Użycie

edytuj

Szablon umożliwia umieszczenie modyfikowalnego tekstu pomiędzy znacznikami: <pre>...</pre> (jest to element blokowy) - (tagi języka HTML), za pomocą szablonów: {{Pre}}, {{PreBody}}, {{PreBody2}}, {{PreLine}}, {{PreLineBody}} lub {{Pre start}} i {{Pre koniec}}, oparty na obsłudze identyfikatorów: id, styli: style (właściwości i ich zawartości przedstawiający język CSS), klas: class (reguł w kaskadowych arkuszach stylów) i atrybutów (inne niż: id, style i class), elementu HTML. Tekst jest umieszczany wewnątrz szablonu {{Pre}} pomiędzy znacznikami: <pre>...</pre> lub pomiędzy szablonami: {{Pre start}} i {{Pre koniec}}, pomiędzy tymi samymi znacznikami. Przy czym identyfikatory (id), style (style), klasy (class) i atrybuty podaje się tylko w znaczniku otwierającym. W szablonach: {{Pre}}, {{PreBody}} i {{PreBody2}} oraz {{Pre start}} i {{Pre koniec}}, wiele spacji nie są skracane do jednej spacji, chyba, że użyjemy: | styl = white-space:pre-line, aby nie dodawać nowego stylu przygotowano specjalne szablony: {{PreLine}} i {{PreLineBody}}.

Opis parametrów

edytuj

Szablony: {{Pre}}, {{PreBody}}, {{PreBody2}}, {{PreLine}}, {{PreLineBody}}, {{Pre start}} i {{Pre koniec}}, przyjmują argumenty, którego wartości wraz z odpowiednimi nazwami, oprócz zmiennej 1, w nim, wsadza on do tagu, coś w rodzaju: <tag nazwa="wartość">...</tag>, obsługiwanego przez niego znacznika, prze którego on jest oparty, a oto lista tych zmiennych dla poszczególnych ich podane w poniższych rozdziałach.

Szablon {{Pre}}

edytuj
Wywołanie
{{Pre|1=|id=|styl=|klasa=|atrybuty=}}
Parametry
 • 1 - zawartość pomiędzy znacznikami tekstu do preformatowania - wymagany,
 • id - unikatowy identyfikator znacznika - sugerowany,
 • klasa - reguły do klasy do tekstu do preformatowania - opcjonalny,
 • styl - styl CSS tekstu do preformatowania - opcjonalny.
 • atrybuty - atrybuty znacznika, inne niż: id, style i class - opcjonalny.

Szablon {{PreBody}}

edytuj
Wywołanie
{{PreBody|1=|id=|styl=|klasa=|atrybuty=}}
Parametry
 • 1 - zawartość pomiędzy znacznikami tekstu do preformatowania - wymagany,
 • id - unikatowy identyfikator znacznika - sugerowany,
 • klasa - reguły do klasy do tekstu do preformatowania - opcjonalny,
 • styl - styl CSS tekstu do preformatowania - opcjonalny.
 • atrybuty - atrybuty znacznika, inne niż: id, style i class - opcjonalny.

Szablon {{PreBody2}}

edytuj
Wywołanie
{{PreBody2|1=|id=|styl=|klasa=|atrybuty=}}
Parametry
 • 1 - zawartość pomiędzy znacznikami tekstu do preformatowania - wymagany,
 • id - unikatowy identyfikator znacznika - sugerowany,
 • klasa - reguły do klasy do tekstu do preformatowania - opcjonalny,
 • styl - styl CSS tekstu do preformatowania - opcjonalny.
 • atrybuty - atrybuty znacznika, inne niż: id, style i class - opcjonalny.

Szablon {{PreLine}}

edytuj
Wywołanie
{{PreLine|1=|id=|styl=|klasa=|atrybuty=}}
Parametry
 • 1 - zawartość pomiędzy znacznikami tekstu do preformatowania - wymagany,
 • id - unikatowy identyfikator znacznika - sugerowany,
 • klasa - reguły do klasy do tekstu do preformatowania - opcjonalny,
 • styl - styl CSS tekstu do preformatowania - opcjonalny.
 • atrybuty - atrybuty znacznika, inne niż: id, style i class - opcjonalny.
Wywołanie
{{PreLineBody|1=|id=|styl=|klasa=|atrybuty=}}
Parametry
 • 1 - zawartość pomiędzy znacznikami tekstu do preformatowania - wymagany,
 • id - unikatowy identyfikator znacznika - sugerowany,
 • klasa - reguły do klasy do tekstu do preformatowania - opcjonalny,
 • styl - styl CSS tekstu do preformatowania - opcjonalny.
 • atrybuty - atrybuty znacznika, inne niż: id, style i class - opcjonalny.

