Pomoc:Spis treści/Szablony - Tom I

Pomoc Wikibooks - Szablony
Spis treści

Szablony nazw stron edytuj

 • {{NAZWAKSIĄŻKI}} - zwraca nazwę adresu podręcznika bez nazwy przestrzeni nazw, do której należy.
 • {{PEŁNANAZWAKSIĄŻKI}} - zwraca nazwę adresu podręcznika z nazwą przestrzeni nazw, do której należy.
 • {{SUBNAZWAKSIĄŻKI}} - zwraca nazwę książki, bez jego adresu i przestrzeni nazw, do której należy.
 • {{NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI}} - zwraca nazwę artykułu podręcznika.
 • {{NAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI2}} - zwraca nazwę artykułu książki lub tytuł książki, jeśli podano pełną nazwę strony.
 • {{PEŁNANAZWAARTYKUŁUKSIĄŻKI}} - zwraca przetworzoną nazwę strony lub nazwę przestrzeni nazw, na podstawie podanej pełnej nazwy strony.
 • {{NAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI}} - zwraca nazwę przestrzeni nazw, do której należy książka, bez nazwy przestrzeni strony.
 • {{PEŁNANAZWAPRZESTRZENIKSIĄŻKI}} - zwraca nazwę przestrzeni nazw, do której należy książka, z nazwą przestrzeni strony.
 • {{NAZWAKORZENIASTRONY}} - zwraca nazwę korzenia strony bez nazwy przestrzeni nazw, do której należy.
 • {{PEŁNANAZWAKORZENIASTRONY}} - zwraca nazwę korzenia strony z nazwą przestrzeni nazw, do której należy.
 • {{NAZWAPRZESTRZENI}} - zwraca nazwę przestrzeni nazw, strony.
 • {{PRZEDMIOTOWAPRZESTRZEŃ}} - zwraca nazwę przedmiotowej przestrzeni nazw, strony.
 • {{PRZESTRZEŃDYSKUSJI}} - zwraca nazwę przestrzeni nazw dyskusji, strony.
 • {{NAZWASTRONY}} - zwraca nazwę strony bez nazwy przestrzeni nazw.
 • {{BAZOWANAZWASTRONY}} - zwraca nazwę bazową strony, bez nazwy przestrzeni nazw, czyli bezpośredniego rodzica w drzewie adresów stron.
 • {{PEŁNANAZWASTRONY}} - zwraca nazwę strony z nazwą przestrzeni nazw.
 • {{PEŁNABAZOWANAZWASTRONY}} - zwraca nazwę bazową strony z nazwą przestrzenią nazw, czyli bezpośredniego rodzica w drzewie adresów stron.
 • {{PRZEDMIOTOWABAZOWANAZWASTRONY}} - zwraca pełną nazwę bazową strony z przedmiotową nazwą przestrzenią nazw, czyli bezpośredniego rodzica w drzewie adresów stron przedmiotowych do podanej strony.
 • {{BAZOWANAZWASTRONYDYSKUSJI}} - zwraca pełną nazwę bazową strony z nazwą przestrzenią nazw dyskusji, czyli bezpośredniego rodzica w drzewie adresów stron dyskusji do podanej strony.
 • {{NAZWASTRONYDYSKUSJI}} - zwraca nazwę strony dyskusji, z jej nazwą przestrzenią nazw, do podanej strony.
 • {{PRZEDMIOTOWANAZWASTRONY}} - zwraca pełną nazwę strony z przedmiotową nazwą przestrzeni nazw.
 • {{NAZWASUBSTRONY}} - zwraca przetworzoną nazwę strony lub nazwę przestrzeni nazw, na podstawie podanej pełnej nazwy strony.

Inne szablony nazw edytuj

 • {{Np}} - szablon służy przede wszystkim do tłumaczenia angielskich nazw przestrzeni nazw na ich wersję polską i operacji odwrotnej, a także numer przestrzeni nazw na jej nazwę polską lub angielską.
 • {{NpDane}} - szablon służy przede wszystkim do tłumaczenia angielskich nazw przestrzeni nazw na ich wersję w jakimś języku i operacji odwrotnej, a także numer przestrzeni nazw na jej nazwę w nim angielską lub w jakimś języku, lub odwrotnie, umożliwia też na przetłumaczenie nazwy przestrzeni nazw lub identyfikatora przestrzeni na jej nazwę polską, jeżeli istnieje.
 • {{NAZWASERWISU}} - szablon jest używany do uzyskania nazwy serwisu danej wiki, ewentualnie w postaci linku do strony głównej projektu danej wiki lub do artykułu o danej wiki na Wikipedii, w jakieś podanej wersji językowej.

