umieszczany w tekście pozwalający nadać temu elementowi pewne cechy, oparty na obsłudze tagów: <span>...</span> (jest to element liniowy) - (tagi języka HTML), oraz identyfikatorów: id, styli: style (właściwości i ich zawartości przedstawiający język CSS), klas: class (reguł w kaskadowych arkuszach stylów) i atrybutów (inne niż: id, style i class), elementu HTML. Test jest umieszczany, wewnątrz tego szablonu, pomiędzy tymi tagami.

Opis parametrów

Wywołanie
{{Span|1=|id=|styl=|klasa=|atrybuty=}}

Szablon {{Span}}, przyjmuje argumenty, którego wartości wraz z odpowiednimi nazwami, oprócz zmiennej 1, w nim, wsadza on do tagu, coś w rodzaju: <tag nazwa="wartość">...</tag>, obsługiwanego przez niego znacznika, przez którego on jest oparty, a oto lista tych zmiennych poniżej.

Parametry
  • 1 - zawartość tekstu pomiędzy znacznikami - wymagany,
  • id - unikatowy identyfikator, znacznika - sugerowany,
  • styl - styl CSS znacznika - właściwości i ich wartości - opcjonalny,
  • klasa - reguły CSS, do klasy znacznika, czyli zbioru właściwości i ich wartości - opcjonalny,
  • atrybuty - atrybuty znacznika (inne niż: id, styl i class) - opcjonalny.

Powyższe parametry oprócz pierwszego są opcjonalne za wyjątkiem parametru: id, który jest sugerowany.

Wikikod, zbudowany za pomocą szablonu znaczników (kombajnu)

Szablon {{Span}} ma kod w zależności od znacznika: {{Znacznik}}, przedstawiający się:

Szablon {{Code}}
{{Znacznik|tag=span|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}}

Przykłady

Najprostszym możliwym przypadkiem jest nieużycie żadnego parametry tego szablonu.

Przykład
Oto jest tekst przed tym szablonem: {{Span|Oto jest tekst do analizy}}, a tutaj po.
Wynik
Oto jest tekst przed tym szablonem: Oto jest tekst do analizy, a tutaj po.

Tabelka z przykładami dla szablonu: {{Span}}, czyli przy znaczniku: <span>...</span>

Style są w oparciu o kaskadowe arkusze stylów, które są napisane w stylach przykładów: Znacznik/przykłady.css. W poniższych przykładach należy pamiętać o napisaniu:

<templatestyles src="Szablon:Znacznik/przykłady.css" />

Zatem:

Wywołanie Efekt
Tekst przed.{{Span|Oto jest tekst do analizy|styl=font-size:15px;color:darkslategray;background-color:ivory;border:darkblue 1px solid;}}Tekst po. Tekst przed.Oto jest tekst do analizyTekst po.
Tekst przed.{{Span|Oto jest tekst do analizy|styl=color:darkslategray;background-color:ivory;border:darkblue 1px solid;|klasa=czcionka}}Tekst po. Tekst przed.Oto jest tekst do analizyTekst po.
Tekst przed.{{Span|Oto jest tekst do analizy|styl=color:darkslategray;|klasa=czcionka|id=przykład2}}Tekst po. Tekst przed.Oto jest tekst do analizyTekst po.
Tekst przed.{{Span|Oto jest tekst do analizy|klasa=tło obramowanie|id=przykład1}}Tekst po. Tekst przed.Oto jest tekst do analizyTekst po.
Tekst przed.{{Span|Oto jest tekst do analizy|klasa=czcionka kolor tło obramowanie}}Tekst po. Tekst przed.Oto jest tekst do analizyTekst po.
Tekst przed.{{Span|Oto jest tekst do analizy|id=przykład}}Tekst po. Tekst przed.Oto jest tekst do analizyTekst po.

Widzimy w powyższej tabelce, że niezależnie jak napiszemy znacznik: <span>...</span>, to wynik otrzymujemy taki sam, a to rozplanowanie stylów zrobiliśmy poprzez rozdzielenie stylów pomiędzy atrybutami: style, class lub id.

Błędy

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablon nadającej tekstowi, w tekście, pewne cechy, za pomocą stylów, w elemencie: <span>...</span>.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
11

Tekst, któremu można nadać pewne cechy.

Ciąg znakówwymagany
idid

Unikatowy identyfikator.

Ciąg znakówsugerowany
stylstyl

Styl CSS, właściwości i ich wartości.

Ciąg znakówopcjonalny
klasaklasa

Reguły CSS, do klasy, kaskadowych arkuszy stylów.

Ciąg znakówopcjonalny
atrybutyatrybuty

Atrybuty, inne niż: id, style i class.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

  • {{Znacznik}} - szablon, o który ten szablon, jest zbudowany, w oparciu o element liniowy: <span>...</span>, o tekście umieszczanego, wewnątrz tego szablonu, pomiędzy tymi tagami.