Użycie

edytuj

Szablon pozwala wycentrować tekst w poziomie, oparty na obsłudze tagów: <center>...</center> (jest to element blokowy) - (tagi języka HTML), oraz identyfikatorów: id, styli: style (właściwości i ich zawartości przedstawiający język CSS), klas: class (reguł w kaskadowych arkuszach stylów) i atrybutów (inne niż: id, style i class), elementu HTML. Test jest umieszczany, wewnątrz tego szablonu, pomiędzy tymi tagami.

Opis parametrów

edytuj
Wywołanie
{{Center|1=|id=|styl=|klasa=|atrybuty=}}

Szablon {{Center}}, przyjmuje argumenty, którego wartości wraz z odpowiednimi nazwami, oprócz zmiennej 1, w nim, wsadza on do tagu, coś w rodzaju: <tag nazwa="wartość">...</tag>, obsługiwanego przez niego znacznika, przez którego on jest oparty, a oto lista tych zmiennych poniżej.

Parametry
  • 1 - zawartość tekstu pomiędzy znacznikami - wymagany,
  • id - unikatowy identyfikator, znacznika - sugerowany,
  • styl - styl CSS znacznika - właściwości i ich wartości - opcjonalny,
  • klasa - reguły CSS, do klasy znacznika, czyli zbioru właściwości i ich wartości - opcjonalny,
  • atrybuty - atrybuty znacznika (inne niż: id, styl i class) - opcjonalny.

Powyższe parametry oprócz pierwszego są opcjonalne za wyjątkiem parametru: id, który jest sugerowany.

Wikikod, zbudowany za pomocą szablonu znaczników (kombajnu)

edytuj

Szablon {{Center}} ma kod w zależności od znacznika: {{Znacznik}}, przedstawiający się:

Szablon {{Center}}
{{Znacznik|tag=center|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}}

Przykłady

edytuj

Najprostszym możliwym przypadkiem jest nieużycie żadnego parametry tego szablonu.

Przykład
{{Center|Oto jest tekst do analizy}}
Wynik
Oto jest tekst do analizy

Przykłady dla szablonu {{Center}}, czyli przy znaczniku <center>...</center>

edytuj

Style są w oparciu o kaskadowe arkusze stylów, które są napisane w stylach przykładów: Znacznik/przykłady.css. W poniższych przykładach należy pamiętać o napisaniu:

<templatestyles src="Szablon:Znacznik/przykłady.css" />

Zatem:

Przykład pierwszy
{{Center|Oto jest tekst do analizy|styl=font-size:15px;color:darkslategray;background-color:ivory;border:darkblue 1px solid;}}
Wynik
Oto jest tekst do analizy

Przykład drugi
{{Center|Oto jest tekst do analizy|styl=font-size:15px;color:darkslategray;|id=przykład2}}
Wynik
Oto jest tekst do analizy

Przykład trzeci
{{Center|Oto jest tekst do analizy|klasa=czcionka kolor tło obramowanie}}
Wynik
Oto jest tekst do analizy

Przykład czwarty
{{Center|Oto jest tekst do analizy|styl=color:darkslategray;|klasa=czcionka|id=przykład2}}
Wynik
Oto jest tekst do analizy


Widzimy w powyższej tabelce, że niezależnie jak napiszemy znacznik <center>...</center>, to wynik otrzymujemy taki sam, a to rozplanowanie stylów zrobiliśmy poprzez rozdzielenie stylów pomiędzy atrybutami style, class lub id.

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablon ustawienia wycentrowania zawartości w elemencie: <center>...</center>.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
11

Zawartość, która ma by wycentrowana poziomo.

Ciąg znakówwymagany
idid

Unikatowy identyfikator.

Ciąg znakówsugerowany
stylstyl

Styl CSS, właściwości i ich wartości.

Ciąg znakówopcjonalny
klasaklasa

Reguły CSS, do klasy, kaskadowych arkuszy stylów.

Ciąg znakówopcjonalny
atrybutyatrybuty

Atrybuty, inne niż: id, style i class.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

edytuj
  • {{Ce}} lub {{Centruj}} - tekst umieszczony w elemencie blokowym: <div>...</div>, w którym jest centrowany, w przeciwieństwie do szablonu {{Center}}, w którym tekst jest umieszczony pomiędzy znacznikami: <center>...</center>, może być używany bez żadnych parametrów, ale nie musi, w tych szablonach tekst, wsadza się pomiędzy tymi znacznikami, wewnątrz tego szablonu,
  • {{CentrujStart}} (szablon otwierający) i {{CentrujKoniec}} (szablon zamykający) - podobnie jak szablony: {{Ce}} lub {{Centruj}}, w których tekst się wsadza do szablonu, a tu tekst centrowany jest pomiędzy szablonami, ale pomiędzy znacznikami, one są oparte o tagi: <div>...</div>,
  • {{Znacznik}} - szablon, o który ten szablon, jest zbudowany, w oparciu o element blokowy: <center>...</center>, o tekście umieszczanego wewnątrz tego szablonu, pomiędzy tymi znacznikami.