Szablony liczb nazw stron podręcznikowych edytuj

Szablony dopracowania jednostek, lub dla jednostek wymagający naprawy lub usunięcia edytuj

 • {{Dopracować}} oraz {{DoPracowania}} i {{Cleanup}} (dwa ostatnie to przekierowania do tego pierwszego) i {{Dopracować2}} - szablony informujący na stronie artykułu, szablonu, ogólnie jednostek, że popełniono jakiś błąd, coś nie dopracowano, coś wymaga naprawy.
 • {{Ek}}, {{EK}} (przekierowanie do {{Ek}}), {{Delete}} (przekierowanie do {{Ek}}), {{Screenshot}} (przekierowanie do {{Ek}}) - szablony wstawiane na strony (zwykłe strony, kategorie i pliki), dwa pierwsze - jeżeli chcemy usunąć daną stronę lub trzeci - jeżeli wykryto naruszenie praw autorskich co do pliku (grafika, obrazek), i {{Ek2}} - szablon analogiczny do {{Ek}}.
  • {{Admin usuń}} - szablon pomocniczy w celu szybkiego usuwania rzeczy z wiki zostawiając przy tym stosowny opis, dlaczego strona została usunięta.
  • {{Błąd}} - metaszablon zwraca stan błędu (rozpoznawany w ten sposób przez funkcje parsera) oraz opcjonalnie tekst wiadomości błędu w kolorze czerwonym (widoczny dla użytkownika element o klasie CSS „error”). Szablon jest używany przez inne szablony do sygnalizowania błędu, na przykład błędnych danych wejściowych, które następnie mogą być wyświetlane zarówno edytorowi lub przechwycone i obsługiwane przez inne szablony.

Szablony typu strony do usunięcia i poczekalni edytuj

 • {{DNU}} - szablon wstawiany do jednostek, informujący co będzie zrobione przypuszczalnie z nim, gdy głosowanie się skończy, {{SdU}} ({{DoSkasowania}} - przekierowanie) - to samo co {{DNU}}, tylko przed głosowaniem, i {{SdUwynik}} - tom samo, co {{DNU}}, tylko po głosowaniu.
 • {{Kasowanie po przeniesieniu}} i {{Kpp}} (przekierowanie do ostatniego) - używany jest do stron (artykuły i podręczniki) w przestrzeni nazw (główna) i Wikijunior oraz w przestrzeni nazw Plik do plików. Informuje autora o okresie, w czasie którego może skopiować zawartość przed jej skasowaniem.
 • {{DNUinfo}} i {{DNU/info}} - informują, że strona stworzona przez tego użytkownika została zgłoszona do poczekalni i toczy się nad nim dyskusja.
 • {{LnDNU}} - szablon wstawiający kategorie na strony dyskusji (nie przestrzeń nazw dyskusji) stron zgłoszonych do poczekalni.
 • {{KSdU}} - informuje, że strona została zakwalifikowana do natychmiastowego usunięcia autorstwa użytkownika.
 • {{SDU}} - szablon szkielet, z którego korzysta szablon {{SDU/Archiwum}}, który pokazuje wszystkie z archiwizowane strony dyskusji toczących się wcześniej dyskusji, one są przydzielone do odpowiednich kategorii, które informują, co zrobiono po dyskusji. Na każdej strony zarchiwizowanej ze stron dyskusji on umieszcza, z definicji tego szablonu poprzez niego, szablon {{Archiwum}}.

Szablony integracji i podziału oraz łączenia historii edycji stron, a także tłumaczeń stron z języka obcego edytuj

Szablony integracji edytuj

Szablony podziału edytuj

 • {{Podziel}} - szablon informujący podział jednostki na inne jednostki.
 • {{Wydziel}} - szablon informuje, że z danej jednostki wydzielono inną jednostkę.
 • {{Podziel sekcję}} - mówi, żeby dana sekcja została przeniesiona do innej jednostki.
 • {{Wydzielony}} - ten szablon służy zaznaczeniu, że dana strona zawiera treści skopiowane z innej istniejącej w Wikibooks strony.

Połączenie historii edycji kilku stron edytuj

 • {{Połącz}} - szablon informujący, by administrator połączył historię edycji podanych stron.

Szablony tłumaczeń z języka obcego stron z projektów siostrzanych, z innej wersji językowej niż polski edytuj

 • {{Przetłumaczony}} - szablon mówi z jakich artykułów w języku obcym korzystano przy tłumaczeniu na język polski, tworząc dany artykuł (stronę).
 • {{Przetłumaczona metastrona}} - szablon mówi, że ta metastrona została przetłumaczona na język polski z języka obcego z projektów siostrzanych.

