Niniejszy podręcznik jest skierowany do dzieci w wieku od 8 do 15 lat i ma przybliżyć różne języki świata.

Celem jest przedstawienie podstawowych informacji o tych językach; szczególnie tych, z którymi młodsze dzieci nie mają jeszcze styczności, a które mogą się im przydać w przyszłości.
Przykładowe tłumaczenia:
Dzień dobry - KONICZIŁA po japońsku,
Kacper - КАСПЕР [czytaj: kaspier] po rosyjsku
Motyl - Schmetterling [czytaj: szmeterlin] po niemiecku
Do widzenia - अलविदा [czytaj: alvida] w hindiLudzie posługują się ok. 3000 języków. Dzielimy je na liczne grupy oraz tzw. rodziny językowe. Językami: chińskim, hindi, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim i arabskim posługują się poszczególne organizacje wchodzące w skład ONZ. Języki te zostały zatem zakwalifikowane do tzw. języków oficjalnych. Inną grupę stanowią języki, które nie maja tak dużego zasięgu oddziaływania takie jak np. polski, bułgarski, włoski, węgierski, estoński, szwedzki, portugalski. Łaciną i klasyczną greką posługiwano się w czasach starożytnych. Obecnie jednak języki te wyszły z użycia i zaliczane są do tzw. języków martwych.

Języki ałtajskie– języki Azji północnej, środkowej i Turcji, ok. 6% ziemskiej populacji, przez niektórych językoznawców rodzina ałtajska jest uznawana za ligę językową a jej grupy klasyfikowane są jako odrębne rodziny.

Poza językami klasycznymi, to znaczy takimi, gdzie ludzie porozumiewają się za pomocą głosu, istnieje także język migowy, który służy do komunikacji pomiędzy osobami niemymi i nie słyszącymi. Do porozumiewania się językiem migowym służą gesty rękoma i dłońmi, oraz kombinacje tych gestów.