Japoński/Lekcja/Pytania o coś

^Spis treści^ Lekcje: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Strona główna podręcznika


Do użycia tej formy niezbędna będzie nam forma te.

1.PYTANIE O POZWOLENIE : (te forma + moii desu ka) "dosłownie czy to też będzie dobre"

~て + もいい です か 

przykład:

すし を たべて もいい です か - czy można jeść sushi?

możliwe odpowiedzi (jedne z wielu):

potwierdzenie:

すし を たべて もいい です - można jeść sushi

negacja:     

すし を たべて は いけません - nie wolno jeść sushi
それ は だめ です よ - to jest zabronione (mocne)

PYTANIE "PROSZĘ COŚ ZROBIĆ"

forma te + kudasai

~て + ください 

przykłady

すし を たべて ください - proszę jeść sushi
みず を のんで ください - proszę pić wodę

Przykładowe zdania:

ちょっと てつだって ください - proszę trochę pomóc
水 を 飲んで もいい です か - czy można pić wodę
はい どおぞ tak, proszę bardzo