Instrukcja obsługi

edytuj

Tego szablonu używamy, gdy on znajduje się w tekście lub pomiędzy wzorami, w jakimś szablonie wymienionym poniżej, pomiędzy szablonem stronicowym otwierającym i zamykającym z: {{StronaStart}} a {{StronaKoniec}}, {{UnikatowaStronaStart}} a {{UnikatowaStronaKoniec}}, {{SkomplikowanaStronaStart}} a {{SkomplikowanaStronaKoniec}}, {{StandardowaStronaStart}} a {{StandardowaStronaKoniec}}, {{PodstawowaStronaStart}} a {{PodstawowaStronaKoniec}}, {{ProstaStronaStart}} a {{ProstaStronaKoniec}}, opisane na stronie {{StronaStart}}. W tekście może pojawić się tekst o innym formatowaniu niż domyślnie, ten szablon jest szczególnym formatowaniem dla niego, lub może pojawić się tekst pomiędzy wzorami (lub ewentualnie przed albo po) w wywołaniu w pierwszym argumencie szablonu {{Wzór}}, {{Wzór2}}, {{CentrujWzór}}, {{CentrujWzór2}}, {{MathMLWzór}}, {{MathMLWzór2}}, {{CentrujMathMLWzór}} lub {{CentrujMathMLWzór2}}, albo {{Formuła}} lub {{MathMLFormuła}}.

Użycie

edytuj

Będziemy tutaj wypisywali zmienne szablonu {{Tekst}}:


Zmienne w wywołaniu podstawowym tego szablonu
 • 1 = tekst.

Zmienne w wywołaniu pełnym tego szablonu
 • tekst lub 1 = tekst.
Podstawowe skompensowane opcje dotyczące czcionek
 • czcionka = (rozmiar, wysokość linii, rodzina, wariant, rozciągnięcie, waga i styl) czcionki (opcjonalny).
Dalsze nieskompensowane opcje dotyczące czcionek
 • rozmiar czcionki = rozmiar czcionki tekstu (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • wysokość linii czcionki = wysokość linii wiersza czcionki tekstu (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • rodzina czcionki = rodzina czcionki tekstu (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • wariant czcionki = wariant czcionki tekstu (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • rozciągnięcie czcionki = rozciągnięcie czcionki tekstu (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • waga czcionki = waga czcionki tekstu (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów),
 • styl czcionki = styl czcionki tekstu (opcjonalny domyślnie ustawione przez przeglądarkę lub za pomocą stylów).

Powyższe zmienne o nazwie określonej liczbą naturalną można użyć również bez nazywania parametrów.

Przykłady

edytuj
Przykład pierwszy

{{ProstaStronaStart|minimalna szerokość strony=none|szerokość strony=auto}}

 • <span style="font-size:20px">Oto jest tekst, {{Tekst|a ten następny}}, a oto jeszcze inny...</span>

{{ProstaStronaKoniec}}

Wynik - tutaj wynik wyświetlamy dla czcionki książkowej, a nie systemowej Wikibooks, pośrednio za pomocą szablonów kolejno otwierającego i zamykającego {{StronaStart}} i {{StronaKoniec}}
 • Oto jest tekst, a ten następny, a oto jeszcze inny...

Przykład pierwszy, gdy użyjemy bez szablonu {{Tekst}}
Przykład bez użycia tego szablonu

{{ProstaStronaStart|minimalna szerokość strony=none|szerokość strony=auto}}

 • <span style="font-size:20px">Oto jest tekst, a ten następny, a oto jeszcze inny...</span>

{{ProstaStronaKoniec}}

Wynik - tutaj wynik wyświetlamy dla czcionki książkowej, a nie systemowej Wikibooks, pośrednio za pomocą szablonów kolejno otwierającego i zamykającego {{StronaStart}} i {{StronaKoniec}}
 • Oto jest tekst, a ten następny, a oto jeszcze inny...


Przykład drugi

{{ProstaStronaStart|minimalna szerokość strony=none|szerokość strony=auto}}

 • Oto jest formuła: {{Formuła|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}\;</MATH> {{Tekst|,a to następne:}} <MATH>c^2=a^2+b^2\;</MATH>}}, a oto jeszcze inny...

