Szablon:Znacznik

Template-info.png Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie

Szablon znacznik służących do budowy innych szablonów znaczników, oparty na obsłudze tagów (tagi języka HTML), styli: style, (właściwości i ich zawartości przedstawiający język CSS), klas: class (reguł w kaskadowych arkuszach stylów), identyfikatora: id, i atrybutów (inne niż style, class i id), elementów HTML. Zbudowany o znacznik oznaczony tagiem: | tag = jakiś tag. Jeśli parametr: | samyzamykający = , to tekst jest umieszczany wewnątrz tego szablonu pomiędzy tymi znacznikami.

Opis parametrów

Wywołanie
{{Znacznik|tag=|1=|id=|styl=|klasa=|atrybuty=}}

Szablon {{Znacznik}}, przyjmuje argumenty, którego wartości wraz z odpowiednimi nazwami, oprócz zmiennych: tag i 1, w nim, wsadza on do tagu, coś w rodzaju: <tag nazwa="wartość">...</tag>, obsługiwanego przez niego znacznika, przez którego on jest oparty, a parametr: tag jest nazwą tagu, a oto lista tych zmiennych poniżej.

Parametry
 • tag - parametr mówiący jaki tag ma obsługiwać ten szablon, obsługiwane przez język HTML - wymagany,
 • 1 - gdy pusty lub nie podany parametr: samozamykający, to zawartość pomiędzy znacznikami - sugerowany,
 • id - unikalny identyfikator znacznika dla jakikolwiek tagu - sugerowany,
 • styl - styl CSS, właściwości i ich wartości, języka CSS - opcjonalny,
 • klasa - klasa kaskadowych arkuszy stylów, języka CSS - opcjonalny,
 • atrybuty - atrybuty znacznika ukrytego pod zmienną: tag, inne niż: style, class i id - opcjonalny,
 • samozamykający - gdy nie pusty, to znaczniki są samozamykające, jak np.: <br /> i <hr /> - opcjonalny.

Opis szablonów tagów powstałych w oparciu o szablon {{Znacznik}} (w niej zawartość), {{Znacznik start}} (otwierający) i {{Znacznik koniec}} (zamykający)

Szablony znaczników opartych o znaczniki o pewnych tagach
 • {{Znacznik}} = szablon kombajn, równy zawartości tego szablonu

 • {{Div}} = {{Znacznik|tag=div|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1|}}}}} - szablon ramki pudełek, pozwalający nadać jej ściśle określony cechy jak np. rozmiar, tło, rozmiar,kolor i rodzaj czcionki tekstu w niej, a także inne właściwości, jak podkreślenie czcionki,
 • {{Pre}} = {{Znacznik|tag=pre|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - w niej umieszczany jest tekst, który ma z góry narzucone warunki typografii, można nadać jej też cechy niezależne od mechanizmu MediaWiki znacznika <pre>...</pre>, jak i nadpisać te cechy, za pomocą stylów, czy klas, ten szablon nie skraca wielu pustych spacji, a załamanie następuje wtedy przy miejscu wskazanym przez znacznik <br /> lub szablon {{Br}} z jego stylami, klasami i atrybutami,
 • {{Code}} = {{Znacznik|tag=code|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - szablon tworzy z dowolnego tekstu kod komputerowy, o ściśle określonych cechach, tekst jest wyświetlany w białej ramce odróżnialnej od tła reszty strony,
 • {{Tt}} = {{Znacznik|tag=kbd|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - wyświetla tekst domyślną dla przeglądarki czcionką o stałej szerokości,
 • {{Sub}} = {{Znacznik|tag=sub|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - wyświetla tekst jako dolny indeks czegoś (innego elementu, ale niekoniecznie),
 • {{Sup}} = {{Znacznik|tag=sup|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - wyświetla tekst jako górny indeks czegoś (innego elementu, ale niekoniecznie),
 • {{Span}} = {{Znacznik|tag=span|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - element liniowy wyświetlany w tekście, pozwalający nadać jego zawartości jakieś cechy, jak np. rozmiar, kolor i inne właściwości czcionce, przez style, klasy i id, jest on umieszczany w tekście,
 • {{Small}} = {{Znacznik|tag=small|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - wyświetla zawartość pomniejszoną czcionką,
 • {{Big}} = {{Znacznik|tag=big|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - wyświetla zawartość powiększoną czcionką,
 • {{Center}} = {{Znacznik|tag=center|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - centruje (wyśrodkowuje) zawartość tekstu.


Szablony samozamykające
 • {{Br}} = {{Znacznik|tag=br|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|samozamykający=tak}} - przejście do nowej z aktualnej linii,
 • {{Hr}} = {{Znacznik|tag=hr|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|samozamykający=tak}} - kreska pozioma z nadanymi cechami poprzez styl;e, klasy i id.


