^Spis treści^ Lekcje: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Strona główna podręcznika


Na początku proszę przeczytać lekcję o liczbach.

Godziny

edytuj

Nanji desu ka?


To pytanie można wytłumaczyć na "Która jest godzina?" Jeśli chcemy powiedzieć na to pytanie, bierzemy dowolną cyfrę po japonsku i dodajemy do niej końcówkę „ji” (時, じ ) – czyli godzinę, czyli:

 • ichiji (一時, いちじ ) – godzina pierwsza
 • niji (二時, にじ) – druga
 • sanji (三時, さんじ– trzecia
 • yoji (四時, よじ) - czwarta (tutaj występuje wyjątek. Yon zmienia się na yo)
 • goji (五時, ごじ)– piąta
 • rokuji (六時, ろくじ)– szósta
 • shichiji (七時, しちじ)– siódma
 • hachiji (八時, はちじ) – ósma
 • kuji (九時, くじ) – dziewiąta (tutaj też występuje wyjątek. Kyuu zamienia się w ku)
 • juuji (十時, じゅうじ) – dziesiąta
 • juuichiji (十一時, じゅういちじ) – jedenasta
 • juuniji (十二時, じゅうにじ) – dwunasta


Japończycy podobnie jak Anglicy mają system dwunastogodzinny – czyli jeżeli chcemy powiedzieć, że jest dziesiąta rano powiemy:
gozen juuji desu
午前 十時 です
ごぜん じゅうじ です
Natomiast jeśli jest po szesnastej, mówimy:
gogo yoji desu.
午後 四時 です
ごご よじ です"
Więc słowo gozen (午前) jest odpowiednikiem angielskiego AM (przed południem), natomiast gogo (午後) odpowiednikiem PM (po południu). Jeśli chcemy powiedzieć, że jest wpół do dwunastej powiemy:
juuichiji-han desu
十一時-半 です
じゅういちじ はん です"
Han (半) oznacza „pół” i dodajemy go po określeniu czasu. Pół godziny to 30 minut.

Minuty

edytuj

Minuta po japońsku to fun (分), a określanie minut po japońsku wygląda podobnie do określania godzin problem w tym, że tutaj pojawia się kilka wyjątków, które niestety trzeba zapamiętać. Przykłady to:

 • 1 – ippun (一分, いっぷん)
 • 2 – nifun (二分, にふん)
 • 3 – sanpun (三分, さんぷん)
 • 4 – yonpun (四分, よんぷん)
 • 5 – gofun (五分, ごふん)
 • 6 – roppun (六分, ろっぷん)
 • 7 – nanafun (七分, ななふん)
 • 8 – happun (八分 , はっぷん )
 • 9 – kyuufun (九分, きゅうふん)
 • 10 – juppun (十分, じゅっぷん)


Kiedy tworzymy większe liczby, o tym, czy musimy użyć fun czy pun, decyduje ostatnia cyfra. Tak więc:
15 – juugofun (十五分)(to też znaczy kwadrans)
26 – nijuuroppun (二十六分)
40 – yonjuppun (四十分)

Kiedy chcemy stworzyć zdanie takie jak np. za dwadzieścia ósma rano to dodajemy na końcu zdania mae co znaczy za.
gozen hachiji nijuppun mae desu
午前 八時 二十分 です
ごぜん はちじ にじゅぷん まえ です Jeśli chcemy powiedzieć np. "dwadzieścia po ósmej wieczorem" to na końcu zdania daje się ato (後) co znaczy "po".
gogo hachiji nijuppun ato desu
午後 八時 二十分 です
ごご はちじ にじゅぷん あと です

Sekundy

edytuj

Sekunda po japońsku znaczy byou (秒, びょう). Sekundy są rzadko używane w Japonii. Odmienianie sekund po japońsku jest podobne do określania minut. Więc:

 • ichibyou (一秒)
 • nibyou (二秒)
 • sanbyou (三秒)
 • yobyou (四秒)
 • gobyou (五秒)
 • robyou (六秒)
 • nanabyou (七秒)
 • hachibyou (八秒)
 • kyubyou (九秒)
 • jubyou (十秒)

Podobnie jak przy minutach, jeśli chcemy większą liczbę decyduje ostatnie liczba. Przykłady to:

 • jugobyou (十五秒) - 15 sekund
 • sanjubyou (三十秒) - 30 sekund
 • gojuurobyou (五十六秒) - 56 sekund

Konstrukcja zdań o sekundach są identyczne do konstrukcji zdań o minutach. Jeśli chcemy powiedzieć że np. za dziesięć sekund dwunasta minuta mówimy:
juunifun jubyou mae desu
十二分 十秒 前 すで
じゅにふん じゅびょう まえ です