Spis treści

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A edytuj

adres

alternatywa

argc

argv

B edytuj

biblioteka standardowa

bit

big endian


blok

C edytuj

C

C99 - wersja języka C

conio.h clone for windows and linux and for Turbo C

D edytuj

definicja funkcji

deklaracja funkcji

dekrementacja

dynamiczna alokacja pamięci

E edytuj

enum

errno.h

extern

F edytuj

funkcja

rekurencyjna

fenv.h

I edytuj

inkrementacja

itoa - funkcja

inttypes.h

K edytuj

komentarz

kompilacja

warunkowa

kompilator

lista kompilatorów
używanie

koniunkcja

konwersja

L edytuj

libc

liczby :

little endian

M edytuj

main, funkcja

makefile

makro

N edytuj

nan makro

NAN wartość

napisy

negacja

NULL

O edytuj

operator

lista operatorów

dekerementacji --
inkrementacji ++
dzielenia modulo %
pobrania adresu &
sizeof
wyboru składnika .
wyłuskania *
wyrażenia warunkowego ?:

P edytuj

perror

Pi - stała matematyczna

plik

czytanie i pisanie do pliku
nagłówkowy

Pola bitowe

porządek bitów

prawda i fałsz

preprocesor

prototyp funkcji

przekazywanie argumentów do funkcji

przez wartość
przez wskaźnik

przepełnienie bufora

przesunięcie bitowe

R edytuj

rzutowanie

S edytuj

słowa kluczowe

sizeof

stała

strerror


struktura (struct)

T edytuj

U edytuj

Unicode

unia

V edytuj

void

void jako typ
void w funkcjach
void*

W edytuj

wejście/wyjście

wskaźnik

wyciek pamięci

Z edytuj

zmienna

globalna
lokalna
statyczna

znaki specjalne (\n \t itp.)