Użycie

edytuj

Szablon służy do zrzucania kategorii więcej niż jeden, z automatycznie wpisaną nazwą sortowania danej strony, jeżeli nie wybrano innego jego sposobu, dla niej. Kategorie bez nazwy kategorii Kategoria oznaczone liczone liczbami numerowanymi, a ich nazwy sortowania też są oznaczone tymi samymi numerami z dolnym myślnikiem na początku. Aby wpisać nazwę sortowania ogólny należy wpisać _i. Sortowanie spacją ogólnie określamy przez | sortuj spacją = tak, lub to samo tylko z numerem na końcu jak | sortuj spacją 2 = tak. Można automatycznie w innym sposób, niż za pomocą nazw sortowania podanych do tego szablonu, podając parametr klucz sortowania, pisząc w niej, jako wartość, nazwę sortowania, wtedy sortujemy względem funkcji "DEFAULTSORT". Jeżeli chcemy wyłączyć nazwę sortowania według subnazwy lub nazwy strony, w której on jest umieszczony, piszemy | nie sortuj nazwą = tak, ,lub w sposób numerowany, np. | nie sortuj nazwą 2 = tak. Jeżeli nie chcemy kategorii bez stron i plików, ale z subkategoriami, zaliczyć do kategorii Kategorie dla kategorii, piszemy | nie kategorie dla kategorii = tak.

Szablon przyjmuje też parametry pudełka {{#invoke:Pudełko}}, takie jak nazwa przestrzeni nazw i nazwa jednostki, potrzebne do określenia nazwy sortowania według subnazwy lub nazwy, strony, w której jest umieszczony ten szablon.

Opis parametrów

edytuj
Parametry szablonu {{Kategorie}}
 • 1, 2, ... i N (dowolna liczba) - nazwy kategorii rzucanej przez ten szablon (przynajmniej parametr 1 wymagany),
 • _1, _2, ... i _N (dowolna liczba z dolnym myślnikiem) - nazwy sortowania w rzucanej przez ten szablon kategorii (opcjonalne),
 • _i - wspólny klucz sortowania wstawiany bezpośrednio do kategorii jako drugi parametr (opcjonalny),
 • s (przestarzałe) lub sortuj spacją albo s1 (przestarzałe) lub sortuj spacją 1, s2 (przestarzałe) lub sortuj spacją 2, ... i sN (przestarzałe) lub sortuj spacją N - na początku nazwy sortowanej pojawia się spacja (opcjonalne).
 • k (przestarzałe) lub klucz sortowania - ustawia klucz sortowania kategorii, w których nie ma podanych jawnie kluczy (opcjonalny),
 • n (przestarzałe) lub nie sortuj nazwą albo n1 (przestarzałe) lub nie sortuj nazwą 1, n2 (przestarzałe) lub nie sortuj nazwą 2, ... i nN (przestarzałe) lub nie sortuj nazwą N - nie sortuje nazwami danej strony ogólnie dla wszystkich podanych kategorii, lub szczególnie, podając numer kategorii,
 • nk (przestarzałe) lub nie kategorie dla kategorii - nie zalicza kategorii, mający pozycje tylko podkategorie, do kategorii Kategoria:Kategorie dla kategorii.

 • Gdzie powyżej N, to liczba zmiennych nienazwanych (nazywanych liczbami naturalnymi).

Przykład

edytuj
Przykłady z szablonem {{Kategorie}} zostały podane przy pomocy {{OpakujKategorieZeSortowaniem}} - patrz kod tego rozdziału

Zasymulowano umieszczenie tych poniższych wywołań tego szablonu w kategorii Kategorie tematyczne

Przykład pierwszy bez podania parametrów
{{Kategorie}}
[[Kategoria:Szablon kategorie - nie podano nazw kategorii|Kategorie tematyczne]][[Kategoria:Kategorie dla kategorii|Kategorie tematyczne]][[Kategoria:Szablon kategorie do sprawdzenia|Kategorie tematyczne]]

