Dokumentacja szablonu [zobacz] [edytuj] [historia] [odśwież]

Użycie

edytuj

Szablon generuje wiki-tabelkę na podstawie jego parametrów. Szablon znacznie ułatwia tworzenie wiki-tabel za pomocą wysokopoziomowego interfejsu, czyli tego szablonu. On tworzy niskopoziomową wiki-tabelkę na podstawie parametrów tego szablonu. Zwraca uwagę, czy jakieś parametry nie zostały podane, czy są prawidłowe.

Opis parametrów

edytuj
 • styl - styl CSS, całej tabeli, właściwości wraz z ich wartościami,
 • klasa - klasa całości tabeli, kaskadowych arkuszy stylów CSS,
 • atrybuty - atrybuty tabelki,
 • liczba wierszy - liczba wierszy,
 • styl tytułu - styl tytułu,
 • klasa tytułu - klasa tytułu,
 • opcje tytułu - opcje tytułu,
 • tytuł - tytuł tabeli,
 • liczba kolumn - liczba kolumn,
 • styl nagłówka - styl, głównego wiersza nagłówków tabeli, na jego górze, CSS, tzn. właściwości i ich wartości,
 • klasa nagłówka - klasa, głównego wiersza nagłówka tabeli, na jego górze, kaskadowych arkuszy stylów CSS,
 • opcje 1, ..., opcje N - opcje nagłówka tabeli, głównego wiersza nas jego górze,
 • styl 1, ..., styl N - styl nagłówka tabeli, głównego wiersza nas jego górze,
 • klasa 1, ..., klasa N - klasa nagłówka tabeli, głównego wiersza nas jego górze,
 • kolumny 1, ..., kolumny N - informacje, mówiące ile kolumn nagłówka, w tabeli, ma scalić,
 • nagłówek 1, ..., nagłówek N - zawartość nagłówków tabeli, głównego wiersza nagłówków na jego górze,
 • opcje 1_1, opcje 1_2, ..., opcje i_j, ..., opcje M_N - opcje poszczególnych komórek tabeli,
 • styl 1_1, styl 1_2, ..., styl i_j, ..., styl M_N - styl poszczególnych komórek tabeli,
 • klasa 1_1, klasa 1_2, ..., klasa i_j, ..., klasa M_N - klasa poszczególnych komórek tabeli,
 • wiersze 1_1, wiersze 1_2, ..., wiesze i_j, ..., wiersze M_N - informacja, ile wierszy ma scalić dla danej komórki,
 • kolumny 1_1, kolumny 1_2, ..., kolumny i_j, ..., kolumny M_N - informacja, ile kolumn ma scalić dla danej komórki,
 • scal 1_1, scal 1_2, ..., scal i_j, ..., scal M_N - informacja, ile wierszy i kolumn ma scalić dla danej komórki,
 • komórka 1_1, komórka 1_2, ..., komórka i_j, ..., komórka M_N - zawartość komórki tabeli,
 • nagłówek 1_1, nagłówek 1_2, ..., nagłówek i_j, ..., nagłówek M_N - gdy wartość niepusta, to traktuje komórkę jako nagłówek, w przeciwnym wypadku, ona oznaczana jest jako zwykła komórka,
 • opcje wiersza 1, opcje wiersza 2, ..., opcje wiersza i, ..., opcje wiersza M - opcje poszczególnych wierszy komórek tabeli,
 • styl wiersza 1, styl wiersza 2, ..., styl wiersza i, ..., styl wiersza M - styl poszczególnych wierszy komórek tabeli,
 • klasa wiersza 1, klasa wiersza 2, ..., klasa wiersza i, ..., klasa wiersza M - klasa poszczególnych wierszy komórek tabeli.

 • M - liczba wierszy, a N - liczba kolumn.

