Matematyka ubezpieczeń życiowych/Literatura

Literatura edytuj

  1. Bowers N.L.J., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbit C.J.: Actuarial Mathematics. Itasca: The Society of Actuaries, 1986. ISBN 0-938959-10-7.
  2. Gerber H.U: Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1995. ISBN 0-387-52944-6.
  3. Skałba M.: Ubezpieczenia na życie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999. ISBN 83-204-2460-7.

WWW edytuj

Powiązane tematycznie hasła Wikipedii edytuj

Egzaminy aktuarialne w sieci edytuj

Strony różne edytuj

  • Tablice trwania życia
  • [1][2] – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2003 r.)
  • [3] – artykuł na temat notacji aktuarialnej