Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie

Szablon znaczników: otwierający {{Znacznik start}} i zamykający {{Znacznik koniec}}, służące do budowy innych szablonów znaczników kolejno otwierających i zamykających, takich jak {{Div start}} i {{Div koniec}}, oparte na obsłudze tagów (tagi języka HTML), styli: style, (właściwości i ich zawartości przedstawiający język CSS), klas: class (reguł w kaskadowych arkuszach stylów), identyfikatora: id, i atrybutów (inne niż: style, class i id), elementów HTML. Przy czym identyfikatory (id - szablonowe id), style (style - szablonowe styl), klasy (class - szablonowy klasa) i atrybuty, a parametr: | tag = jakiś tag, czyli nasz tag, podaje się w zarówno znaczniku otwierającym, jak i zamykającym. Szablony: {{Znacznik start}} (otwierający) i {{Znacznik koniec}} (zamykający), są zbudowane w oparciu o znacznik o tagu | tag = jakiś tag. Tekst jest umieszczany pomiędzy tymi szablonami znaczników pomiędzy tymi tagami.

Opis parametrów

Szablony: {{Znacznik start}} i {{Znacznik koniec}}, przyjmują argumenty, którego wartości wraz z odpowiednimi nazwami, oprócz zmiennych: tag i 1, w nim, wsadza on do tagu, coś w rodzaju: <tag nazwa="wartość">...</tag>, obsługiwanego przez niego znacznika, prze którego on jest oparty, a parametr: tag, jest nazwą tagu, a oto lista tych zmiennych dla poszczególnych ich podane w poniższych rozdziałach.

Szablon znacznika otwierający {{Znacznik start}}

Wywołanie
{{Znacznik start|tag=|1=|id=|styl=|klasa=|atrybuty=}}
Parametry
  • tag - parametr mówiący jaki tag ma obsługiwać ten szablon, obsługiwane przez język HTML - wymagany,
  • atrybuty - atrybuty znacznika ukrytego pod zmienną tag, inne niż style, class i id - opcjonalny,
  • id - unikalny identyfikator znacznika dla jakikolwiek tagu - sugerowany,
  • styl - styl CSS, właściwości i ich wartości, języka CSS - opcjonalny,
  • klasa - klasa kaskadowych arkuszy stylów, języka CSS - opcjonalny,
  • 1 - gdy pusty lub nie podany parametr: samozamykający, to zawartość pomiędzy znacznikami - sugerowany.

Szablon znacznika zamykający {{Znacznik koniec}}

Wywołanie
{{Znacznik koniec|tag=}}
Parametry
  • tag - parametr mówiący jaki tag ma obsługiwać ten szablon, obsługiwane przez język HTML - wymagany.

Przykłady wykorzystania do budowy innych szablonów znaczników

Te szablony: {{Znacznik start}} i {{Znacznik koniec}}, można wykorzystać do budowy innych szablonów znaczników, oto przykłady:

Szablon {{Div start}}
{{Znacznik start|tag=div|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}}}
Szablon {{Div koniec}}
{{Znacznik koniec|tag=div}}

Przykłady

Tabelka z przykładami dla szablonu otwierającego {{Znacznik start}} i zamykającego {{Znacznik koniec}}, przy znaczniku <div>...</div>

Style są w oparciu o kaskadowe arkusze stylów, które są napisane w stylach przykładów: Znacznik/przykłady.css. W poniższych przykładach należy pamiętać o napisaniu:

<templatestyles src="Szablon:Znacznik/przykłady.css" />

Zatem:


Przykład pierwszy
{{Znacznik start|tag=div|styl=width:800px;padding:5px;font-size:15px;color:darkslategray;background-color:ivory;border:darkblue 1px solid;}}
{{Lorem ipsum}}
{{Znacznik koniec|tag=div}}
Wynik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Cyfry: 0123456789; polskie znaki diakrytyczne: ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ; znaki podobne: l I 1 , O 0 ; przykład transkrypcji IPA: /ɪɡ'zɑːmpəl əv aɪpiː'eɪ tɹɑːn'skɹɪpʃən/. Arabski: العربية; chiński: 这是一些汉字。 Zhè shì yì xiē; cyrylica: Кириллица; grecki: Ελληνικά; khmerski: កខ; litery skandynawskie: ÅÄÆÖØ åäæöø; tajski: ฟหกดึ้.

Przykład drugi
{{Znacznik start|tag=div|styl=width:800px;padding:5px;color:darkslategray;background-color:ivory;border:darkblue 1px solid;|klasa=czcionka}}
{{Lorem ipsum}}
{{Znacznik koniec|tag=div}}
Wynik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Cyfry: 0123456789; polskie znaki diakrytyczne: ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ; znaki podobne: l I 1 , O 0 ; przykład transkrypcji IPA: /ɪɡ'zɑːmpəl əv aɪpiː'eɪ tɹɑːn'skɹɪpʃən/. Arabski: العربية; chiński: 这是一些汉字。 Zhè shì yì xiē; cyrylica: Кириллица; grecki: Ελληνικά; khmerski: កខ; litery skandynawskie: ÅÄÆÖØ åäæöø; tajski: ฟหกดึ้.