Przykład drugi z podaniem pustego parametru
{{Kategorie|}}
[[Kategoria:Szablon kategorie - puste kategorie|Kategorie tematyczne]][[Kategoria:Kategorie dla kategorii|Kategorie tematyczne]][[Kategoria:Szablon kategorie do sprawdzenia|Kategorie tematyczne]]

Mając przykład trzeci
{{Kategorie|1=Artykuły do weryfikacji|_1=Klucz sortowania pierwszy|2=Artykuły bez kryteriów dla list|_2=Klucz sortowania drugi|3=Artykuły napisane w formie reklamy|_3=Klucz sortowania trzeci|4=Artykuły polonocentryczne|_4=Klucz sortowania czwarty}}
 • wywołany w wikikodzie generuje on rozwinięty kod z nazwami sortowania:
[[Kategoria:Artykuły do weryfikacji|Klucz sortowania pierwszy]][[Kategoria:Artykuły bez kryteriów dla list|Klucz sortowania drugi]][[Kategoria:Artykuły napisane w formie reklamy|Klucz sortowania trzeci]][[Kategoria:Artykuły polonocentryczne|Klucz sortowania czwarty]][[Kategoria:Kategorie dla kategorii|Kategorie tematyczne]]

a oto wynik:


Mając przykład czwarty
{{Kategorie|1=Nazwa kategorii pierwsza|_1=Klucz sortowania pierwszy|2=Artykuły bez kryteriów dla list|_2=Klucz sortowania drugi|3=Artykuły napisane w formie reklamy|_3=Klucz sortowania trzeci|4=Artykuły polonocentryczne|_4=Klucz sortowania czwarty}}
 • wywołany w wikikodzie generuje on rozwinięty kod z nazwami sortowania, wiedząc, że pierwsza kategoria nie istnieje:
[[Kategoria:Nazwa kategorii pierwsza|Klucz sortowania pierwszy]][[Kategoria:Artykuły bez kryteriów dla list|Klucz sortowania drugi]][[Kategoria:Artykuły napisane w formie reklamy|Klucz sortowania trzeci]][[Kategoria:Artykuły polonocentryczne|Klucz sortowania czwarty]][[Kategoria:Szablon kategorie - nieistniejące kategorie|Kategorie tematyczne]][[Kategoria:Kategorie dla kategorii|Kategorie tematyczne]]
 • a oto wynik:

Mając przykład piąty
{{Kategorie|Artykuły do weryfikacji|Artykuły bez kryteriów dla list|Artykuły napisane w formie reklamy|Artykuły polonocentryczne|klucz sortowania=Klucz sortowania wszystkich kategorii}}
 • wywołany wikikodzie generuje on rozwinięty kod z nazwami sortowania w zmiennej klucz sortowania:
<span class="error">Uwaga: Domyślnym kluczem sortowania będzie „Klucz sortowania wszystkich kategorii” i zastąpi on wcześniej wykorzystywany klucz „Kategorie/opis”.</span>[[Kategoria:Artykuły do weryfikacji]][[Kategoria:Artykuły bez kryteriów dla list]][[Kategoria:Artykuły napisane w formie reklamy]][[Kategoria:Artykuły polonocentryczne]][[Kategoria:Kategorie dla kategorii|Kategorie tematyczne]]
 • a oto wynik:

Mając przykład szósty
{{Kategorie|1=Artykuły {do weryfikacji|_1=Klucz sortowania pierwszy|2=Artykuły bez kryteriów dla list|_2=Klucz sortowania drugi|3=Artykuły napisane w formie reklamy|_3=Klucz sortowania trzeci|4=Artykuły polonocentryczne|_4=Klucz sortowania czwarty}}
 • wywołany w wikikodzie generuje on rozwinięty kod widząc, że pierwsza kategoria w powyższym wikikodzie ma niepoprawną nazwę:
[[Kategoria:Artykuły bez kryteriów dla list|Klucz sortowania drugi]][[Kategoria:Artykuły napisane w formie reklamy|Klucz sortowania trzeci]][[Kategoria:Artykuły polonocentryczne|Klucz sortowania czwarty]][[Kategoria:Szablon kategorie - niepoprawne kategorie|Kategorie tematyczne]][[Kategoria:Kategorie dla kategorii|Kategorie tematyczne]]
 • a oto wynik:

