Japoński/Lekcja/Tam jest kot

^Spis treści^ Lekcje: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 Strona główna podręcznika


Lokalizacja obiektów

edytuj

Lokalizacja obiektówożywiony - います,m istnieje tylko jeden czasownik istnienia - "jest". W japońskim odpowiadają mu dwa czasowniki, których podmiot jest:

 • ożywiony - います,
 • nieożywiony - あります.

Podział ten nie jest do końca ścisły, gdyż raczej należałoby do podmiotów ożywionych zaliczyć wszystkie żywe stworzenia, które potrafią się zauważalnie poruszać, zatem np. ludzie i zwierzęta, w tym względzie rośliny są zaliczane z kolei do świata nieożywionego na równi z przedmiotami.

います - ożywione

edytuj

「何かいますか。」

edytuj

Aby zapytać się o obecność jakiejś istoty żywej:

 • 「何かいますか。」 (なにか いますか) "Czy jest tam ktoś / coś?"
  • 何か (なにか) znaczy "ktoś / coś".

Aby odpowiedzieć na to pytanie:

 • Twierdząco: 「___がいます。」 "Tam jest ___."
 • Przecząco: 「何もいません。」 (なにも いません) "Tam nikogo nie ma."

「___がいますか。」

edytuj

Aby zapytać się o obecność konkretnej istoty żywej:

 • 「___がいますか。」 "Czy tam jest ___?"

Odpowiedź:

 • Twierdząca: 「はい、います。」 "Tak, jest."
 • Przecząca: 「いいえ、いません。」 "Nie, nie ma."

Jeżeli istota żywa o którą zapytano jest nieobecna, ale jest inna, można zasugerować istnienie tej innej:

 • Przecząco: 「いいえ、___はいません。」 "Mówiąc o ___, nie ma go tam (ale jest coś innego)". (Zauważ, że w odpowiedzi uzyto partykuły は zamiast が).

あります - nieożywione

edytuj

Zdania z あります wyglądają podobnie jak w przypadku zdań z います. あります określa przynależność lub obecność przedmiotu.

「何かありますか。」

edytuj

Aby zapytać się o obecność jakiegoś przedmiotu:

 • 「何かありますか。」 (なにか ありますか) "Czy jest tam coś?"

Aby odpowiedzieć na to pytanie:

 • Twierdząco: 「___があります。」 "Tam jest ___."
 • Przecząco: 「何もありません。」 (なにも ありません) "Tam nic nie ma."

「___がありますか。」

edytuj

Aby zapytać się o obecność konkretnego przedmiotu:

 • 「___がありますか。」 "Czy jest ___?"

Odpowiedź:

 • Twierdząca: 「はい、あります。」 "Tak, jest."
 • Przecząca: 「いいえ、ありません。」 "Nie, nie ma"

Jeżeli przedmiot o który zapytano jest nieobecny, ale jest inny, można zasugerować istnienie tego drugiego:

 • Przecząco: 「いいえ、___はありません。」 "mówiąc o ___, nie ma tego (ale jest coś innego)".

Partykuła よ

edytuj

Jeżeli chcesz zwrócić czyjąś uwagę na coś lub kogoś dodajesz よ na końcu wypowiedzi.

 • 「猫がいますよ! (ねこがいますよ!)」 "Tam jest kot!"