C/Indeks

< C
Spis treści

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AEdytuj

adres

alternatywa

argc

argv

BEdytuj

biblioteka standardowa

bit

big endian


blok

CEdytuj

C

C99 - wersja języka C

conio.h clone for windows and linux and for Turbo C

DEdytuj

definicja funkcji

deklaracja funkcji

dekrementacja

dynamiczna alokacja pamięci

EEdytuj

enum

errno.h

extern

FEdytuj

funkcja

rekurencyjna

fenv.h

IEdytuj

inkrementacja

itoa - funkcja

inttypes.h

KEdytuj

komentarz

kompilacja

warunkowa

kompilator

lista kompilatorów
używanie

koniunkcja

konwersja

LEdytuj

libc

liczby :

little endian

MEdytuj

main, funkcja

makefile

makro

NEdytuj

nan makro

NAN wartość

napisy

negacja

NULL

OEdytuj

operator

lista operatorów

dekerementacji --
inkrementacji ++
dzielenia modulo %
pobrania adresu &
sizeof
wyboru składnika .
wyłuskania *
wyrażenia warunkowego ?:

PEdytuj

perror

Pi - stała matematyczna

plik

czytanie i pisanie do pliku
nagłówkowy

Pola bitowe

porządek bitów

prawda i fałsz

preprocesor

prototyp funkcji

przekazywanie argumentów do funkcji

przez wartość
przez wskaźnik

przepełnienie bufora

przesunięcie bitowe

REdytuj

rzutowanie

SEdytuj

słowa kluczowe

sizeof

stała

strerror


struktura (struct)

TEdytuj

UEdytuj

Unicode

unia

VEdytuj

void

void jako typ
void w funkcjach
void*

WEdytuj

wejście/wyjście

wskaźnik

wyciek pamięci

ZEdytuj

zmienna

globalna
lokalna
statyczna

znaki specjalne (\n \t itp.)