Mając przykład siódmy
{{Kategorie|1=Artykuły do weryfikacji|_1=Klucz sortowania pierwszy|2=Artykuły bez kryteriów dla list|_2=Klucz sortowania drugi|3=Artykuły do weryfikacji|_3=Klucz sortowania trzeci|4=Artykuły polonocentryczne|_4=Klucz sortowania czwarty}}
 • wywołany w wikikodzie generuje on rozwinięty kod widząc, że pierwsza i trzecia kategoria w powyższym wikikodzie mają powtarzającą nazwę:
[[Kategoria:Artykuły do weryfikacji|Klucz sortowania pierwszy]][[Kategoria:Artykuły bez kryteriów dla list|Klucz sortowania drugi]][[Kategoria:Artykuły polonocentryczne|Klucz sortowania czwarty]][[Kategoria:Szablon kategorie - powtarzające się kategorie|Kategorie tematyczne]][[Kategoria:Kategorie dla kategorii|Kategorie tematyczne]]
 • a oto wynik:

Mając przykład ósmy
{{Kategorie|1=Artykuły do weryfikacji|_1=Klucz sortowania pierwszy|2=|_2=Klucz sortowania drugi|3=Artykuły napisane w formie reklamy|_3=Klucz sortowania trzeci|4=Artykuły polonocentryczne|_4=Klucz sortowania czwarty}}
 • wywołany w wikikodzie generuje on rozwinięty kod widząc, że druga kategoria w powyższym wikikodzie ma pustą nazwę:
[[Kategoria:Artykuły do weryfikacji|Klucz sortowania pierwszy]][[Kategoria:Artykuły napisane w formie reklamy|Klucz sortowania trzeci]][[Kategoria:Artykuły polonocentryczne|Klucz sortowania czwarty]][[Kategoria:Szablon kategorie - puste kategorie|Kategorie tematyczne]][[Kategoria:Kategorie dla kategorii|Kategorie tematyczne]][[Kategoria:Szablon kategorie do sprawdzenia|Kategorie tematyczne]]
 • a oto wynik:

Mając przykład dziewiąty
{{Kategorie|1=Artykuły do weryfikacji|sortuj spacją 1=tak|2=Artykuły bez kryteriów dla list|3=Artykuły napisane w formie reklamy|4=Artykuły polonocentryczne|sortuj spacją 4=tak}}
 • wywołany w wikikodzie generuje on rozwinięty kod widząc, że pierwsza i czwarta kategoria w powyższym wikikodzie ma spację jako nazwę sortowania:
[[Kategoria:Artykuły do weryfikacji| ]][[Kategoria:Artykuły bez kryteriów dla list|Kategorie tematyczne]][[Kategoria:Artykuły napisane w formie reklamy|Kategorie tematyczne]][[Kategoria:Artykuły polonocentryczne| ]][[Kategoria:Kategorie dla kategorii|Kategorie tematyczne]]
 • a oto wynik:

Mając przykład dziesiąty
{{Kategorie|1=Artykuły do weryfikacji|_i=Klucz sortowania ogólny|2=Artykuły bez kryteriów dla list|3=Artykuły napisane w formie reklamy|4=Artykuły polonocentryczne}}
 • wywołany w wikikodzie generuje on rozwinięty kod widząc, że jest ogólny klucz sortowania napisany za pomocą zmiennej: _i:
[[Kategoria:Artykuły do weryfikacji|Klucz sortowania ogólny]][[Kategoria:Artykuły bez kryteriów dla list|Klucz sortowania ogólny]][[Kategoria:Artykuły napisane w formie reklamy|Klucz sortowania ogólny]][[Kategoria:Artykuły polonocentryczne|Klucz sortowania ogólny]][[Kategoria:Kategorie dla kategorii|Kategorie tematyczne]]
 • a oto wynik:


Zasymulowano umieszczenie tych poniższych wywołań tego szablonu w kategorii Kategorie podręcznikowe

