Wstęp do fizyki jądra atomowego/Wstęp do fizyki jądra atomowego

Wstęp do fizyki jądra atomowego
Wstęp do fizyki jądra atomowego
Wstęp do fizyki jądra atomowego

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Nukleony a budowa jądra atomowego

Wstęp do fizyki jądra atomowego/Nukleony a budowa jądra atomowego

Najważniejsze parametry jądra atomowego

Wstęp do fizyki jądra atomowego/Najważniejsze parametry jądra atomowego

Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe

Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe

Promieniowanie i szeregi promieniotwórcze

Wstęp do fizyki jądra atomowego/Promieniowanie i szeregi promieniotwórcze

Rozpraszanie cząstek na jądrze atomowym

Wstęp do fizyki jądra atomowego/Rozpraszanie cząstek na jądrze atomowym

Reakcje jądrowe

Wstęp do fizyki jądra atomowego/Reakcje jądrowe

Łańcuchowe reakcje rozszczepienia. Reaktory jądrowe. Bomba jądrowa

Wstęp do fizyki jądra atomowego/Łańcuchowe reakcje rozszczepienia. Reaktory jądrowe. Bomba jądrowa

Oddziaływanie promieniowania z materią

Wstęp do fizyki jądra atomowego/Oddziaływanie promieniowania z materią

Powrót do spisu treści