Spis treści

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

adres

alternatywa

argc

argv

biblioteka standardowa

bit

big endian


blok

C

C99 - wersja języka C

conio.h clone for windows and linux and for Turbo C

definicja funkcji

deklaracja funkcji

dekrementacja

dynamiczna alokacja pamięci

enum

errno.h

extern

funkcja

rekurencyjna

fenv.h

inkrementacja

itoa - funkcja

inttypes.h

komentarz

kompilacja

warunkowa

kompilator

lista kompilatorów
używanie

koniunkcja

konwersja

libc

liczby :

little endian

main, funkcja

makefile

makro

nan makro

NAN wartość

napisy

negacja

NULL

operator

lista operatorów

dekerementacji --
inkrementacji ++
dzielenia modulo %
pobrania adresu &
sizeof
wyboru składnika .
wyłuskania *
wyrażenia warunkowego ?:

perror

Pi - stała matematyczna

plik

czytanie i pisanie do pliku
nagłówkowy

Pola bitowe

porządek bitów

prawda i fałsz

preprocesor

prototyp funkcji

przekazywanie argumentów do funkcji

przez wartość
przez wskaźnik

przepełnienie bufora

przesunięcie bitowe

rzutowanie

słowa kluczowe

sizeof

stała

strerror


struktura (struct)

Unicode

unia

void

void jako typ
void w funkcjach
void*

wejście/wyjście

wskaźnik

wyciek pamięci

zmienna

globalna
lokalna
statyczna

znaki specjalne (\n \t itp.)