Szablony problemów umieszczane w tekście edytuj

Weryfikowalność edytuj

 • {{Brak strony}} - szablon informujący, o braku strony, w przypisie artykułu (strony).
 • {{Fakt}} - szablon ten należy umieścić w artykule w miejscu, gdzie ze względu na niepodpartą źródłami treść powinien znajdować się przypis bibliograficzny.
 • {{Niewiarygodne źródło}} - szablon ten należy umieścić w artykule obok odnośnika bibliograficznego do nierzetelnego źródła.
 • {{Nie w źródle}} - wstawiamy w treści artykułu, bezpośrednio po odnośniku do źródła (pozycji bibliograficznej, przypisu), które nie zawiera informacji, którą rzekomo ma potwierdzać.
 • {{Martwy link}} - ten szablon używany jest do oznaczania źródeł internetowych zawierających martwe linki.
 • {{Wątpliwe}} - szablon należy umieścić w artykule przy fragmencie tekstu, który wydaje się wątpliwy i wymaga weryfikacji.

Podręcznikowość edytuj

Wyrażenia zwodnicze, typu użyto wyrażeń zwodniczych edytuj

 • {{Doprecyzuj}} - szablon kombajn, o którego są zbudowane inne szablony od wskazania wyrażeń zwodniczych.
 • {{Czyim}} - służy on do oznaczania miejsc, takich jak, "zdaniem historyków", "zdaniem poważnych badaczy" i tak dalej. Sformułowania takie są nie dość precyzyjne i wymagają podania źródła, wyjaśnienia konkretnie czyim zdaniem jest tak bądź inaczej.
 • {{Kto}} - służy on do oznaczania miejsc, takich jak "niektórzy twierdzą", "poważni badacze uważają", "naukowcy sądzą", "zdaniem historyków", i tak dalej.
 • {{Przez kogo}} - wstawiamy tam, gdzie widnieje uznawane jako, przyjęte, docenione, znienawidzone itp.
 • {{Według kogo}} - wstawiamy tam, gdzie widnieje uznawane jako, przyjęte, docenione, znienawidzone.
 • {{Jaka}} - służy dom oznaczania miejsc, w którym nie określono, jakie to jest.
 • {{Jakich}} - służy dom oznaczania miejsc, w którym nie określono, jakich to dotyczy.
 • {{Gdzie}} - służy do oznaczania miejsc, w których takich jak "wyemitowano X odcinków", "tam spędził 10 lat", "produkcja zajmuje 1 miejsce pod względem oglądalności" i tak dalej.
 • {{Kiedy}} - służy do oznaczania miejsc w artykułach, kiedy on lub ona to robiła, jeśli nie nie zrobiono.
 • {{Od kiedy}} - służy do oznaczania miejsc w artykułach, od kiedy on lub ona to robiła, jeśli nie nie zrobiono.

Twórczość własna edytuj

 • {{Or}} - gdy autor artykułu publikuje twórczość własną (stworzoną przez siebie).

Aktualność edytuj

 • {{Aktualizuj po}} - dane w prowadzone do artykułu, mogą się zdezaktualizować, ale są aktualne na stan dzisiejszy, lub mogły zdezaktualizować się.

Szablony komunikatów edytuj

Typowe szablony komunikatów edytuj

 • {{Ambox}} (szablon wstawianych do przestrzeni podręcznikowych), {{AmboxProsty}} (prosty szablon, wstawianych, co poprzedni, informujący o różnych rzeczach), {{Tmbox}} (szablon wstawiany do przestrzeni dyskusji), {{Fmbox}} (szablon wstawiany do kategorii systemowych), {{Ombox}} (szablon wstawiany do stron informujące o kwestiach technicznych), {{Dmbox}} (prosty szablon informujący) i {{Mbox}} (szablon szablonów - kombajn) - szablony komunikujące, wstawiane do różnych przestrzeni nazw i {{Mbox-strona}} - szablony do komunikatów w ramce pływającej po prawej części strony.
Szablony spisu alfabetycznego edytuj

Szablony spisów artykułów edytuj

 • {{Spis treści}} i {{TOCright}} (przekierowanie do tego ostatniego), {{TOC limit}}, {{TOCRamka}} i {{Spis treści zwinięty}} (generuje spis w postaci zwiniętej) - standardowy spis treści podobny, tak jak dawniej, do spisu treści wbudowanego do MediaWiki.
 • {{TOC}} - szablon wyświetla spis treści danego modułu, gdzie na samym górze spisu treści jest duży napis "Spis treści".
 • {{SpisTreści}} - szablon generujący spis treści, danego podartykułu podręcznika, na stronie głównej, ale tej samej książki. Ale też może być wyświetlany w dowolnym module. Szablon analizuje każdy rozpatrywany moduł od nowa.

Powyższe szablony przyjmują parametr | limit = liczba - podane do szablonów powyższych spisu treści w zakresie, gdzie liczba=2,...,6, to poziom, od którego elementu spisu treści tych szablonów mają być niewyświetlane (ukryte).

Nagłówki analizowane przez skrypty JavaScript i TOC'e oparte o {{#invoke:StronicowyParser}} edytuj

 • {{HNumer}} - szablon nagłówków, generujące nagłówki o dowolnym poziomie nagłówków większej od zera, w tym większe od sześciu.

