Podręcznik zawiera materiał fizyki z programu szkoły średniej. Jego kompletność: ok. 50%.

Przejdź do:
> Wstęp
> Kinematyka
> Dynamika
> Pole grawitacyjne
> Drgania i fale mechaniczne


> Mechaniczne i termodynamiczne właściwości ciał
> Elektryczność i magnetyzm
> Fale elektromagnetyczne
> Elementy fizyki jądrowej

Wstęp edytuj

 1. Wstęp
 2. Autorzy

Materiał podstawowy edytuj

W przygotowaniu

 1. Jednostki układu SI
 2. Wektory i skalary
 3. Wzory - przekształcanie
 4. Zaokrąglenie liczb

Kinematyka edytuj

 1. Podstawy - ruch  
 2. Ruch jednostajny  
 3. Ruch przyspieszony  
 4. Rzuty  
 5. Ruch po okręgu  

Dynamika edytuj

Siła, pęd edytuj

 1. I zasada dynamiki
 2. II zasada dynamiki
 3. III zasada dynamiki
 4. Siła bezwładności
 5. Siły działające na ciało
 6. Tarcie
 7. Równia pozioma, pochyła, bloczki
 8. Pęd
 9. Siły w jednostajnym ruchu po okręgu

Praca i energia edytuj

 1. Praca
 2. Energia kinetyczna i potencjalna
 3. Moc

Dynamika bryły sztywnej edytuj

 1. Dynamika bryły sztywnej

Pole grawitacyjne edytuj

 1. Wstęp
 2. Prawo powszechnego ciążenia

Drgania i fale mechaniczne edytuj

 1. Drgania i fale mechaniczne

Mechaniczne i termodynamiczne właściwości ciał edytuj

 1. Przemiany gazowe
 2. Pierwsza zasada termodynamiki
 3. Omówienie wykresów przemian gazowych
 4. Cykle termodynamiczne
 5. Druga zasada termodynamiki

Elektryczność edytuj

 1. Pole elektrostatyczne w próżni
 2. Prąd elektryczny
 3. Elektrochemia

Fale elektromagnetyczne edytuj

Elementy fizyki jądrowej edytuj

 1. Promieniotwórczość naturalna
 2. Niedobór masy w jądrze atomowym