Deklaracja

edytuj
long long int atoll(const char *s)


Plik nagłówkowy

edytuj
stdlib.h


Funkcja pobiera ciąg znaków zawarty w "s" i zwraca standardowe wyjście wartość typu long long int.


Wartość zwracana

edytuj
Przekształcona liczba, w przypadku gdy ciąg nie zawiera cyfr zwracana jest wartość 0.


Znak musi bezpośrednio poprzedzać liczbę, czyli możliwy jest zapis "-2", natomiast próba wywołania funkcją atol dla ciągu "- 2" skutkuje zwróceniem 0.


Zobacz też

edytuj
atof, atoi, atol