Biologia dla liceum/Przegląd chorób zakaźnych o etiologii bakteryjnej

Przegląd chorób zakaźnych o etiologii bakteryjnej edytuj

Choroby bakteryjne cechuje w większości postępujące rozszerzanie się zasięgu zakażenia. Zaobserwować to można choćby w przypadku rzadkiej dżumy, gdy z pojedynczego ukąszenia pchły i miejscowej postaci choroby przeradza się ona kolejno w postać dymieniczą, a później w posocznicę, której objawy są nieomal identyczne z opisywaną średniowieczną epidemią czarnej śmierci (a co to było, do końca nie wiemy...). Podobnie sprawa ma się z chorobami o niskiej lub znikomej śmiertelności. W przypadku próchnicy zębów bakterie, które są kojarzone praktycznie wyłącznie z wizytami u stomatologa, po przedostaniu się do krwioobiegu są wstanie wywołać zagrażające życiu spustoszenie w całym ustroju. Wynika to, że w większości, w przeciwieństwie do wirusów, bakterie nie wykazują powinowactwa do poszczególnych tkanek.

Choroby edytuj

Najważniejsze zagadnienia to:

Zbliżonym zagadnieniem są tzw. krętkowice - choroby wywoływane przez Leptospira spp., takie jak:

  • choroba Weila
  • borelioza
  • gorączka błotna

oraz wywoływane przez riketsje riketsjozy:

  • dur plamisty
  • gorączka okopowa
  • gorączka Q,

a także chlamydiozy.