Japoński/Podstawy japońskiego

Przedstaw siebie i innych. 初めまして
Pytania o rzeczy. どれ、これ・それ・あれ and どの、この・その・あの
Różnice pomiędzy przedmiotami a istotami żywymi. います・あります
Pytania i identyfikacja położenia przedmiotów. どこ、ここ・そこ・あそこ
Pytania o rzecz, przysługę lub pozwolenie. ~て、ください
Podawanie kierunków. まっすぐ、左・右、止めて
Jak podawać czas. 何時
Wykorzystanie czasu teraźniejszego. ~ます・~ません
Wykorzystanie czasu przeszłego. ~ました・~ませんでした
Pytania o więcej informacji i podawanie uzupełniających wyjaśnień. ~た、ん
Różnice pomiędzy partykułami は oraz が.
Mówienie o dwóch akcjach, które zdarzyły się w tym samym czasie. ながら
Spis słownictwa użytego w lekcjach.

Odpowiedzi

edytuj