Specjalistyczne szablony komunikatów edytuj

Tutaj są podane szablony, specjalizujące się w konkretnych sprawach wyświetlający ściśle określone informacje, zbudowane w oparciu o tabelki lub o szablon {{Ambox}}, albo o warstwy <div>...</div>:

Szablony bez nagłówka edytuj
 • {{Info}} - szablon informujący zbudowany w oparciu o tabelki, ale nie o szablony komunikatów.
 • {{Infobox}} - szablon pudełko informujący, zbudowany o szablon {{Ambox}}.
 • {{Zapamiętaj}} - szablon wyrażający coś do zapamiętania, zbudowany o szablon {{Ambox}}.
 • {{Definicja3}} - szablony do wyrażania definicji w tekście, zbudowany o ramki <div>...</div>.
 • {{InfoRamka}} - szablon do podawania informacji na pewien temat, zbudowany o ramki <div>...</div>.
 • {{InfoReguła}} - szablon do podawania reguł jako informację, które pomogą w zrobieniu czegoś, zbudowany o ramki <div>...</div>.
Szablony szczególne bez nagłówka edytuj
 • {{BibliografiaOpracowania}} - szablon bibliografii (o treści o przedrostku Opracowania), dotyczące opracowań, z których korzysta dana książka, zbudowany w oparciu o ramki <div>...</div>.
 • {{BibliografiaŹródła}} - szablon bibliografii (o treści o przedrostku Źródła:), dotyczące źródeł tekstów, z których korzysta dana książka, zbudowany w oparciu o ramki <div>...</div>.
Inne szablony bez nagłówka edytuj
 • {{BlueBox}} - szablon tworzący ramkę, jako w niebieskim pudełku jest wyświetlana informacja, zbudowany w oparciu o warstwy <div>...</div>.
 • {{RightBox}} - szablon tworzący ramkę z tekstem w białym tle w niebieskim obramowaniu, zbudowany o ramki <div>...</div>.
Szablony z nagłówkiem edytuj
 • {{Definicja}} i {{Definicja2}} - szablony do wyrażania definicji w tekście, zbudowany o szablon {{Ambox}} (ten pierwszy), a ten drugi o ramki <div>...</div>, z nagłówkiem Definicja.
 • {{Porada}} - szablon wyrażający poradę, zbudowany o szablon {{Ambox}}, z nagłówkiem Porada.
 • {{Uwaga}} - szablon wyrażający uwagę, zbudowany o szablon {{Ambox}}, z nagłówkiem Uwaga.
 • {{Ćwiczenie}} - szablon wyrażający coś do przećwiczenia, zbudowany o szablon {{Ambox}}, z nagłówkiem Ćwiczenie.
Szablony z podanym nagłówkiem do przedstawiania pewnych informacji edytuj
 • {{Ważne informacje}} - zawiera ważne informacje do zapamiętania, zbudowany o tabelki, z podanym nagłówkiem jako parametr szablonu.
Ramki wyświetlające kilka elementów w zawartości w ramce edytuj
 • {{Ramka}} - szablon zbierający kilka elementów (obiektów) Wiki w jednej ramce.
Szablony informacji zbudowane o inne tego typu budulcowe szablony edytuj
 • {{System}} - szablon zbudowany o szablon {{Uwaga}} pisany do różnych podręczników, odnoszący się do konkretnego systemu operacyjnego i w jakich jego wersjach zawarte informacje w artykule mogą tam nie działać.
 • {{Wymaga znajomości}} - szablon zbudowany o szablon komunikatów {{Mbox-strona}} pisanych do różnych podręczników, informujących, że treść tej książki wymaga znajomości poznania informacji z innych podręczników.

Szablony użytkowników edytuj

 • {{Babel}} i {{Multiuserbox}} - szablony wstawiane na stronę użytkownika przedstawiające jego preferencje, ten pierwszy wyświetlający pudełko w jednej kolumnie po prawej stronie ekranu, a ten drugi w postaci przełamywanego bloku.
  • {{Staż}} - szablon staży mówiący od kiedy jest się na projekcie.
 • {{Userbox}} i {{Userbox small}} - szablon preferencji służy do tworzenia userboksów, dołączanych w wikitabeli, w prawdziwej ramce lub na ekranie strony wikipedysty. Ten drugi w formie miniaturki.
 • {{User spec}} - meta-szablon pozwala na tworzenie userboksów dla specjalności.
 • {{Userlang}} i {{User language}} - ten pierwszy szablon jest używany przez ten drugi. Są to szablony preferencji językowych.
 • {{Ping}} - szablon pingowania do jednego lub do wielu użytkowników informująca, że jest nadesłana wiadomość.

