Użycie

edytuj

Szablon, pozwala przejść do następnej linijki z poprzedniej, oparty na obsłudze tagu: <br /> - (tag języka HTML), oraz identyfikatorów: id, styli: style (właściwości i ich zawartości przedstawiający język CSS), klas: class (reguł w kaskadowych arkuszach stylów) i atrybutów (inne niż: id, style i class), elementu HTML.

Opis parametrów

edytuj
Wywołanie
{{Br|id=|styl=|klasa=|atrybuty=}}

Szablon {{Br}}, przyjmuje argumenty, którego wartości wraz z odpowiednimi nazwami, w nim, wsadza on do tagu, coś w rodzaju: <tag nazwa="wartość">...</tag>, obsługiwanego przez niego znacznika, przez którego on jest oparty, a oto lista tych zmiennych poniżej.

Parametry
 • id - unikatowy identyfikator, znacznika - sugerowany,
 • styl - styl CSS znacznika - właściwości i ich wartości - opcjonalny,
 • klasa - reguły CSS, do klasy znacznika, czyli zbioru właściwości i ich wartości - opcjonalny,
 • atrybuty - atrybuty znacznika (inne niż: id, style i klasa) - opcjonalny.

Powyższe parametry są opcjonalne za wyjątkiem parametru id, który jest sugerowany.

Wikikod, zbudowany za pomocą szablonu znaczników (kombajnu)

edytuj

Szablon {{Br}} ma kod w zależności od znacznika: {{Znacznik}}, przedstawiający się:

Szablon {{Br}}
{{Znacznik|tag=br|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|samozamykający=tak}}

Przykłady

edytuj

Style możemy rozkładać w kaskadowych arkuszach stylów pomiędzy style (style), klasy (class) i identyfikatory (id), a wynik rzucony przez przeglądarkę będzie ten sam, chociaż znacznik <br>...</br> ma ograniczony zasób stosowania do niego stylów, jak np. nie można do niego stosować właściwości obramowania, czy kolorowania elementu. Można też wyłączyć ten element przy pomocy reguły: <br style="display:none;" /> lub zwiększyć margines: <br style="margin-bottom:50px;" />

Przykład pierwszy bez wykorzystania stylów

edytuj
Przykład
Oto jest tekst przed przejściem do nowej linii, a to znacznik: {{Br}} A oto jest tekst po znaczniku.
Wynik
Oto jest tekst przed przejściem do nowej linii, a to znacznik: 
A oto jest tekst po znaczniku.
Kod
Oto jest tekst przed przejściem do nowej linii, a to znacznik: <br   /> A oto jest tekst po znaczniku.

Przykład drugi z wykorzystaniem stylów

edytuj
Przykład
Oto jest tekst przed przejściem do nowej linii, a to znacznik: {{Br|styl=display:none;}} A oto jest tekst po znaczniku.
Wynik
Oto jest tekst przed przejściem do nowej linii, a to znacznik: 
A oto jest tekst po znaczniku.
Kod
Oto jest tekst przed przejściem do nowej linii, a to znacznik: <br  style="display:none;" /> A oto jest tekst po znaczniku.

Przykład trzeci z wykorzystaniem stylów

edytuj
Przykład
Oto jest tekst przed przejściem do nowej linii, a to znacznik: {{Br|styl=margin-bottom:50px;}} A oto jest tekst po znaczniku.
Wynik
Oto jest tekst przed przejściem do nowej linii, a to znacznik: 
A oto jest tekst po znaczniku.
Kod
Oto jest tekst przed przejściem do nowej linii, a to znacznik: <br  style="margin-bottom:50px;" /> A oto jest tekst po znaczniku.

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablon ustawienia przejścia do nowej linii z tekstem.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
idid

Unikatowy identyfikator znacznika.

Ciąg znakówsugerowany
stylstyl

Styl znacznika.

Ciąg znakówopcjonalny
klasaklasa

Reguły do klasy znacznika.

Ciąg znakówopcjonalny
atrybutyatrybuty

Atrybuty, inne niż: id, style i class.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

edytuj
 • {{Hr}} - szablon drukujący sformatowaną lub nie, linię ciągłą,
 • {{Znacznik}} - szablon, o który ten szablon, jest zbudowany, w oparciu o element: <br />.