Użycie

edytuj

Jest to szablon kontenera flex'owego kolumnowego, który może posiadać jako rodzic, aż dowolną liczbę dzieci div'owych. Jest on używany jako kontener elastyczny, w którym chcemy umieścić w jednej kolumnie n-dzieci rodzica flex'owego, jak za pomocą jego zwykłej wersji przy pomocy kontenera elastycznego flex kolumnowego pisanych za pomocą div'ów i stylów. Przy czym <div>...</div> dzieci pochodzą od poszczególnych elementów tego szablonu podane jako elementy numerowane.

Kod zastępczy dla {{ElastycznaKolumna2}} w postaci div'ów

edytuj
 • Przykład dla kodu pisanego za pomocą div'ów jako odpowiednik kontenera szablonowego {{ElastycznaKolumna2}}:
 {{Div|styl=display:flex;flex-direction:column;height:100px;width:250px;|
  {{Div|styl=background:red;height:100%;width:150px;margin: 0 auto 0 auto;|Zawartość jeden.}}
  {{Div|styl=background:blue;height:50%;width:130px;margin: 0 0 0 auto;|Zawartość dwa.}}
  {{Div|styl=background:yellow;height:70%;width:130px;margin: 0 auto 0 0;|Zawartość trzy.}}
  {{Div|styl=background:gray;height:80%;width:250px;|Zawartość ostatnia.}}
 }}
 • Kod powyższy w działaniu jest taki:
Zawartość jeden.
Zawartość dwa.
Zawartość trzy.
Zawartość ostatnia.

Przykład

edytuj
 {{ElastycznaKolumna2
  |1={{Div|styl=background:red;height:100%;width:150px;margin: 0 auto 0 auto;|Zawartość jeden.}}
  |2={{Div|styl=background:blue;height:50%;width:130px;margin: 0 0 0 auto;|Zawartość dwa.}}
  |3={{Div|styl=background:yellow;height:70%;width:130px;margin: 0 auto 0 0;|Zawartość trzy.}}
  |4={{Div|styl=background:gray;height:80%;width:250px;|Zawartość ostatnia.}}
  |styl=height:100px;width:250px;
 }}
 • A powyższy kod w działaniu jest taki sam, co za pomocą div'ów, a więc:
Zawartość jeden.
Zawartość dwa.
Zawartość trzy.
Zawartość ostatnia.

Opis parametrów

edytuj

Jest to opis szablonu kontenera flex'owego kolumnowego, który może posiadać jako rodzic, aż dowolną liczbę dzieci div'owych (od 1 do wzwyż) i parametr stylu div'a flexowego styl :

{{ElastycznaKolumna2
 | 1 = | 2 = | 3 = |... = Zawartość div'owa pierwszego, drugiego i wzwyż dalszych dzieci rodzica (opcjonalny, domyślnie równa wartości pustej)
 | styl = Styl rodzica (opcjonalny, domyślnie ustawiony na wartość pustą)
 | klasa = Zestaw reguł, w arkuszu kaskadowym stylów CSS, dla rodzica (opcjonalny).
}}

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablon obsługujący flexbox'a szablonu {{ElastycznegoKolumna2}}, czyli jego elastyczne komórki są ułożone w pionie, przy czym jego komórki oparte o <div>...</div> pochodzą od dzieci tego obiektu wstawiane jako poszczególne numerowane elementy.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
11

Zwartość pierwszej komórki kontenera flexbox'a.

Ciąg znakówwymagany
22

Zwartość drugiej komórki kontenera flexbox'a.

Ciąg znakówopcjonalny
33

Zwartość trzeciej komórki kontenera flexbox'a.

Ciąg znakówopcjonalny
44

Zwartość czwartej komórki kontenera flexbox'a.

Ciąg znakówopcjonalny
55

Zwartość piątej komórki kontenera flexbox'a.

Ciąg znakówopcjonalny
66

Zwartość szóstej komórki kontenera flexbox'a.

Ciąg znakówopcjonalny
77

Zwartość siódmej komórki kontenera flexbox'a.

Ciąg znakówopcjonalny
88

Zwartość ósmej komórki kontenera flexbox'a.

Ciąg znakówopcjonalny
99

Zwartość dziewiątej komórki kontenera flexbox'a.

Ciąg znakówopcjonalny
1010

Zwartość dziesiątej komórki kontenera flexbox'a.

Ciąg znakówopcjonalny
stylstyl

Styl pudełka całego flexbox'a.

Ciąg znakówopcjonalny
klasaklasa

Zestaw reguł w arkuszu kaskadowym stylów CSS.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

edytuj
 • {{ElastycznaKolumna}} - elastyczna kolumna zbudowana za pomocą flexbox'a, komórki są oparte o <div>...</div> i ułożone w pionie, zawartości elementów szablonu są do nich wsadzane.
 • {{ElastycznaKolumna2}} - elastyczna kolumna zbudowana za pomocą flexbox'a, komórki są ułożone w pionie, zawartości elementów szablonu zawierają własne <div>...</div>, które są dodawane do niego.