Jeżeli na komórce włączyliśmy opcje colspan lub rowspan za pomocą parametrów opcji opcje i_j lub parametrów typu wiersze i_j lub kolumny i_j, albo w przypadku nagłówka za pomocą opcji opcje i lub parametrów typu kolumny i, to nazwa parametru pochodzi od tego skąd zaczynaliśmy scalanie wierszy i kolumn, nawet komórek nagłówka.

Przykład

edytuj
Przykład pierwszy
{{Tabela
 | styl = width:100%;text-align:center;margin-right:0;
 | klasa = wikitable
 | atrybuty = cellspacing=0 cellpadding=3
 
 | liczba wierszy = 6
 | liczba kolumn = 4
 
 | styl tytułu = color:white;background-color:black;
 | tytuł = Tytuł tabeli
 
 | komórka 1_1 = Komórka - wiersz 1 - kolumna 1
 | komórka 1_2 = Komórka - wiersz 1 - kolumna 2
 | komórka 1_3 = Komórka - wiersz 1 - kolumna 3
 | komórka 1_4 = Komórka - wiersz 1 - kolumna 4

 | komórka 2_1 = Komórka - wiersz 2 - kolumna 1
 | komórka 2_2 = Komórka - wiersz 2 - kolumna 2
 | komórka 2_3 = Komórka - wiersz 2 - kolumna 3
 | komórka 2_4 = Komórka - wiersz 2 - kolumna 4
 
 | komórka 3_1 = Komórka - wiersz 3 - kolumna 1
 | komórka 3_2 = Komórka - wiersz 3 - kolumna 2
 | komórka 3_3 = Komórka - wiersz 3 - kolumna 3
 | komórka 3_4 = Komórka - wiersz 3 - kolumna 4
 
 | komórka 4_1 = Komórka - wiersz 4 - kolumna 1
 | komórka 4_2 = Komórka - wiersz 4 - kolumna 2
 | komórka 4_3 = Komórka - wiersz 4 - kolumna 3
 | komórka 4_4 = Komórka - wiersz 4 - kolumna 4
 
 | komórka 5_1 = Komórka - wiersz 5 - kolumna 1
 | komórka 5_2 = Komórka - wiersz 5 - kolumna 2
 | komórka 5_3 = Komórka - wiersz 5 - kolumna 3
 | komórka 5_4 = Komórka - wiersz 5 - kolumna 4
 
 | komórka 6_1 = Komórka - wiersz 6 - kolumna 1
 | komórka 6_2 = Komórka - wiersz 6 - kolumna 2
 | komórka 6_3 = Komórka - wiersz 6 - kolumna 3
 | komórka 6_4 = Komórka - wiersz 6 - kolumna 4
}}
Wynik
Tytuł tabeli
Komórka - wiersz 1 - kolumna 1 Komórka - wiersz 1 - kolumna 2 Komórka - wiersz 1 - kolumna 3 Komórka - wiersz 1 - kolumna 4
Komórka - wiersz 2 - kolumna 1 Komórka - wiersz 2 - kolumna 2 Komórka - wiersz 2 - kolumna 3 Komórka - wiersz 2 - kolumna 4
Komórka - wiersz 3 - kolumna 1 Komórka - wiersz 3 - kolumna 2 Komórka - wiersz 3 - kolumna 3 Komórka - wiersz 3 - kolumna 4
Komórka - wiersz 4 - kolumna 1 Komórka - wiersz 4 - kolumna 2 Komórka - wiersz 4 - kolumna 3 Komórka - wiersz 4 - kolumna 4
Komórka - wiersz 5 - kolumna 1 Komórka - wiersz 5 - kolumna 2 Komórka - wiersz 5 - kolumna 3 Komórka - wiersz 5 - kolumna 4
Komórka - wiersz 6 - kolumna 1 Komórka - wiersz 6 - kolumna 2 Komórka - wiersz 6 - kolumna 3 Komórka - wiersz 6 - kolumna 4
Kod