Mając przykład jedenasty
{{Kategorie|1=Artykuły do weryfikacji|2=Artykuły bez kryteriów dla list|3=Artykuły napisane w formie reklamy|4=Artykuły polonocentryczne}}
 • wywołany w wikikodzie generuje on rozwinięty, wiedząc, że szablon zwróci też kategorię Kategorie dla kategorii
[[Kategoria:Artykuły do weryfikacji|Kategorie podręcznikowe]][[Kategoria:Artykuły bez kryteriów dla list|Kategorie podręcznikowe]][[Kategoria:Artykuły napisane w formie reklamy|Kategorie podręcznikowe]][[Kategoria:Artykuły polonocentryczne|Kategorie podręcznikowe]][[Kategoria:Kategorie dla kategorii|Kategorie podręcznikowe]]
 • a oto wynik:

Mając przykład dwunasty
{{Kategorie|1=Artykuły do weryfikacji|2=Artykuły bez kryteriów dla list|3=Artykuły napisane w formie reklamy|4=Artykuły polonocentryczne|nie kategorie dla kategorii=tak}}
 • wywołany w wikikodzie generuje on rozwinięty, wiedząc, że szablon nie zwróci kategorii Kategorie dla kategorii, w przeciwieństwie do poprzedniego przykładu
[[Kategoria:Artykuły do weryfikacji|Kategorie podręcznikowe]][[Kategoria:Artykuły bez kryteriów dla list|Kategorie podręcznikowe]][[Kategoria:Artykuły napisane w formie reklamy|Kategorie podręcznikowe]][[Kategoria:Artykuły polonocentryczne|Kategorie podręcznikowe]]
 • a oto wynik:


Zasymulowano umieszczenie tych poniższych wywołań tego szablonu w szablonie SDU/Archiwum

Mając przykład trzynasty
{{Kategorie|1=Artykuły do weryfikacji|2=Artykuły bez kryteriów dla list|3=Artykuły napisane w formie reklamy|4=Artykuły polonocentryczne}}
 • wywołany w wikikodzie generuje on rozwinięty kod widząc, że nazwa sortowania w tym przypadku zostanie ustalony na Archiwum:
[[Kategoria:Artykuły do weryfikacji|Archiwum]][[Kategoria:Artykuły bez kryteriów dla list|Archiwum]][[Kategoria:Artykuły napisane w formie reklamy|Archiwum]][[Kategoria:Artykuły polonocentryczne|Archiwum]]
 • a oto wynik:

Błędy

edytuj

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikibooks:Kwestie techniczne.

Szablon służy do zrzucania kategorii więcej niż jeden, ewentualnie z opcjonalnymi nazwami sortowania.

Parametry szablonu[Zarządzaj danymi szablonu]

ParametrOpisTypStatus
11

Pierwsza nazwa kategorii.

Nazwa stronywymagany
_1_1

Nazwa sortowania pierwszej kategorii.

Liniasugerowany
nie sortuj nazwą 1nie sortuj nazwą 1

Sortuje pierwszą kategorię według nazwy danej strony.

Ciąg znakówopcjonalny
sortuj spacją 1sortuj spacją 1 s1

Sortuje spacją pierwszą kategorię.

Ciąg znakówsugerowany
22

Druga nazwa kategorii.

Nazwa stronyopcjonalny
_2_2

Nazwa sortowania drugiej kategorii.

Liniaopcjonalny
sortuj spacją 2sortuj spacją 2 s2

Sortuje spacją drugą kategorię.

Ciąg znakówopcjonalny
nie sortuj nazwą 2nie sortuj nazwą 2

Sortuje drugą kategorię według nazwy danej strony.

Ciąg znakówopcjonalny
33

Trzecia nazwa kategorii.

Nazwa stronyopcjonalny
_3_3

Nazwa sortowania trzeciej kategorii.

Liniaopcjonalny
sortuj spacją 3sortuj spacją 3 s3

Sortuje spacją trzecią kategorię.

Ciąg znakówopcjonalny
nie sortuj nazwą 3nie sortuj nazwą 3

Sortuje trzecią kategorię według nazwy danej strony.