Przypisy i bibliografia edytuj

Szablony przypisów bibliograficznych i rzeczowych edytuj

 • {{Przypisy}} - szablon przypisów bibliograficznych, i {{Uwagi}} - przypisów rzeczowych.
 • {{r}} - punktu z nazwą odnoszą się do przypisów użytych w {{Przypisy}}, a {{u}} - odnosi się do uwag zadeklarowanych przez szablon {{Uwagi}}.
 • {{Ref}} - szablon gotowych do użycia, w szablonie {{Przypisy}} i {{Uwagi}}, do stworzenia tam własnych przypisów, do którego odnoszą się po nazwach w tekście szablonu {{r}} i {{u}}, lub do użycia w tekście, zamiast znacznika <ref>...</ref>.
 • {{Refn}} - szablon służy do tworzenia przypisów w Wikibooks i jest alternatywą (i uzupełnieniem) dla standardowego tagu <ref>.
 • {{Przypisy-lista}} - szablon stworzony do tworzenia przypisów list, podobnie jak szablony: {{Przypisy}} i {{Uwagi}}, tylko z tą różnicą, że on dotyczy przypisów bibliograficznych, ale za to wyświetlającą swoją generowaną zawartość, w podanej liczbie kolumn dzielącej jego treść, w kolumnach.
 • {{Odn}} - szablon pozwala na generowanie skróconych przypisów harwardzkich (oksfordzkich) do pozycji pojawiających się w bibliografii artykułu. Poniższe podszablony przyjmują te same parametry, co on:
  • {{Odn/id}} - generuje identyfikator tworzonego przezeń przypisu.
  • {{Odn/tekst}} - generuje tekst tworzonego przezeń przypisu.
 • {{Przypiswiki}} - szablon umieszczany wewnątrz szablonu {{Ref}} lub znaczników <ref>...</ref>, czyli w ten sposób tworzymy referencję do przypisu.

Bibliografia edytuj

 • {{Source}} - szablon do generowania bibliografii.

Szablony opływania elementów pływających, tzn. znajdujące się po lewej lub prawej części strony lub pudełka edytuj

 • {{BrClear}} lub {{-}} albo też {{Koniec grafiki}} (te dwa ostatnie przekierowania do pierwszego) - szablon nowej linii opływania elementów.
 • {{SpanClear}} - szablon opływania wstawiany do wnętrza tekstu.
 • {{HrClear}} - szablon poziomej kreski opływania elementów z pewnym marginesem górnym.
 • {{DivClear}} - szablon służy do rozpychania rodzica przez dziecko.

Szablony powitania edytuj

 • {{Witaj}} i {{Witam}} (przekierowanie do tego ostatniego) - dla użytkowników nieanonimowych - (po polsku) a {{Welcome}} (po angielsku).
 • {{Anonim}} - dla użytkowników anonimowych, czyli ogólnie mówiąc IP'ów.

Szablony kodów języka edytuj

 • {{Lang}} i {{Język}} (przekierowanie do tego pierwszego) - szablony kodów do języka, zamieniający kod w coś innego, dotyczące języka.
 • {{Lang2}} - szablon służy do oznaczania języka, w jakim są napisane strony, na które wskazuje link zewnętrzny.
 • {{Lang3}} - szablon ustawia język i jednocześnie jego klasą CSS, tekstu, kierunek i inny tekst po jego prawej stronie.

Szablony wykorzystujące strony specjalne w przestrzeni nazw Specjalna edytuj

 • {{Zmiany w linkujących}} - szablon umieszcza zmiany w linkujących w ramce html-owej strony z ewentualnie podaną przestrzenią nazw, która domyślnie przyjmuje wartość Kategoria.

Szablony ramkowe wykorzystujące mechanizmy MediaWiki i HTML edytuj

Szablony blokowe edytuj

Szablony bloków, otwierający i zamykający:

Inne szablony pudełkowe edytuj

Szablony kierunku edytuj

 • {{Ltr}} - szablon kierunku tekstu od lewej do prawej, a {{Rtl}} - od prawej do lewej.

Szablony znaczników HTML edytuj

 • {{Znacznik start}}, {{Znacznik koniec}} i {{Znacznik}} - ogólne znaczniki kombajny, otwierający, zamykający i zupełny. {{Div start}}, {{Div koniec}} i {{Div}} - znacznik otwierający, zamykający i zupełny znacznika <div>...</div>. Znaczniki ogólne znacznika <pre>...</pre> elementu preformatowanego znacznika HTML: {{Pre}}, {{PreBody}}, {{PreBody2}}, {{PreLine}}, {{PreLineBody}}, {{Pre start}} i {{Pre koniec}} - szablony z Body tekst wyświetlane jest bez ramki, a z Line tekst z wielokrotnymi spacjami tam spacje są skracane do jednej, z start i koniec, to jest szablon otwierający i zamykający tego znacznika. {{Code}}, {{Tt}}, {{Sub}}, {{Sup}}, {{Su}}, {{P}}, {{Span}}, {{Bdo}}, {{Small}}, {{Big}}, {{Strong}}, {{Br}}, {{Hr}} i {{Center}} - proste szablony znaczników sformułowane o znacznik ogólny kombajn.
 • {{Indeksuj}}, {{Kotwica}} i {{Id}} - szablony do indeksowania poszczególnych elementów strony.
 • {{OverflowWiersz}} - szablon potrzebny do tworzenia elementów z paskiem przewijania wierszowym, jeżeli zawartość, tego szablonu, w poziomie jest większa niż sam on.

