Pomoc Wikibooks - Edycja
Spis treści

Edycja

edytuj
 • Brudnopis (skrót: WB:B) - strona zawierająca informacje, gdzie możesz tworzyć w sferze brudnopisu książki lub poszczególne artykuły, albo jeżeli chcesz nauczyć się tworzyć moduły na projekcie.
 • Edycja kodu - zawiera informacji o edycji kodu poszczególnych artykułów, o brudnopisie, nagłówków, akapitów, nowych linii, linków zewnętrznych, skrótów, linków do innych wiki - projektów, o tworzeniu okładem do poszczególnych podręczników, dowiesz się jak tworzyć pogrubiony tekst, a nawet pochylony, list ponumerowanych, wcięć, mieszania list i wcięć, poziomych linii rozdzielających, powiększania liter, pomniejszanie liter, zmiany wielkości czcionki, tekstu preformatowanego, wyświetlania kodów źródłowych programów, na temat przydatnych szablonów.
  • Edycja offline - zawiera informacje na temat problemów edycji bezpośredniej, edycji w przeglądarce, używania zewnętrznych edytorów, a także używania strony serwisu w trybie edycji mobilnej.
 • Import stron - informuje użytkowników o importowania stron z polskich projektów siostrzanych MediaWiki: Wikipedia i Wikiźródła, kto może importować strony. Importowane strony zachowują też historię edycji poszczególnych autorów.

Rozwój pozycji książkowych

edytuj
 • Etapy rozwoju książek - mówi o etapach rozwoju podręczników, o umieszczaniu podręczników w jakiś kategoriach, umieszczaniu książek w kategoriach tematycznych, a także w spisach alfabetycznych, przydzielania ich do kategorii jego rozwoju: 0% - zalążki, 25% - rozpoczęte książki, 50% - książki wymagające dopracowania, 75% - książki na ukończeniu, 100% - książki ukończone.
 • Ilustracja Wikibooks - mówi jak umieszczać ilustracje w swoich artykułach, na temat ich licencji, praw autorskich, zrzuty ekrany, zasad dołączonych grafik, ich wstawiania krok po kroku.
 • Jak edytować artykuły - przekazuje informacje, jak formatować tekst, uwag wstępnych, stylu pisania, kolorów, polskich znaków, grafik, galerii obrazów, dołączania stron do kategorii i interwiki, jak dołączać formuły matematyczne.
 • Nazewnictwo artykułów - mówi o zasadach ogólnych, jak nazywać artykuły i książki (podręczniki), o zasadach rozdzielania nazw artykułów od nazw podręczników, gdy trafi się kilka książek o takim samym tytule, jak linkować do poszczególnych artykułów i w nim rozdziałów, jakie są do tego ułatwienia. Jak wyświetlać grafiki w nich. Wykorzystywanie aneksów w innych książkach. Informuje na temat historycznego nazewnictwa artykułów i książek.

Ozdobniki

edytuj
 • Podświetlanie składni - mówi o znaczniku <syntaxhighlight>...</syntaxhighlight>, jak podświetlać kod w różnych językach komputerowych.
 • Problemy z polskimi znakami - przekazuje informacje na temat, jak pisać litery polskie, jeżeli normalnie jest to niemożliwe, zastępowanie ich za pomocą kodów HTML.
 • Quiz - dostarcza wiadomości, jak tworzyć quize sprawdzające zdobytą wiedzę.
 • Szablony - wylicza najważniejsze szablony na polskim Wikibooksie.

Tworzenie podręczników

edytuj
 • Tworzenie podręcznika - informuje na temat tworzeniu podręczników, co powinno się tworzyć przed rozpoczęciem pracy przy tworzeniu podręczników, ich nazewnictwa, konstrukcji podręcznika, jego stylu, zawartych w nich treści, ozdobników i komunikatów, nawigacji, grafik i materiałów z Wikipedii, korzystanie ze stron dyskusji, przydzielania stron do kategorii, używania skrótów specjalnie stworzonych na projekcie, informacji o podręcznikach i jego autorach, tworzeniu indeksu, wytycznych dla innych autorów i integracji podręczników. Co powinno się robić po zakończeniu pracy nad podręcznikiem: dopisanie do księgozbioru, ikony kompletności, wersji do druku i widoczności w obserwowanych. Też mówi o tworzeniu poszczególnych pojedynczych podręcznikach, nadanie jej konkretnej nazwy, tworzenie dla niej spisu treści, tworzenie okładek i dodanie jego do księgozbioru.
 • Wandalizm - informuje, co robić, jeżeli użytkownik, administrator, znajdzie wandalizm w jakimś artykule, czy utworzona strona, która od razu jest typowym wandalizmem.
 • Wzory matematyczne - serwis Wikipedia, przekazuje wiadomości na temat, jak tworzyć wzory matematyczne, nie tylko na polskim Wikibooks.

Przygotowanie do druku

edytuj
 • Podręczniki do druku - jak przygotować podręcznik do druku, tworzenie stron, które są potrzebne do wydrukowania książek, jakie są sprawy formalne przy jego tworzeniu (przydzielaniu jego do konkretnej licencji).
 • Tworzenie wersji do druku - mówi jak przygotowywać podręczniki w wersji do druku.
 • Tworzenie wersji PDF - jak tworzyć książki do wersji PDF i umieszczaniu ich na polskim Wikibooksie.
  • javaLatex - przedstawia, jak tworzyć wersję PDF, przy pomocy narzędzia javaLatex.
 • Książki - informuje, jak zarządzać kolekcjami danych książek.Powrót do Pomocy Wikibooks
Koniec