Szablon {{Pre start}}

edytuj
Wywołanie
{{Pre start|id=|styl=|klasa=|atrybuty=}}
Parametry
 • id - unikatowy identyfikator znacznika - sugerowany,
 • klasa - reguły do klasy do tekstu do preformatowania - opcjonalny,
 • styl - styl CSS tekstu do preformatowania - opcjonalny,
 • atrybuty - atrybuty znacznika, inne niż: id, style i class - opcjonalny.

Szablon {{Pre koniec}}

edytuj
Wywołanie
{{Pre koniec}}
Parametry

Dalsze rozważania

edytuj

A szablony: {{Pre start}} (otwierający) i {{Pre koniec}} (zamykający) albo {{Pre}} lub {{PreLine}}, umieszczają tekst do przepreformatowania pomiędzy znacznikami <pre></pre>. Te szablony są tak napisane, by dało się umieścić pomiędzy tymi znacznikami tekst modyfikowalny, a normalnie bez nich mamy kod:

<pre>Oto jest korzeń nazwy tej strony: {{ROOTPAGENAME}}.</pre>

a jego wywołanie jest:

Oto jest korzeń nazwy tej strony: {{ROOTPAGENAME}}.

A po użyciu szablonów: {{Pre start}} i {{Pre koniec}} albo {{Pre}} lub {{PreBody}} ewentualnie {{PreBody2}} bądź {{PreLine}} lub {{PreLineBody}}, już tak nie jest.

Wikikod szablonów: {{Pre}}, {{PreBody}}, {{PreBody2}}, {{PreLine}}, {{PreLineBody}}, {{Pre start}} i {{Pre koniec}}, zbudowanych za pomocą szablonu znaczników (kombajnów)

edytuj

Szablony: {{Pre}}, {{PreBody}}, {{PreBody2}}, {{PreLine}},{{PreLineBody}}, {{Pre start}} i {{Pre koniec}}, mają kod w zależności od znacznika {{Znacznik}}, {{Znacznik start}} lub {{Znacznik koniec}}, przedstawiające się:

Szablon {{Pre}}
{{Znacznik|tag=pre|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}}
Szablon {{PreBody}}
{{Znacznik|tag=pre|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa=prebody {{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}}
Szablon {{PreBody2}}
{{Znacznik|tag=pre|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa=prebody prebody2 {{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}}
Szablon {{PreLine}}
{{Znacznik|tag=pre|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa=preline {{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}}
Szablon {{PreLineBody}}
{{Znacznik|tag=pre|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa=preline prebody {{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}|{{{1}}}}}
Szablon {{Pre start}}
{{Znacznik start|tag=pre|id={{{id|}}}|styl={{{styl|}}}|klasa={{{klasa|}}}|atrybuty={{{atrybuty|}}}}}
Szablon {{Pre koniec}}
{{Znacznik koniec|tag=pre}}

Przykłady

edytuj

Przykłady podstawowe

edytuj
 • Przykład pierwszy: {{Pre|Oto jest korzeń nazwy tej strony: {{ROOTPAGENAME}}.}}, a jego wynik:
Oto jest korzeń nazwy tej strony: Pre.
 • Przykład drugi: {{Pre|Oto jest korzeń nazwy tej strony: {{ROOTPAGENAME}}.|styl=font-weight:bold;}}, a jego wynik:
Oto jest korzeń nazwy tej strony: Pre.

Przykłady rozszerzone, część pierwsza

edytuj
 • Przykład pierwszy: {{Pre|
  Oto    jest    korzeń    nazwy    tej    strony: {{ROOTPAGENAME}} .
  }}, a jego wynik za pomocą szablonu {{Pre}}:
Oto    jest    korzeń    nazwy    tej    strony:      Pre.

A za pomocą szablon {{PreBody}}:

Oto    jest    korzeń    nazwy    tej    strony:      Pre.

A za pomocą szablon {{PreBody2}}:

Oto    jest    korzeń    nazwy    tej    strony:      Pre.

A za pomocą szablon {{PreLine}}:

Oto    jest    korzeń    nazwy    tej    strony:      Pre.

A za pomocą szablon {{PreLineBody}}:

Oto    jest    korzeń    nazwy    tej    strony:      Pre.