Przykład trzeci
{{Znacznik start|tag=div|styl=width:800px;padding:5px;color:darkslategray;|klasa=czcionka|id=przykład2}}
{{Lorem ipsum}}
{{Znacznik koniec|tag=div}}
Wynik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Cyfry: 0123456789; polskie znaki diakrytyczne: ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ; znaki podobne: l I 1 , O 0 ; przykład transkrypcji IPA: /ɪɡ'zɑːmpəl əv aɪpiː'eɪ tɹɑːn'skɹɪpʃən/. Arabski: العربية; chiński: 这是一些汉字。 Zhè shì yì xiē; cyrylica: Кириллица; grecki: Ελληνικά; khmerski: កខ; litery skandynawskie: ÅÄÆÖØ åäæöø; tajski: ฟหกดึ้.

Przykład czwarty
{{Znacznik start|tag=div|styl=width:800px;padding:5px;|klasa=tło obramowanie|id=przykład1}}
{{Lorem ipsum}}
{{Znacznik koniec|tag=div}}
Wynik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Cyfry: 0123456789; polskie znaki diakrytyczne: ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ; znaki podobne: l I 1 , O 0 ; przykład transkrypcji IPA: /ɪɡ'zɑːmpəl əv aɪpiː'eɪ tɹɑːn'skɹɪpʃən/. Arabski: العربية; chiński: 这是一些汉字。 Zhè shì yì xiē; cyrylica: Кириллица; grecki: Ελληνικά; khmerski: កខ; litery skandynawskie: ÅÄÆÖØ åäæöø; tajski: ฟหกดึ้.

Przykład piąty
{{Znacznik start|tag=div|styl=width:800px;padding:5px;|klasa=czcionka kolor tło obramowanie}}
{{Lorem ipsum}}
{{Znacznik koniec|tag=div}}
Wynik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Cyfry: 0123456789; polskie znaki diakrytyczne: ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ; znaki podobne: l I 1 , O 0 ; przykład transkrypcji IPA: /ɪɡ'zɑːmpəl əv aɪpiː'eɪ tɹɑːn'skɹɪpʃən/. Arabski: العربية; chiński: 这是一些汉字。 Zhè shì yì xiē; cyrylica: Кириллица; grecki: Ελληνικά; khmerski: កខ; litery skandynawskie: ÅÄÆÖØ åäæöø; tajski: ฟหกดึ้.

Przykład szósty
{{Znacznik start|tag=div|styl=width:800px;padding:5px;|id=przykład}}
{{Lorem ipsum}}
{{Znacznik koniec|tag=div}}
Wynik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Cyfry: 0123456789; polskie znaki diakrytyczne: ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ; znaki podobne: l I 1 , O 0 ; przykład transkrypcji IPA: /ɪɡ'zɑːmpəl əv aɪpiː'eɪ tɹɑːn'skɹɪpʃən/. Arabski: العربية; chiński: 这是一些汉字。 Zhè shì yì xiē; cyrylica: Кириллица; grecki: Ελληνικά; khmerski: កខ; litery skandynawskie: ÅÄÆÖØ åäæöø; tajski: ฟหกดึ้.


  • Widzimy, że w sześciu przykładach powyższych różne są przykłady, ale wynik ten sam, ale one obrazują to samo, czyli widzimy, że niezależnie jak rozplanujemy style pomiędzy style style, klasy class i identyfikatory id, wynik zawsze otrzymujemy ten sam.

Błędy

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablon (kombajn) otwierający lub zamykający, budulec innych szablonów znaczników, kolejno otwierających i zamykających.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
tagtag

Jest to symbol tagu znacznika o nadanej wartości.

Ciąg znakówwymagany
11

Gdy parametr samozamykający jest pusty lub niepodany, to ten parametr jest aktywny.

Ciąg znakówsugerowany
idid

Unikalny identyfikator danego znacznika o jakikolwiek tagu.

Ciąg znakówsugerowany
stylstyl

Styl języka CSS, właściwości i ich wartości.

Ciąg znakówopcjonalny
klasaklasa

Nazwy klas, do którego są zastosowane pewne reguły.

Ciąg znakówopcjonalny
atrybutyatrybuty

Atrybuty znacznika, inne niż: style i class.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

  • {{Znacznik}} - w którym tekst również formatowany, np.: względem stylów, jest umieszczany wewnątrz tego znacznika.