{{ProstaStronaKoniec}}

Wynik - tutaj wynik wyświetlamy dla czcionki książkowej, a nie systemowej Wikibooks, pośrednio za pomocą szablonów kolejno otwierającego i zamykającego {{StronaStart}} i {{StronaKoniec}}
 • Oto jest formuła: , a to następne: , a oto jeszcze inny...

Przykład drugi napiszmy bez użycia szablonu {{Tekst}}
Przykład bez użycia tego szablonu

{{ProstaStronaStart|minimalna szerokość strony=none|szerokość strony=auto}}

 • Oto jest formuła: {{Formuła|<MATH>c=\sqrt{a^2+b^2}\;</MATH>, a to następne: <MATH>c^2=a^2+b^2\;</MATH>}}, a oto jeszcze inny...

{{ProstaStronaKoniec}}

Wynik - tutaj wynik wyświetlamy dla czcionki książkowej, a nie systemowej Wikibooks, pośrednio za pomocą szablonów kolejno otwierającego i zamykającego {{StronaStart}} i {{StronaKoniec}}
 • Oto jest formuła: , a to następne: , a oto jeszcze inny...


Patrząc na przykład pierwszy i drugi, z użyciem szablonu {{Tekst}} i bez niego, ale za to z użyciem szablonów: {{ProstaStronaStart}} i {{ProstaStronaKoniec}}, to dochodzimy do wniosku, że za pomocą tego szablonu można zachować ustawienia bezpośrednie szablonu {{StronaStart}} i {{StronaKoniec}} użyte specjalnie dla tekstu, a nie do wzorów, a więc na tym polega rola tego szablonu.

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablon wstawiający sformatowany tekst pomiędzy formułami <MATH>...</MATH>, we szablonach stronicowych obsługujący wzory matematyczne.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
teksttekst 1

Tekst.

Ciąg znakówwymagany
czcionkaczcionka

(Rozmiar, wysokość linii, rodzina, wariant, rozciągnięcie, waga i styl) czcionki.

Ciąg znakówopcjonalny
wysokość linii czcionkiwysokość linii czcionki

Wysokość linii wiersza czcionki tekstu.

Ciąg znakówopcjonalny
rodzina czcionkirodzina czcionki

Rodzina czcionki tekstu.

Ciąg znakówopcjonalny
wariant czcionkiwariant czcionki

Wariant czcionki tekstu.

Ciąg znakówopcjonalny
rozciągnięcie czcionkirozciągnięcie czcionki

Rozciągnięcie czcionki tekstu.

Ciąg znakówopcjonalny
waga czcionkiwaga czcionki

Waga czcionki tekstu.

Ciąg znakówopcjonalny
styl czcionkistyl czcionki

Styl czcionki tekstu.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

edytuj
Wzory w tekście
 • {{Formuła}} - szablon do wyświetlania wzorów w tekście za pomocą rysunku.
 • {{MathMLFormuła}} - szablon do wyświetlania wzorów w tekście wykorzystująca technologię MATHML.
Wzory w linii
 • {{Wzór}} i {{Wzór2}} - szablony do wyświetlania wzoru, po lewej, po prawej lub po środku, wraz z ich numeracją kolejno po prawej i lewej, wzory tutaj są wyświetlane za pomocą rysunku,
 • {{MathMLWzór}} i {{MathMLWzór2}} - szablony do wyświetlania wzoru, po lewej, po prawej lub po środku, wraz z ich numeracją kolejno po prawej i lewej, wzory tutaj są wyświetlane za pomocą technologii MATHML,
 • {{CentrujWzór}} i {{CentrujWzór2}} - szablony do wyświetlania wzoru, po środku, wraz z ich numeracją kolejno po prawej i lewej, wzory tutaj są wyświetlane za pomocą rysunku,
 • {{CentrujMathMLWzór}} i {{CentrujMathMLWzór2}} - szablony do wyświetlania wzoru, po środku, wraz z ich numeracją kolejno po prawej i lewej, wzory tutaj są wyświetlane za pomocą technologii MATHML.