Przykłady rozszerzone, część druga

edytuj
 • Przykład drugi: {{Pre|Oto jest korzeń nazwy tej strony: {{ROOTPAGENAME}}.|styl=font-weight:bold;}}, a jego wynik:
Oto jest korzeń nazwy tej strony: Pre.
 • Przykład trzeci: {{Pre start}}Oto jest korzeń nazwy tej strony: {{ROOTPAGENAME}}.{{Pre koniec}}, a jego wynik:
Oto jest korzeń nazwy tej strony: Pre.
 • Przykład czwarty: {{Pre start|styl=font-weight:bold;}}Oto jest korzeń nazwy tej strony: {{ROOTPAGENAME}}.{{Pre koniec}}, a jego wynik:
Oto jest korzeń nazwy tej strony: Pre.

Szablony preformatujące tekst, z przykładami, dla szablonu otwierającego {{Pre start}} i zamykającego {{Pre koniec}}, czyli przy znaczniku <pre>...</pre>

edytuj

Style są w oparciu o kaskadowe arkusze stylów, które są napisane w stylach przykładów: Znacznik/przykłady.css. W poniższych przykładach należy pamiętać o napisaniu:

<templatestyles src="Szablon:Znacznik/przykłady.css" />

Zatem:


Przykład pierwszy
{{Pre start|styl=width:800px;padding:5px;font-size:15px;color:darkslategray;background-color:ivory;border:darkblue 1px solid;}}
{{Lorem ipsum}}
{{Pre koniec}}
Wynik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Cyfry: 0123456789; polskie znaki diakrytyczne: ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ; znaki podobne: l I 1 , O 0 ; przykład transkrypcji IPA: /ɪɡ'zɑːmpəl əv aɪpiː'eɪ tɹɑːn'skɹɪpʃən/. Arabski: العربية; chiński: 这是一些汉字。 Zhè shì yì xiē; cyrylica: Кириллица; grecki: Ελληνικά; khmerski: កខ; litery skandynawskie: ÅÄÆÖØ åäæöø; tajski: ฟหกดึ้.
Przykład drugi
{{Pre start|styl=width:800px;padding:5px;color:darkslategray;background-color:ivory;border:darkblue 1px solid;|klasa=czcionka}}
{{Lorem ipsum}}
{{Pre koniec}}
Wynik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Cyfry: 0123456789; polskie znaki diakrytyczne: ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ; znaki podobne: l I 1 , O 0 ; przykład transkrypcji IPA: /ɪɡ'zɑːmpəl əv aɪpiː'eɪ tɹɑːn'skɹɪpʃən/. Arabski: العربية; chiński: 这是一些汉字。 Zhè shì yì xiē; cyrylica: Кириллица; grecki: Ελληνικά; khmerski: កខ; litery skandynawskie: ÅÄÆÖØ åäæöø; tajski: ฟหกดึ้.
Przykład trzeci
{{Pre start|styl=width:800px;padding:5px;color:darkslategray;|klasa=czcionka|id=przykład2}}
{{Lorem ipsum}}
{{Pre koniec}}
Wynik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Cyfry: 0123456789; polskie znaki diakrytyczne: ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ; znaki podobne: l I 1 , O 0 ; przykład transkrypcji IPA: /ɪɡ'zɑːmpəl əv aɪpiː'eɪ tɹɑːn'skɹɪpʃən/. Arabski: العربية; chiński: 这是一些汉字。 Zhè shì yì xiē; cyrylica: Кириллица; grecki: Ελληνικά; khmerski: កខ; litery skandynawskie: ÅÄÆÖØ åäæöø; tajski: ฟหกดึ้.
Przykład czwarty
{{Pre start|styl=width:800px;padding:5px;|klasa=tło obramowanie|id=przykład1}}
{{Lorem ipsum}}
{{Pre koniec}}
Wynik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Cyfry: 0123456789; polskie znaki diakrytyczne: ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ; znaki podobne: l I 1 , O 0 ; przykład transkrypcji IPA: /ɪɡ'zɑːmpəl əv aɪpiː'eɪ tɹɑːn'skɹɪpʃən/. Arabski: العربية; chiński: 这是一些汉字。 Zhè shì yì xiē; cyrylica: Кириллица; grecki: Ελληνικά; khmerski: កខ; litery skandynawskie: ÅÄÆÖØ åäæöø; tajski: ฟหกดึ้.
Przykład piąty
{{Pre start|styl=width:800px;padding:5px;|klasa=czcionka kolor tło obramowanie}}
{{Lorem ipsum}}
{{Pre koniec}}
Wynik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Cyfry: 0123456789; polskie znaki diakrytyczne: ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ; znaki podobne: l I 1 , O 0 ; przykład transkrypcji IPA: /ɪɡ'zɑːmpəl əv aɪpiː'eɪ tɹɑːn'skɹɪpʃən/. Arabski: العربية; chiński: 这是一些汉字。 Zhè shì yì xiē; cyrylica: Кириллица; grecki: Ελληνικά; khmerski: កខ; litery skandynawskie: ÅÄÆÖØ åäæöø; tajski: ฟหกดึ้.
Przykład szósty
{{Pre start|styl=width:800px;padding:5px;|id=przykład}}
{{Lorem ipsum}}
{{Pre koniec}}
Wynik
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Cyfry: 0123456789; polskie znaki diakrytyczne: ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŹŻ; znaki podobne: l I 1 , O 0 ; przykład transkrypcji IPA: /ɪɡ'zɑːmpəl əv aɪpiː'eɪ tɹɑːn'skɹɪpʃən/. Arabski: العربية; chiński: 这是一些汉字。 Zhè shì yì xiē; cyrylica: Кириллица; grecki: Ελληνικά; khmerski: កខ; litery skandynawskie: ÅÄÆÖØ åäæöø; tajski: ฟหกดึ้.