Przykład drugi
{{Tabela
 | styl = width:100%;text-align:center;margin-right:0;
 | klasa = wikitable
 | atrybuty = cellspacing=0 cellpadding=3

 | styl tytułu = color:white;background-color:black;
 | tytuł = Tytuł tabeli

 | opcje 1 = width=25%
 | nagłówek 1 = Nagłówek 1
 
 | opcje 2 = width=25%
 | nagłówek 2 = Nagłówek 2
 
 | opcje 3 = width=25%
 | nagłówek 3 = Nagłówek 3
 
 | opcje 4 = width=25%
 | nagłówek 4 = Nagłówek 4
 
 | liczba wierszy = 6
 | liczba kolumn = 4
 
 | komórka 1_1 = Komórka - wiersz 1 - kolumna 1
 | komórka 1_2 = Komórka - wiersz 1 - kolumna 2
 | komórka 1_3 = Komórka - wiersz 1 - kolumna 3
 | komórka 1_4 = Komórka - wiersz 1 - kolumna 4

 | komórka 2_1 = Komórka - wiersz 2 - kolumna 1
 | komórka 2_2 = Komórka - wiersz 2 - kolumna 2
 | komórka 2_3 = Komórka - wiersz 2 - kolumna 3
 | komórka 2_4 = Komórka - wiersz 2 - kolumna 4
 
 | komórka 3_1 = Komórka - wiersz 3 - kolumna 1
 | komórka 3_2 = Komórka - wiersz 3 - kolumna 2
 | komórka 3_3 = Komórka - wiersz 3 - kolumna 3
 | komórka 3_4 = Komórka - wiersz 3 - kolumna 4
 
 | komórka 4_1 = Komórka - wiersz 4 - kolumna 1
 | komórka 4_2 = Komórka - wiersz 4 - kolumna 2
 | komórka 4_3 = Komórka - wiersz 4 - kolumna 3
 | komórka 4_4 = Komórka - wiersz 4 - kolumna 4
 
 | komórka 5_1 = Komórka - wiersz 5 - kolumna 1
 | komórka 5_2 = Komórka - wiersz 5 - kolumna 2
 | komórka 5_3 = Komórka - wiersz 5 - kolumna 3
 | komórka 5_4 = Komórka - wiersz 5 - kolumna 4
 
 | komórka 6_1 = Komórka - wiersz 6 - kolumna 1
 | komórka 6_2 = Komórka - wiersz 6 - kolumna 2
 | komórka 6_3 = Komórka - wiersz 6 - kolumna 3
 | komórka 6_4 = Komórka - wiersz 6 - kolumna 4
}}
Wynik
Tytuł tabeli
Nagłówek 1 Nagłówek 2 Nagłówek 3 Nagłówek 4
Komórka - wiersz 1 - kolumna 1 Komórka - wiersz 1 - kolumna 2 Komórka - wiersz 1 - kolumna 3 Komórka - wiersz 1 - kolumna 4
Komórka - wiersz 2 - kolumna 1 Komórka - wiersz 2 - kolumna 2 Komórka - wiersz 2 - kolumna 3 Komórka - wiersz 2 - kolumna 4
Komórka - wiersz 3 - kolumna 1 Komórka - wiersz 3 - kolumna 2 Komórka - wiersz 3 - kolumna 3 Komórka - wiersz 3 - kolumna 4
Komórka - wiersz 4 - kolumna 1 Komórka - wiersz 4 - kolumna 2 Komórka - wiersz 4 - kolumna 3 Komórka - wiersz 4 - kolumna 4
Komórka - wiersz 5 - kolumna 1 Komórka - wiersz 5 - kolumna 2 Komórka - wiersz 5 - kolumna 3 Komórka - wiersz 5 - kolumna 4
Komórka - wiersz 6 - kolumna 1 Komórka - wiersz 6 - kolumna 2 Komórka - wiersz 6 - kolumna 3 Komórka - wiersz 6 - kolumna 4
Kod