Szablony tekstu specjalne edytuj

 • {{Nobold}} - wyświetla tekst, lub ciąg znaków za pomocą normalnej czcionki w miejscu, gdzie czcionka jest automatycznie pogrubiana, np. nagłówki kolumn w tabelach itp.
 • {{Nowiki}} - szablony do wyświetlania szczególnie znaków zapisanych w postaci kodów HTML, aby one były wyświetlane w postaci tekstu, a nie jako znak.

Szablony do wyświetlania zawartości szablonu edytuj

Szablony wyświetlające zawartość inkludowaną szablonu edytuj

 • {{Wikikod}} - szablon służy do wyświetlania wikikodu podanych szablonów lub innych stron, przy czym wywołania szablonowe są zastępowane wywołaniem szablonu {{S}}, a wywołania modułowe szablonem {{M}}, a wywołania parsera są wyświetlane, jak normalny tekst.

Inne szablony specjalne oparte o znacznik <pre>...</pre> edytuj

 • {{PreWikikod}} - szablon służy do wyświetlania wikikodu podanych szablonów lub innych stron, przy czym wywołania szablonowe są zastępowane wywołaniem szablonu {{S}}, a wywołania modułowe szablonem {{M}}. Wikikod jest umieszczany w ramce znacznika <pre>...</pre>. Ale wiele spacji nie są skracane do jednej, chyba, że użyjemy: | styl = white-space:pre-line.
 • {{PreLineWikikod}} - co poprzedni, ale w nim wiele spacji są skracane do jednej, bo w tym szablonie jest ukryty, który nie jawnie użyliśmy: | styl = white-space:pre-line, w funkcji {{PreLine}}.

Inne szablony z podświetlaniem składni oparte o znacznik <syntaxhighlight>...</syntaxhighlight> do wyświetlania zawartości szablonu edytuj

 • {{ŹródłoWikikod}} - szablon do wyświetlania wikikodu szablonów i innych stron z podświetlaniem jego składni.

Szablony do wyświetlania tekstu z kodami HTML edytuj

 • {{PreNowiki}} - szablon przyjmuje jeden parametr będący wikikodem do rozwinięcia opatrując go pomiędzy znacznikami <nowiki>...</nowiki>. W danym polu parametru przy pierwszym znaku = stawiamy zamiast tego znaku wywołanie szablonowe {{=}}, by część poprzedzająca nie była traktowana jako parametr, a część następująca po nim jako wartość. Szablon wyświetla kody specjalne nie zamieniając je na odpowiednie znaki. Szablon wyświetla rozwinięty wikikod w postaci czystego tekstu otoczone ramką znacznika: <pre>...</pre>. Ale wiele spacji nie są skracane do jednej, chyba, że użyjemy: | styl = white-space:pre-line.
 • {{PreLineNowiki}} - co poprzedni, ale w nim wiele spacji są skracane do jednej, bo w tym szablonie jest ukryty, który nie jawnie użyliśmy: | styl = white-space:pre-line, w funkcji {{PreLine}}.

Inne szablony z podświetlaniem składni oparte o znacznik <syntaxhighlight>...</syntaxhighlight> do wyświetlania zawartości szablonu edytuj

 • {{ŹródłoNowiki}} - szablon służy do podświetlania składni rozwijanych przez niego szablonów, czy stron, względem jego parametrów.

Szablony zamieniające pewne znaki na kod HTML edytuj

 • {{KodHTMLZnaku}} - szablon zamieniający dowolny znak w jego kod HTML, lub w taki sposób, by się dało się wyświetlić ten kod na ekranie monitora.
 • {{KodyHTMLZnakówWikiCiągu}} - co poprzednio, tylko dla niektórych znaków, ale ten szablon nie dotyczy jednego podanego znaku, ale tekstu (wielu znaków po sobie następujących).