Szablony pochodne zamykające i otwierające zawartość znaczników - kombajny
 • {{Znacznik start}} - szablon kombajn, otwierający, równy zawartości tego szablonu, służący do budowy innych szablonów znaczników otwierających,
 • {{Znacznik koniec}} - szablon kombajn, zamykający, równy zawartości tego szablonu, służący do budowy innych szablonów znaczników zamykających,

 • {{Div start}} = {{Znacznik start|tag=div|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}}} - szablon ramki otwierający zwartość, wraz z nadanymi jej cechami i też jej zawartości poprzez język CSS poprzez style klasy i id,
 • {{Div koniec}} = {{Znacznik koniec|tag=div}} - szablon ramki zamykający zawartość, otworzonego przez {{Div start}}
 • {{Pre start}} = {{Znacznik start|tag=pre|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}}} - szablon otwierający zawartość, w której tekst ma z góry narzucone warunki typografii, podobnie jak przy szablonie {{Pre}}, tylko ten szablon jest otwierający, a w tamtym cechy otwierania i zamykania są zawarte w jednym szablonie,
 • {{Pre koniec}} = {{Znacznik koniec|tag=pre}} - szablon zamykający zawartość otworzonego przez {{Pre start}}.


Szablon ramek pływających
 • {{OverflowWiersz}} = {{Znacznik|tag=div|id={{{id|}}}|styl=overflow-x:auto;{{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}} - szablon ramki pływający, dzięki niej możliwe jest pojawienie się suwaku poziomowego, jeśli jest to możliwe,

Szablony opływania
 • {{BrClear}} = {{Znacznik|tag=p|styl=font-size:0;line-height:0|{{Znacznik|tag=br|styl=clear:{{{1|both}}}|samozamykający=tak}}}} - szablon opływania elementów HTML oparty o znacznik <br />,
 • {{SpanClear}} = {{Znacznik|tag=span|styl=clear:{{{1|both}}};height:0px;font-size:0;line-height:0;display:block|&nbsp;}} - szablon opływania tekstu oparty o znacznik <span>...</span>,
 • {{DivClear}} = {{Znacznik|tag=div|styl=clear:{{{1|both}}}|}} - znacznik opływania zawartości HTML o pustej zawartości tagu <div>...</div>.


Szablony przedstawiania kwestii technicznych projektu mechanizmu MediaWiki,
 • {{Parametr}} - szablon przedstawiający po kresce pionowej nazwę parametry, a po równa się jego zawartość, cały kod szablonu jest obłożony znacznikiem <code>...</code>, za pomocą szablonu {{Znacznik|tag=code|...}},
 • {{Tag}} - szablon przedstawiający znaczniki wraz z tagami i ich zawartością otoczony znacznikiem <code>...</code> za pomocą szablonu: {{Znacznik|tag=code|...}}.Parametry szablonów znaczników
 • Parametry wraz z wyjaśnieniem dla powyższych szablonów są takie same jak dla szablonu {{Znacznik}} dla parametrów styl, klasa i atrybuty. Dla szablonów, które są niesamozamykające, i nie posiadają wersji otwierającej i zamykającej, parametr 1, to jest zawartość.

Przykłady wykorzystania do budowy innych szablonów znaczników

Ten szablon {{Znacznik}} można wykorzystać do budowy innych szablonów znaczników, oto przykład:

Szablon {{Div}}
{{Znacznik|tag=div|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1|}}}}}

Przykłady

Można też umieścić reguły CSS wszystkie w stylach.

Przykład
 • Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: {{Znacznik|tag=span|styl=font-size:15px;color:darkslategray;background-color:ivory;border:darkblue 1px solid|Zawartość}}, a oto jest tekst za tym szablonem.
Wynik
 • Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: Zawartość, a oto jest tekst za tym szablonem.

Ale też można wszystko umieścić w kaskadowych arkuszach stylów w postaci:

.przykład{
  font-size:15px;
  color:darkslategray;
  background-color:ivory;
  border:darkblue 1px solid
 }

A wywołanie jest takie jego:

 • Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: {{Znacznik|tag=span|klasa=przykład|Zawartość}}, a oto jest tekst za tym szablonem.

A wynik jest taki sam jak poprzednio.


Ale też można częściowo umieszczać w stylach i klasach, to wtedy w kaskadowych arkuszach stylów mamy:

.przykład{
  color:darkslategray;
  border:darkblue 1px solid
 }

A przykład:

 • Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: {{Znacznik|tag=span|styl=font-size:15px;background-color:ivory;|klasa=przykład|Zawartość}}, a oto jest tekst za tym szablonem.

A wynik jest taki sam jak w pierwszym przykładzie.


A gdy id znacznika <span>...</span> jest unikalne, to też napiszemy:

#przykład{
  font-size:15px;
  background-color:aquamarine;
  color:darkslategray;
  border:darkblue 1px solid
 }

To wtedy należy napisać wywołanie naszego szablonu:

 • Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: {{Znacznik|tag=span|id=przykład|Zawartość}}, a oto jest tekst za tym szablonem.

