Fale
Fale
Fale

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Układy fizyczne, a jego drgania swobodne

Fale/Układy fizyczne, a jego drgania swobodne

Układy fizyczne, a jego drgania o wielu stopniach swobody

Fale/Układy fizyczne, a jego drgania o wielu stopniach swobody

Drgania wymuszone układów harmonicznych

Fale/Drgania wymuszone układów harmonicznych

Opis fal biegnących

Fale/Opis fal biegnących

Odbicie fal klasycznych

Fale/Odbicie fal klasycznych

Impulsy, paczki i modulacje fal

Fale/Impulsy, paczki i modulacje fal

Fale dwu- i trójwymiarowe rozchodzące się w przestrzeni

Fale/Fale dwu- i trójwymiarowe rozchodzące się w przestrzeni

Polaryzacja liniowa, kołowa, eliptyczna fal

Fale/Polaryzacja liniowa, kołowa, eliptyczna fal

Dyfrakcja jako superpozycja bardzo dużej liczby fal

Fale/Dyfrakcja jako superpozycja bardzo dużej liczby fal

Fale w mechanice kwantowej i elektrodynamice klasycznej

Fale/Fale w mechanice kwantowej i elektrodynamice klasycznej

Powrót do spisu treści