Ciąg znakówopcjonalny
44

Czwarta nazwa kategorii.

Nazwa stronyopcjonalny
_4_4

Nazwa sortowania czwartej kategorii.

Liniaopcjonalny
sortuj spacją 4sortuj spacją 4 s4

Sortuje spacją czwartą kategorię.

Ciąg znakówopcjonalny
55

Piąta nazwa kategorii.

Nazwa stronyopcjonalny
_5_5

Nazwa sortowania piątej kategorii.

Liniaopcjonalny
nie sortuj nazwą 4nie sortuj nazwą 4

Sortuje czwartą kategorię według nazwy danej strony.

Ciąg znakówopcjonalny
sortuj spacją 5sortuj spacją 5 s5

Sortuje spacją piątą kategorię.

Ciąg znakówopcjonalny
nie sortuj nazwą 5nie sortuj nazwą 5

Sortuje piątą kategorię według nazwy danej strony.

Ciąg znakówopcjonalny
66

Szósta nazwa kategorii.

Nazwa stronyopcjonalny
_6_6

Nazwa sortowania szóstej kategorii.

Liniaopcjonalny
sortuj spacją 6sortuj spacją 6

Sortuje spacją szóstą kategorię.

Ciąg znakówopcjonalny
nie sortuj nazwą 6nie sortuj nazwą 6

Sortuje szóstą kategorię według nazwy danej strony.

Ciąg znakówopcjonalny
77

Siódma nazwa kategorii.

Nazwa stronyopcjonalny
_7_7

Nazwa sortowania siódmej kategorii.

Liniaopcjonalny
nie sortuj nazwą 7nie sortuj nazwą 7

Sortuje siódmą kategorię według nazwy danej strony.

Ciąg znakówopcjonalny
sortuj spacją 7sortuj spacją 7 s7

Sortuje spacją siódmą kategorię.

Ciąg znakówopcjonalny
88

Ósma nazwa kategorii.

Nazwa stronyopcjonalny
_8_8

Nazwa sortowania ósmej kategorii.

Liniaopcjonalny
nie sortuj nazwą 8nie sortuj nazwą 8

Sortuje ósmą kategorię według nazwy danej strony.

Ciąg znakówopcjonalny
sortuj spacją 8sortuj spacją 8 s8

Sortuje spacją ósmą kategorię.

Ciąg znakówopcjonalny
99

Drzewiąta nazwa kategorii.

Nazwa stronyopcjonalny
_9_9

Nazwa sortowania dziewiątej kategorii.

Liniaopcjonalny
sortuj spacją 9sortuj spacją 9 s9

Sortuje spacją dziewiątą kategorię.

Ciąg znakówopcjonalny
nie sortuj nazwą 9nie sortuj nazwą 9

Sortuje dziewiątą kategorię według nazwy danej strony.

Ciąg znakówopcjonalny
1010

Dziesiąta nazwa kategorii.

Nazwa stronyopcjonalny
_10_10

Nazwa sortowania dzięsiątej kategorii.

Liniaopcjonalny
sortuj spacją 10sortuj spacją 10 s10

Sortuje spacją dziesiątą kategorię.

Ciąg znakówopcjonalny
nie sortuj nazwą 10nie sortuj nazwą 10

Sortuje dziesiątą kategorię według nazwy danej strony.

Ciąg znakówopcjonalny
nie sortuj nazwąnie sortuj nazwą

Nie sortuje nazwą danej strony dla wszystkich kategorii.

Ciąg znakówopcjonalny
_i_i

Wspólny klucz sortowania wszystkich podanych kategorii.

Liniasugerowany
klucz sortowaniaklucz sortowania k

Wspólny klucz sortowania podanych dla kategori, w której nie ma jawnie podanych kluczy sortowania za pomocą specjalnego słowa magicznego.

Ciąg znakówsugerowany
nie kategorie dla kategoriinie kategorie dla kategorii

Jeżeli niepusta, to nie zalicza kategorii, mający pozycje tylko podkategorie, do kategorii "Kategorie dla kategorii".

Ciąg znakówopcjonalny

Zobacz też

edytuj