Przykład trzeci
{{Tabela
 | styl = width:100%;text-align:center;margin-right:0;
 | klasa = 
 | atrybuty = cellspacing=3 cellpadding=3 border="1"

 | styl tytułu = color:white;background-color:black;
 | tytuł = Tytuł tabeli

 | styl nagłówka = background-color:pink;
 
 | opcje 1 = width=75%
 | kolumny 1 = 3
 | nagłówek 1 = Nagłówek 1
 
 | opcje 4 = width=25%
 | nagłówek 4 = Nagłówek 4
 | styl 4 = background-color:red;
 
 | liczba wierszy = 7
 | liczba kolumn = 4
 
 | kolumny 1_1 = 2
 | komórka 1_1 = Komórka - wiersz 1 - kolumna 1

 | komórka 1_3 = Komórka - wiersz 1 - kolumna 3
 | wiersze 1_4 = 2
 | komórka 1_4 = Komórka - wiersz 1 - kolumna 4

 | komórka 2_1 = Komórka - wiersz 2 - kolumna 1
 | komórka 2_2 = Komórka - wiersz 2 - kolumna 2
 | wiersze 2_3 = 3
 | komórka 2_3 = Komórka - wiersz 2 - kolumna 3
 
 | scal 3_1 = 3 2
 | styl 3_1 = color:red;background-color:yellow;text-align:right;
 | komórka 3_1 = Komórka - wiersz 3 - kolumna 1
 | komórka 3_4 = Komórka - wiersz 3 - kolumna 4
 
 | komórka 4_4 = Komórka - wiersz 4 - kolumna 4
 
 | opcje 5_3 = colspan="2" rowspan="1"
 | komórka 5_3 = Komórka - wiersz 5 - kolumna 3
 
 | kolumny 6_1 = 3
 | wiersze 6_1 = 2
 | nagłówek 6_1 = tak
 | komórka 6_1 = Komórka - wiersz 6 - kolumna 1
 | komórka 6_4 = Komórka - wiersz 6 - kolumna 4
 
 | styl wiersza 7 = color:blue;
 | styl 7_4 = background-color:grey;
 | komórka 7_4 = Komórka - wiersz 7 - kolumna 4
}}
Wynik
Tytuł tabeli
Nagłówek 1 Nagłówek 4
Komórka - wiersz 1 - kolumna 1 Komórka - wiersz 1 - kolumna 3 Komórka - wiersz 1 - kolumna 4
Komórka - wiersz 2 - kolumna 1 Komórka - wiersz 2 - kolumna 2 Komórka - wiersz 2 - kolumna 3
Komórka - wiersz 3 - kolumna 1 Komórka - wiersz 3 - kolumna 4
Komórka - wiersz 4 - kolumna 4
Komórka - wiersz 5 - kolumna 3
Komórka - wiersz 6 - kolumna 1 Komórka - wiersz 6 - kolumna 4
Komórka - wiersz 7 - kolumna 4
Kod

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablon generuje tabelę w formacie wiki-kodu w wiki-tekście. Tabelkę edytuje się bezpośrednio w wiki-kodzie, a nie za pomocą wizualnego edytora, ze względu na ogromną liczbę komórek do uwzględnienia.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
Nie podano parametrów

Zobacz też

edytuj
Szablony generujące lub tworzące tabelę w języku wikikodu
 • {{Tytuł}} - szablon tytułu tabeli, jako część pierwszego parametru numerowanego do szablonu {{Tabelka}},
 • {{Komórka}} - szablon komórki wstawianej, jako część pierwszego parametru numerowanego do szablonu {{Wiersz}},
 • {{Wiersz}} - szablon wiersza wstawianej, jako część pierwszego parametru numerowanego do szablonu {{Tabelka}},
 • {{Tabelka}} - szablon generuje tabelkę, używa do tego szablonów: {{Komórka}} i {{Wiersz}},
 • {{Tabela}} - szablon na podstawie swoich parametrów generuje tabelę.