 • Widzimy, że w sześciu przykładach powyższych różne są przykłady, ale wynik ten sam, ale one obrazują to samo, czyli widzimy, że niezależnie jak rozplanujemy style pomiędzy style style, klasy class i identyfikatory id, wynik zawsze otrzymujemy ten sam.

Tabelka z przykładami dla szablonów {{Pre}}

edytuj

Style są w oparciu o kaskadowe arkusze stylów, które są napisane w stylach przykładów: Znacznik/przykłady.css. W poniższych przykładach należy pamiętać o napisaniu:

<templatestyles src="Szablon:Znacznik/przykłady.css" />

Zatem:

Wywołanie Efekt
{{Pre|Oto jest tekst do analizy|styl=font-size:15px;color:darkslategray;background-color:lightyellow;border:darkblue 1px solid;}}
Oto jest tekst do analizy
{{Pre|Oto jest tekst do analizy|styl=color:darkslategray;background-color:lightyellow;border:darkblue 1px solid;|klasa=czcionka}}
Oto jest tekst do analizy
{{Pre|Oto jest tekst do analizy|styl=color:darkslategray;|klasa=czcionka|id=przykład2}}
Oto jest tekst do analizy
{{Pre|Oto jest tekst do analizy|klasa=tło obramowanie|id=przykład1}}
Oto jest tekst do analizy
{{Pre|Oto jest tekst do analizy|klasa=czcionka kolor tło obramowanie}}
Oto jest tekst do analizy
{{Pre|Oto jest tekst do analizy|id=przykład}}
Oto jest tekst do analizy

Widzimy w powyższej tabelce, że niezależnie jak napiszemy znacznik <pre>...</pre>, to wynik otrzymujemy taki sam, a to rozplanowanie stylów zrobiliśmy poprzez rozdzielenie stylów pomiędzy atrybutami style, class lub id.

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablon zamieniający tekst w kod preformatowany w elemencie blokowym: <pre>...</pre>, a ten tekst jest zawartością dla szablonów: {{Pre}}, {{PreLine}}, {{PreBody}}, {{PreBody2}} i {{PreLineBody}} a jest pomiędzy nimi dla szablonów: {{Div start}} i {{Div koniec}}. Szablon {{Pre koniec}} nie przyjmuje żadnych parametrów.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
11

Zawartość, która ma stać się kodem preformatowanym.

Ciąg znakówwymagany
idid

Unikalny identyfikator.

Ciąg znakówsugerowany
stylstyl

Styl CSS - właściwości i ich wartości.

Ciąg znakówopcjonalny
klasaklasa

Reguły do klasy kaskadowych arkuszy stylów CSS.

Ciąg znakówopcjonalny
atrybutyatrybuty

Atrybuty znacznika, inne niż: id, style i class.

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

edytuj
 • {{Znacznik}} - o który szablon {{Pre}} jest zbudowany, zbudowanego o znacznik: <pre>...</pre>, elementu blokowego, o tekście umieszczanego wewnątrz tego szablonu,
 • Szablony: {{Znacznik start}} (otwierający) i {{Znacznik koniec}} (zamykający) - szablon, o których te szablony kolejno: {{Div start}} i {{Div koniec}}, są zbudowany, gdzie tekst jest umieszczany między nimi.