Wikibooks:Kolekcje/Zanurkuj w Pythonie


Zanurkuj w Pythonie

edytuj
Instalacja
Który Python jest dla ciebie najlepszy?
Python w systemie Windows
Python w systemie Mac OS
Python w systemach Linux
Instalacja ze źródeł
Interaktywna powłoka
Podsumowanie
Pierwszy program
Nurkujemy
Deklarowanie funkcji
Dokumentowanie funkcji
Wszystko jest obiektem
Wcięcia kodu
Testowanie modułów
Wbudowane typy danych
Łańcuchy znaków i unikod
Słowniki
Listy
Krotki
Deklarowanie zmiennych
Formatowanie łańcucha znaków
Odwzorowywanie listy
Łączenie list i dzielenie łańcuchów znaków
Kodowanie znaków
Praca z unikodem
Podsumowanie
Potęga introspekcji
Nurkujemy
Argumenty opcjonalne i nazwane
Dwa sposoby importowania modułów
type, str, dir i inne wbudowane funkcje
Funkcja getattr
Filtrowanie listy
Operatory and i or
Wyrażenia lambda
Wszystko razem
Podsumowanie
Obiekty i klasy
Nurkujemy
Definiowanie klas
Tworzenie instancji klasy
Klasa opakowująca UserDict  
Metody specjalne
Zaawansowane metody specjalne
Atrybuty klas
Funkcje prywatne
Podsumowanie
Wyjątki i operacje na plikach
Obsługa wyjątków
Praca na plikach
Pętla for
Korzystanie z sys.modules  
Praca z katalogami
Wszystko razem  
Podsumowanie  
Wyrażenia regularne
Nurkujemy
Analiza przypadku: Adresy ulic
Analiza przypadku: Liczby rzymskie
Składnia {n, m}
Rozwlekłe wyrażenia regularne
Analiza przypadku: Przetwarzanie numerów telefonów
Podsumowanie
Przetwarzanie HTML-a
Nurkujemy
Wprowadzenie do sgmllib.py
Wyciąganie danych z dokumentu HTML
Wprowadzenie do BaseHTMLProcessor.py
locals i globals
Formatowanie napisów w oparciu o słowniki
Dodawanie cudzysłowów do wartości atrybutów
Wprowadzenie do dialect.py
Wszystko razem
Podsumowanie
Przetwarzanie XML-a
Nurkujemy
Pakiety
Parsowanie XML-a
Wyszukiwanie elementów
Dostęp do atrybutów elementów
Podsumowanie
Skrypty i strumienie
Abstrakcyjne źródła wejścia
Standardowy strumień wejścia, wyjścia i błędów
Buforowanie odszukanego węzła
Wyszukanie bezpośrednich elementów potomnych
Tworzenie oddzielnych funkcji obsługi względem typu węzła
Obsługa argumentów linii poleceń
Wszystko razem
Podsumowanie
HTTP
Nurkujemy
Zanurkuj_w_Pythonie/Jak nie pobierać danych poprzez HTTP
Zanurkuj_w_Pythonie/Właściwości HTTP
Zanurkuj_w_Pythonie/Debugowanie serwisów HTTP
Ustawianie User-Agent
Korzystanie z Last-Modified i ETag
Zanurkuj_w_Pythonie/Obsługa przekierowań
Zanurkuj_w_Pythonie/Obsługa skompresowanych danych
Wszystko razem
Podsumowanie
SOAP
Nurkujemy
Instalowanie odpowiednich bibliotek
Pierwsze kroki z SOAP
Debugowanie serwisu sieciowego SOAP
Wprowadzenie do WSDL
Introspekcja SOAP z użyciem WSDL
Wyszukiwanie w Google
Rozwiązywanie problemów
Podsumowanie
Testowanie jednostkowe
Wprowadzenie do liczb rzymskich
Nurkujemy
Wprowadzenie do romantest.py
Testowanie poprawnych przypadków
Testowanie niepoprawnych przypadków
Testowanie zdroworozsądkowe
Testowanie 2
roman.py, etap 1
roman.py, etap 2
roman.py, etap 3
roman.py, etap 4
roman.py, etap 5
Refaktoryzacja
Obsługa błędów
Obsługa zmieniających się wymagań
Refaktoryzacja
Postscript
Podsumowanie
Programowanie funkcyjne
Nurkujemy
Znajdowanie ścieżki
Filtrowanie listy
Odwzorowywanie listy
Programowanie koncentrujące się na danych
Dynamiczne importowanie modułów
Wszystko razem
Podsumowanie
Funkcje dynamiczne
Nurkujemy
plural.py, etap 1
plural.py, etap 2
plural.py, etap 3
plural.py, etap 4
plural.py, etap 5
plural.py, etap 6
Podsumowanie
Optymalizacja szybkości
Nurkujemy
Korzystanie z modułu timeit
Optymalizacja wyrażeń regularnych
Optymalizacja przeszukiwania słownika
Optymalizacja operacji na listach
Optymalizacja operacji na napisach
Podsumowanie