Szablony użyte w tekście do spowodowania jego łamliwości lub nie edytuj

 • {{Wrap}} i {{W}} (przekierowanie) - szablony do łamania tekstu, gdzie po niełamliwej spacji następuje możliwe przełamanie, by zacząc dalszy niełamliwy tekst.
 • {{·wrap}} i {{·w}} (przekierowanie), {{•wrap}} i {{•w}} (przekierowanie), {{–wrap}} i {{–w}} (przekierowanie), {{!wrap}} i {{!w}} (przekierowanie) oraz {{\wrap}} i {{\w}} (przekierowanie) - proste szablony do łamania tekstu, gdzie znak przed wrap lub w, w nazwie szablonu, wskazuje, jaki jest znak, po którym następuje opcjonalne przełamywanie tekstu, przed tym znakiem jest niełamliwa spacja.
 • {{·}}, {{Dot}} (przekierowanie) i {{Middot}} (przekierowanie), czy {{}}, {{Bull}} (przekierowanie) i {{Bullet}} (przekierowanie), czy {{}}, {{Ndash}} (przekierowanie}} i {{En dash}} (przekierowanie), czy {{}}, {{Mdash}} (przekierowanie) i {{Em dash}} (przekierowanie) - szablony łamania tekstu, w którym znak wskazanym przez nazwę szablonu nieprzekierowania, działanie jest takie samo w ich przekierowaniach, w którym przed nim jest spacja niełamliwa, gdzie po tym znaku następuje opcjonalne przełamania tekstu.
 • {{Nowrap}}, {{Nowrap start}} i {{Nowrap koniec}} - szablony niełamliwości tekstu, pierwszy ten tekst wsadzamy ten tekst do wnętrza szablony, a drugi i trzeci, między tymi szablonami.
 • {{Nowraplinki}}, {{Nowraplinki start}} i {{Nowraplinki koniec}} - szablony niełamliwości linków w danym tekście, pierwszym tekst jest wsadzamy do wnętrza tego szablonu, a drugi i trzeci, między szablonami.

Szablon zastępujące pewne znaki edytuj

Potrzebne typu do szablonów, linków, wikitabel i zmiennych edytuj

 • {{!!}} i {{!}} (lub w postaci kodu HTML: {{Pipe}}) - szablony znaków kresek pionowych.
 • {{!(}} (otwierający) i {{)!}} (zamykający), {{!((}} (otwierający) i {{))!}} (zamykający) - szablony typu nawiasów kwadratowych, otwierający i zamykający.
 • {{(}} (otwierający) i {{)}} (zamykający), {{((}} (otwierający) i {{))}} (zamykający), {{(((}} (otwierający) i {{)))}} (zamykający) - szablony typu nawiasów klamrowych, otwierający i zamykający.
 • {{=}} - szablon zastępujący znak równości, przede wszystkim potrzebny do szablonu {{S}} (symbolizując kod szablonowy) i {{M}} (symbolizujący wywołanie ramki modułu).

Wykorzystywane do innych znaków edytuj

 • {{Mniejszy}} (otwierający) i {{Większy}} (zamykający) - potrzebne do znaczników (wykorzystywane w znaczniku: <pre>...</pre>), przede wszystkich, aby wyłączyć dla nich obsługę mechanizmu MediaWiki, i aby były traktowane jako tylko elementy HTML, dla innych znaczników, które są tylko obsługiwane przez mechanizm MediaWiki, i nie mają żadnego znaczenia w HTML, to wyłączamy jego działanie, które można znów włączyć za pomocą funkcji w pewnym module (wskazanym przez pokazanie symboliczne): {{#invoke:Ramka|Rozwiń}}), a także: {{Kropka}} i {{Kula}} - potrzebne do szablonów łamania tekstu oraz {{Pauza}} i {{Półpauza}} - szablony zastępujące inne znaki niekwadratowe i nieklamrowe, te ostatnie cztery szablony tak wyświetlają swoją rozwiniętą zawartość, jak wskazuje na to nazwa tych szablonów.

Szablony tworzące tabele przy pomocy mechanizmu MediaWiki edytuj

 • {{Tabelka}}, {{Tytuł}}, {{Wiersz}} i {{Komórka}} - szablony tworzące kolejno: wiki-tabelę, jego tytuł, a także dzielące element pierwszy na wiersze, a je na kolumny. Umożliwiający pisanie je w jednej linijce za pomocą komentarzy, mimo że kod wynikowy tych nie musi być taki.
  • {{Dunno}} - szablon potrzebny do budowy tabelki, wyświetlający białe tło z zapytajnikiem.
 • {{Tabela}} - szablon tworzący wiki-tabelę w postaci wysokopoziomowej otoczki, tworzący niskopoziomową tabelę mechanizmu MediaWiki, dzięki temu obsługą takich ich jest prosta. Zwraca uwagę, czy jakieś parametry nie zostały podane, czy są prawidłowe.

Szablony nagłówka edytuj

Szablony nagłówka używane w artykułach, nawet jego pierwszego.

