Ogólna teoria względności/Współrzędne Eddingtona-Finkelsteina

Ogólna teoria względności
Ogólna teoria względności
Współrzędne Eddingtona-Finkelsteina

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Wiemy jednak, że w metryce Schwarzchilda występuje nieciągłość dla , można go usunąć obierając pewien rodzaj współrzędnych. Tym razem rozważmy współrzędne Eddingtona-Finkelsteina.

Definicja współrzędnych Eddigtona-Finkelsteina

edytuj

Rozważmy promień świetlny biegnący radialnie, jeśli zachodzi dθ=dφ=0. Gdy spełniona jest tożsamość dla kwadratu interwału czasoprzestrzennego ds2=0, czyli interwał czasoprzestrzenny jest zerowy.

(14.1)

co można zapisać na podstawie (14.1), że kwadrat różniczki współrzędnościowego czasu jest wyrażony za pomocą kwadratu współrzędnościowego promienia:

(14.2)

Co po z pierwiastkowaniu obustronnie równości na różniczkach (na infinitezymalnych zmianach) (14.2), ale gdy r≠ rg, otrzymujemy:

(14.3)

Całkujemy obustronnie tożsamość (14.3) lewostronnie względem czasu, a prawostronnie względem promienia kulistego r.

(14.4)

Ze wzoru (14.4) dostajemy zależność łącząca współrzędną czasu ze współrzędną położenia radialnego:

(14.5)

Pozostawiając stałą po prawej stronie równości (14.5) a pozostałe wielkości przenosimy na jej lewą stronę i ostatecznie odwracając stronami omawianą równość:

(14.6)

Zastępując naszą stałą zmienną U i wybierając znaki minus gdy r>rg, a także stałą V ze znakiem plus gdy r<rg, zatem ze względu na dowolność stałej całkowania mamy:

(14.7)
(14.8)

Powyższe zmienne są to nowe zmienne, które obowiązują w rozważanej metryce.

Metryka Eddigtona-Finkelsteina

edytuj

W zależności od zdefiniowanych współrzędnych U i V, można zdefiniować metrykę wedle zmiennej (14.6) lub (14.8) wedle:

(14.9)
(14.10)

Za pomocą poprzednio zdefiniowanych w zmiennych otrzymaliśmy dwa rodzaje metryk w zależności od zmiennej czy od U lub czy to V będziemy za pomocą ich pisali naszą metrykę, tzn. czy (14.9) lub (14.10).

Dowód metryki Eddigtona-Finkelsteina przy zmiennej U

edytuj

Będziemy tu omawiać metrykę Eddigtona-Finkelsteina przy zmiennej U zdefiniowanego wedle wzoru (14.6) przy metryce (14.9). Policzmy najpierw pochodną cząstkową współrzędnej U względem czasu współrzędnościowego t i przekonamy się, że ona jest równa wielkości stałej, która jest wielkością stałą:

(14.11)

A także też wyznaczmy pochodną funkcji U względem położenia radialnego r:

(14.12)

Rozpatrując definicję różniczki zupełnej można napisać różniczkę zmiennej U, korzystając z policzonych pochodnych cząstkowych przestawionych w punkcie (14.11) oraz w punkcie (14.12):

(14.13)

Teraz udowodnijmy naszą rozważaną metrykę (14.9) tzn.: przy zmiennej U, wyznaczając wyrażenie:

(14.14)

Na podstawie (14.14) i definicji metryki Eddigtona-Finkelsteina ze zmienną U (14.9) metryka ta przechodzi w metrykę Schwarzchilda (10.67), a więc nasza metryka jest poprawna dla pola sferycznie symetrycznego.

Dowód metryki Eddigtona-Finkelsteina przy zmiennej V

edytuj

Będziemy tu omawiać metrykę Eddigtona-Finkelsteina przy zmiennej U zdefiniowanego wedle wzoru (14.8) przy metryce (14.10). Policzmy najpierw pochodną cząstkową współrzędnej U względem czasu współrzędnościowego t i przekonamy się, że ona jest równa wielkości stałej, która jest wielkością stałą:

(14.15)

a teraz wyznaczmy pochodną zmiennej V względem położenia radialnego współrzędnościowego:

(14.16)

Rozpatrując definicję różniczki zupełnej znanej z analizy można napisać różniczkę zmiennej V korzystając z (14.15) i (14.16) w postaci:

(14.17)

Teraz udowodnijmy naszą rozważaną metrykę tzn.: przy zmiennej V, wyznaczając wyrażenie:

(14.18)

Czyli doszliśmy, że metryka Eddigtona-Finkelsteina przy zmiennej V (14.10) przechodzi w metrykę Schwarzchilda (10.67), czyli otrzymaliśmy wniosek, że ta nasza metryka dla pola sferycznie symetrycznego jest poprawnie zdefiniowana.