Użycie Edytuj

Szablonu używamy, gdy para lub więcej stron albo ich części wymagają integracji (połączenia) i nie możemy jej wykonać samodzielnie. Szablon wstawiamy na początku strony (na samej górze), wstawiając w miejsca numerowane po znaku | nazwę strony, z którym proponujesz integrację (patrz niżej).

Szablon doda oznaczone strony do kategorii: Artykuły do zintegrowania (przestrzeń nazw (główna) - strony niegłówne podręczników), Podręczniki do zintegrowania (przestrzeń nazw (główna) - strony główne podręczników), Artykuły dla dzieci, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikijunior - strony niegłówne podręczników dla dzieci), Podręczniki dla dzieci, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikijunior - strony główne podręczników dla dzieci), Strony kategorii, do zintegrowania (przestrzeń nazw Kategoria - strony kategorii), Strony szablonów, do zintegrowania (przestrzeń nazw Szablon - strony szablonów), Strony modułów, do zintegrowania (przestrzeń nazw Moduł - strony modułów), Strony projektu, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikibooks - strony projektu), Strony pomocy, do zintegrowania (przestrzeń nazw Pomoc - strony pomocy) lub Jednostki użytkowników, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikipedysta - jednostki użytkowników), albo w przypadku trzech nibyprzestrzeni nazw oznaczone są kategorią Jednostki brudnopisu projektu, do zintegrowania (nibyprzestrzeń nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks - jednostki brudnopisu projektu), Strony brudnopisu szablonów, do zintegrowania (nibyprzestrzeń nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon - strony brudnopisu szablonów) lub Strony brudnopisu modułów, do zintegrowania (nibyprzestrzeń nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł - strony brudnopisu modułów) , w zależności do jakiej przestrzeni wstawiono ten szablon.

Uwaga: poprawne integrowanie (łączenie) stron opisane jest tutaj.

Opis parametrów Edytuj

Opis parametrów dodatkowych Edytuj

Przykłady użycia, błędnego, szablonu Edytuj

Przykład użycia, prawidłowego podstawowego, szablonu Edytuj

{{Integruj | tytuł pierwszej jednostki | tytuł drugiej jednostki | uzasadnienie 1 = argumentacja przemawiająca za integracją pierwszej jednostki z integrowaną jednostką| uzasadnienie 2 = argumentacja przemawiająca za integracją drugiej jednostki z zintegrowaną jednostką | uzasadnienie = całościowa argumentacja przemawiająca za integracją | sekcja = tak}}

Parametry podstawowe Edytuj

Szablon posiada następujące parametry podstawowe:

  • 1, 2, ... - nazwy strony, z którym należy przeprowadzić integrację, bez nazwy przestrzeni, wtedy te strony są w takiej samej przestrzeni, co strona integrowana, a jeżeli są w innej przestrzeni, to należy podać te nazwy stron wraz z nazwami przestrzeni z dwukropkiem na samym początku;
  • uzasadnienie 1, uzasadnienie 2, ... - krótkie wyjaśnienie powodu integracji danej jednostki z jednostką integrowaną – jeśli nie zostanie podany, wyświetli się komunikat o jego braku;
  • uzasadnienie - krótkie uzasadnienie integracji całościowej jednostek z jednostką integrowaną;
  • sekcja - opcjonalny parametr, który przyjmuje wartość "tak", jeśli szablon wstawiany jest do sekcji we stronie.

Przykłady Edytuj

Przypadek jednostek będziemy używać przykładów ogólnych wstawionych do stron w różnych przestrzeniach nazw Edytuj

Gdy jednostki nazywa po prostu jednostkami Edytuj

Bez uzasadnienia Edytuj
{{Integruj|Jednostka 1|Jednostka 2|nazwij jednostką=tak}}
Z uzasadnieniem Edytuj
{{Integruj|Jednostka 1|Jednostka 2|uzasadnienie 1=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji pierwszej jednostki z tą jednostką jest zasadna|uzasadnienie 2=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji drugiej jednostki z tą jednostką jest zasadna|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna|nazwij jednostką=tak}}

Gdy jednostki są nazywane inaczej niż jednostkami Edytuj

Bez uzasadnienia i bez sekcji Edytuj
{{Integruj|Jednostka 1|Jednostka 2}}
Z uzasadnieniem i bez sekcji Edytuj
{{Integruj|Jednostka 1|Jednostka 2|uzasadnienie 1=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji pierwszej jednostki z tą jednostką jest zasadna|uzasadnienie 2=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji drugiej jednostki z tą jednostką jest zasadna|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna}}
Bez uzasadnienia i z sekcją Edytuj
{{Integruj|Jednostka 1|Jednostka 2|sekcja=tak}}
Z uzasadnieniem i z sekcją Edytuj
{{Integruj|Jednostka 1|Jednostka 2|sekcja=tak|uzasadnienie 1=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji pierwszej jednostki z tą jednostką jest zasadna|uzasadnienie 2=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji drugiej jednostki z tą jednostką jest zasadna|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna}}

Poszczególne wyniki wyświetleń szablonów, według powyższych przykładów, w różnych przestrzeniach nazw i stronach Edytuj

Przykład artykułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw (główna) Edytuj


Przykład artykułu w przestrzeni nazw (główna) EdytujPrzykład podręcznika, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw (główna) Edytuj
Przykład artykułu dla dzieci, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikijunior Edytuj


Przykład artykułu dla dzieci, bez Wikijunior:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikijunior EdytujPrzykład podręcznika dla dzieci, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikijunior Edytuj


Przykład podręcznika dla dzieci, bez Wikijunior:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikijunior EdytujPrzykład jednostki użytkownika, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikipedysta Edytuj


Przykład jednostki użytkownika, bez stron głównych, w przestrzeni nazw Wikipedysta EdytujPrzykład strony kategorii, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Kategoria Edytuj


Przykład strony kategorii, w przestrzeni nazw Kategoria EdytujPrzykład szablonu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Szablon Edytuj


Przykład strony szablonu, w przestrzeni nazw Szablon EdytujPrzykład modułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Moduł Edytuj


Przykład strony modułu, w przestrzeni nazw Moduł EdytujPrzykład strony projektu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikibooks Edytuj


Przykład strony projektu, bez Wikibooks:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikibooks EdytujPrzykład strony pomocy, gdy szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Pomoc Edytuj


Przykład strony pomocy, w przestrzeni nazw Pomoc EdytujPrzykład jednostki brudnopisu projektu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks Edytuj


Przykład jednostki brudnopisu projektu, w nibyprzestrzeni nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks EdytujPrzykład strony brudnopisu szablonu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon Edytuj


Przykład strony brudnopisu szablonu, w nibyprzestrzeni nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon EdytujPrzykład strony brudnopisu modułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł Edytuj


Przykład strony brudnopisu modułu, w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł EdytujBłędy Edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Zobacz też Edytuj