Typowe szablony na górze strony podręcznika edytuj

 • {{Nagłówek}} - szablon nagłówka i z ewentualnie ustawioną za pomocą JavaScriptu'u stopką.
 • {{Podręcznik}} - szablon menu na samym górze podręcznika w definicji zawierający szablon {{Nagłówek}}. Szablon posiada ustawienia zawierającą ustawienia tego ostatniego tego szablonu, która jest na stronie zapisaną ogólnie: Szablon:Podręcznik/Ustawienia/{{PEŁNANAZWAKSIĄŻKI}}/config.
 • {{Rozdział}} - szablon określający wyglądem dużym, że ta strona, ale ten typowy rozdział, to rozdział, a nie podrozdział.
 • {{Podrozdział}} - szablon określający wyglądem małym, że ta strona, ale ten typowy rozdział, to podrozdział, a nie rozdział.

Inne szablony tego typu edytuj

Inne szablony używane rzadziej niż poprzednie.

Szablony pierwszego nagłówka strony edytuj

 • {{Małą literą}} - szablon zamienia dużą literę, nazwy strony, na małą w pierwszym nagłówku.
 • {{Szablon nie opis}} - szablon wyświetlający nazwę szablonu, nie opisu, lub nazwę szablonu, którego dotyczy opis.

Szablony niepierwszego nagłówka strony edytuj

 • {{MDL:RozszerzonyLink}} - szablon oznaczony grafiką określającą artykuły (rozdziały) do wyróżnionych, np. zawierający poziom wyższy niż standardowy w szkole lub na uczelni.
 • {{Pełny rozdział}} - szablon wyświetlający strony zbiorcze danego rozdziału podręcznika.

Szablony nagłówka linków edytuj

 • {{DG}} - szablon linku do górnej części, w stronę pierwszego nagłówka.

Szablony nagłówka, kolekcji i do druku, danej książki edytuj

 • {{Zapisane książki}} - szablon w nagłówku strony na stronie zbiorczej linków do artykułów danej kolekcji artykułów danego podręcznika, by potem można było przygotować jego wersję PDF.
 • {{Drukowanie porada}} - szablon w nagłówku strony na stronie zbiorczej wszystkich artykułów, informujący, że aktualna strona jest do druku.

Szablony stron archiwalnych edytuj

 • {{Archiwum}} - szablon określający, że dana strona jest archiwalna, by jej nie edytować.
 • {{SDU}} - szablon ogólny, archiwum poczekalni, na podstawie której jest definiowany szablon {{SDU/Archiwum}}, umieszczony, w nagłówku, w tym archiwach.

Szablony identyfikatora pierwszego nagłówka edytuj

 • {{Skrót}} - określa skrót strony, nie szablony, zwykle stron projektu i pomocy.
 • {{Skrót szablonu}} - określa skrót szablonu, w przestrzeni nazw Szablon.

Szablony tematyczne edytuj

Szablony tutaj są przedstawione z jakiś dziedzin nauki (nie infoboksy).

Szablony chemiczne tekstu edytuj

 • {{Chem}} - szablon służy uproszczeniu zapisywania wzorów chemicznych.
 • {{Chem2}} - szablon służy do zapisywania wzorów i prostych reakcji chemicznych.
 • {{Wzory sumaryczne}} i jego szablon pomocniczy {{Wzory sumaryczne/sort}} - szablon umieszczany w przekierowaniach i stronach, których tytuły są wzorami sumarycznymi.

Szablony chemiczne pudełkowe edytuj

 • {{Chem:ciek}} - szablon z podanymi w parametrach szablonu z ciekawostkami chemicznymi.
 • {{Chem:dośw}} - szablon z podanymi w parametrach szablonu z opisami doświadczeń.

Szablony matematyczne pudełkowe edytuj

 • {{Mat:Ciek}} - szablony ciekawostek matematycznych, z nagłówkiem: Czy wiesz, że....
 • {{Mat:Def}} - szablony definicji matematycznych, z nagłówkiem: Definicja.
 • {{Mat:Tw}} - szablony twierdzeń matematycznych, z nagłówkiem: Twierdzenie.

Szablony fizyczne-matematyczne pudełkowe edytuj

 • {{DefinicjaHasło}} - szablon podająca definicję danego hasła.
 • {{PrawoHasło}} - szablon podający prawo danego hasła.
 • {{PrzykładTemat}} - szablon przedstawiający przykład dla danego tematu.
 • {{MateriałTemat}} - szablon przedstawiające jaki materiał uczeń powinien znać, by opanować materiał w danym artykule.
 • {{ZadanieTemat}} - szablon podający pojedyncze zadanie wraz z pytaniem z rozwiązaniem, także z odpowiedzią.

Szablony ekonomiczne edytuj

 • {{Konto otwórz}}, {{Konto zapis}} i {{Konto zamknij}} - szablony tworzone za pomocą wiki-tabelek, obrazują, ile ma się na koncie, a ile jest się winny. Szablony tworzą jedno pudełko z przepisaną klasą konto, które można grupować w większą tabelę z przepisaną klasą konta.

Szablony informacyjne edytuj

 • {{Naukowiec}} - szablon przedstawiający informacje o jakimś naukowcach.


Koniec