A wynik jest taki sam jak poprzednio.


Można też rozkładać style (właściwości i ich wartości) pomiędzy style, class i id, co nie zmniejsza uwagi, że wynik wyświetlania jest taki sam.A oto inny przykład wykorzystujący zmienną tego szablonu atrybuty:

Przykład
 • Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: {{Znacznik|tag=FONT|atrybuty=size="4" face="Arial" color="blue"|Zawartość}}, a oto jest tekst za tym szablonem.
A oto wynik
 • Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: Zawartość, a oto jest tekst za tym szablonem.


Przykład wykorzystujący zmienną samozamykający

Przykład
Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: {{Znacznik|tag=br|samozamykający=tak}}. A oto jest tekst za tym szablonem, a dalej wykorzystujemy inny szablon o wywołaniu: {{Znacznik|tag=hr|samozamykający=tak|styl=background-color:darkslategray;}} A oto dalszy tekst.
Wynik
Oto jest tekst przed tym szablonem, dalej: 
A oto jest tekst za tym szablonem, a dalej wykorzystujemy inny szablon o wywołaniu:
A oto dalszy tekst.

Widzimy, że szablon {{Znacznik|tag=br|samozamykający=tak}} w wyniku powoduje przejście do następnej linijki, a wywołanie {{Znacznik|tag=hr|samozamykający=tak|styl=background-color:ivory;}} spowoduje za to przejście do następnej linijki, tam drukuje poziomą kreskę z pewnymi cechami podane w zmiennej styl, ale też cechy można podać w kaskadowych arkuszach stylów w postaci klas, albo też tam można odwołać się do reguł - właściwości i ich wartości, względem identyfikatora znacznika dla tego tagu, a ten id="dany_identyfikator" jest unikatowy w całym dokumencie HTML. Podobnie jest dla znacznika <br />, jak dla <hr />.

Tabelka z przykładami dla szablonu {{Znacznik}} przy znaczniku <strong>...</strong>

Style są w oparciu o kaskadowe arkusze stylów, które są napisane w stylach przykładów: Znacznik/przykłady.css. W poniższych przykładach należy pamiętać o napisaniu:

<templatestyles src="Szablon:Znacznik/przykłady.css" />

Zatem:

Wywołanie Efekt
{{Znacznik|Oto jest tekst do analizy|tag=strong|styl=font-size:15px;color:darkslategray;background-color:ivory;border:darkblue 1px solid;}} Oto jest tekst do analizy
{{Znacznik|Oto jest tekst do analizy|tag=strong|styl=color:darkslategray;background-color:ivory;border:darkblue 1px solid;|klasa=czcionka}} Oto jest tekst do analizy
{{Znacznik|Oto jest tekst do analizy|tag=strong|styl=color:darkslategray;|klasa=czcionka|id=przykład2}} Oto jest tekst do analizy
{{Znacznik|Oto jest tekst do analizy|tag=strong|klasa=tło obramowanie|id=przykład1}} Oto jest tekst do analizy
{{Znacznik|Oto jest tekst do analizy|tag=strong|klasa=czcionka kolor tło obramowanie}} Oto jest tekst do analizy
{{Znacznik|Oto jest tekst do analizy|tag=strong|id=przykład}} Oto jest tekst do analizy

Widzimy w powyższej tabelce, że niezależnie jak napiszemy znacznik <small>...</small>, to wynik otrzymujemy taki sam, a to rozplanowanie stylów zrobiliśmy poprzez rozdzielenie stylów pomiędzy atrybutami style, class lub id.

Błędy

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja Wizualnego Edytora)

Szablon (kombajn), budulec innych szablonów znaczników.

Parametry szablonu

ParametrOpisTypStatus
11

Gdy parametr samozamykający jest pusty lub niepodany, to ten parametr jest aktywny.

Ciąg znakówwymagany
tagtag

Jest to symbol tagu znacznika o nadanej wartości.

Ciąg znakówwymagany
idid

Unikalny identyfikator danego znacznika o jakikolwiek tagu.

Ciąg znakówsugerowany
stylstyl

Styl języka CSS, właściwości i ich wartości.

Ciąg znakówopcjonalny
klasaklasa

Nazwy klas, do którego są zastosowane pewne reguły.

Ciąg znakówopcjonalny
atrybutyatrybuty

Atrybuty znacznika, inne niż: id, style i class.

Ciąg znakówopcjonalny
samozamykającysamozamykający

Wartość niepusta, wtedy szablon nie ma odpowiednika zamykającego, w przeciwnym wypadku on jest.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

 • Szablony: {{Znacznik start}} (otwierający) i {{Znacznik koniec}} (zamykający), w których tekst również formatowany, np.: względem stylów, jest umieszczany pomiędzy tymi znacznikami.