Użycie

edytuj

Szablon używamy, aby strona, w której jest umieszczony on, zintegrować z inną stroną.

Szablon doda oznaczone strony do kategorii: Artykuły do zintegrowania (przestrzeń nazw (główna) - strony niegłówne podręczników), Podręczniki do zintegrowania (przestrzeń nazw (główna) - strony główne podręczników), Artykuły dla dzieci, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikijunior - strony niegłówne podręczników dla dzieci), Podręczniki dla dzieci, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikijunior - strony główne podręczników dla dzieci), Strony kategorii, do zintegrowania (przestrzeń nazw Kategoria - strony kategorii), Strony szablonów, do zintegrowania (przestrzeń nazw Szablon - strony szablonów), Strony modułów, do zintegrowania (przestrzeń nazw Moduł - strony modułów), Strony projektu, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikibooks - strony projektu), Strony pomocy, do zintegrowania (przestrzeń nazw Pomoc - strony pomocy) lub Jednostki użytkowników, do zintegrowania (przestrzeń nazw Wikipedysta - jednostki użytkowników), albo w przypadku trzech nibyprzestrzeni nazw oznaczone są kategorią Jednostki brudnopisu projektu, do zintegrowania (nibyprzestrzeń nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks - jednostki brudnopisu projektu), Strony brudnopisu szablonów, do zintegrowania (nibyprzestrzeń nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon - strony brudnopisu szablonów) lub Strony brudnopisu modułów, do zintegrowania (nibyprzestrzeń nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł - strony brudnopisu modułów) , w zależności do jakiej przestrzeni wstawiono ten szablon.

Uwaga: poprawne integrowanie (łączenie) stron opisane jest tutaj.

Opis parametrów

edytuj

Opis parametrów dodatkowych

edytuj

Przykłady użycia, błędnego, szablonu

edytuj

Parametry podstawowe

edytuj

Szablon przyjmuje tylko jeden argument podstawowy, którym jest nazwa strony, z którym należy przeprowadzić integrację, bez nazwy przestrzeni, wtedy ta strona jest w takiej samej przestrzeni, co strona integrowana, a jeżeli jest w innej przestrzeni, to należy podać tą nazwę strony wraz z nazwą przestrzeni z dwukropkiem na samym początku.

Przykłady

edytuj

Przypadek jednostek będziemy używać przykładów ogólnych wstawionych do stron w różnych przestrzeniach nazw

edytuj

Gdy jednostki nazywa po prostu jednostkami

edytuj
Bez uzasadnienia
edytuj
{{Integruj do|Jednostka/Strona|nazwij jednostką=tak}}
Z uzasadnieniem
edytuj
{{Integruj do|Jednostka/Strona|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna|nazwij jednostką=tak}}

Gdy jednostki są nazywane inaczej niż jednostkami

edytuj
Bez uzasadnienia i bez sekcji
edytuj
{{Integruj do|Jednostka/Strona}}
Z uzasadnieniem i bez sekcji
edytuj
{{Integruj do|Jednostka/Strona|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna}}
Bez uzasadnienia i z sekcją
edytuj
{{Integruj do|Jednostka/Strona|sekcja=tak}}
Z uzasadnieniem i z sekcją
edytuj
{{Integruj do|Jednostka/Strona|sekcja=tak|uzasadnienie=Należy sprawdzić, czy propozycja integracji jest zasadna}}

Poszczególne wyniki wyświetleń szablonów, według powyższych przykładów, w różnych przestrzeniach nazw i stronach

edytuj

Przykład artykułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw (główna)

edytuj

Przykład artykułu w przestrzeni nazw (główna)

edytuj


Przykład podręcznika, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw (główna)

edytuj

Przykład podręcznika w przestrzeni nazw (główna)

edytuj


Przykład artykułu dla dzieci, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikijunior

edytuj

Przykład artykułu dla dzieci, bez Wikijunior:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikijunior

edytuj


Przykład podręcznika dla dzieci, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikijunior

edytuj

Przykład podręcznika dla dzieci, bez Wikijunior:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikijunior

edytuj


Przykład jednostki użytkownika, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikipedysta

edytuj

Przykład jednostki użytkownika, bez stron głównych, w przestrzeni nazw Wikipedysta

edytuj


Przykład strony kategorii, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Kategoria

edytuj

Przykład strony kategorii, w przestrzeni nazw Kategoria

edytuj


Przykład szablonu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Szablon

edytuj

Przykład strony szablonu, w przestrzeni nazw Szablon

edytuj


Przykład modułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Moduł

edytuj

Przykład strony modułu, w przestrzeni nazw Moduł

edytuj


Przykład strony projektu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Wikibooks

edytuj

Przykład strony projektu, bez Wikibooks:Strona główna, w przestrzeni nazw Wikibooks

edytuj


Przykład strony pomocy, gdy szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w przestrzeni nazw Pomoc

edytuj

Przykład strony pomocy, w przestrzeni nazw Pomoc

edytuj


Przykład jednostki brudnopisu projektu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks

edytuj

Przykład jednostki brudnopisu projektu, w nibyprzestrzeni nazw Wikibooks:Brudnopis w przestrzeni nazw Wikibooks

edytuj


Przykład strony brudnopisu szablonu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon

edytuj

Przykład strony brudnopisu szablonu, w nibyprzestrzeni nazw Szablon:Brudnopis w przestrzeni nazw Szablon

edytuj


Przykład strony brudnopisu modułu, gdy po prostu szablon nazywa jednostki po prostu jednostkami w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł

edytuj

Przykład strony brudnopisu modułu, w nibyprzestrzeni nazw Moduł:Brudnopis w przestrzeni nazw Moduł

edytuj


Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Zobacz też

edytuj