Choroby pszczoły miodnej edytuj

Choroby pszczół można podzielić według różnych kryteriów. Jednym z podziałów jest podział na choroby czerwiu i choroby osobników dorosłych, innym kryterium jest podział wg patogenów, czyli czynników wywołujących chorobę.

Rozpoznawanie chorób w pasiece edytuj

Niektóre choroby pszczół są wprawdzie jednoznacznie rozpoznawalne na podstawie symptomów i pory roku, wiele jednak można określić jedynie przy pomocy badania laboratoryjnego.

Zapobieganie chorobom w pasiece edytuj

Podział chorób wg stadium rozwoju pszczół edytuj

Choroby czerwiu edytuj

Choroby pszczół dorosłych edytuj

Podział chorób wg patogenów edytuj

Choroby zakaźne edytuj

Choroby wirusowe edytuj

Choroby bakteryjne edytuj

Choroby grzybicze edytuj

  • Grzybica wapienna, grzybica otorbielakowa, askosferioza (patogen: Ascosphaera apis)
  • (patogen: Aspergillus apis)
  • (patogen: Aspergillus alvei)
  • (patogen: Aspergillus flavus)
  • (patogen: Aspergillus fumigatus)
  • (patogen: Aspergillus niger)

Choroby inwazyjne edytuj

Choroby spowodowane przez pierwotniaki edytuj

  • Nosemoza (patogen: Nosema apis, Nosema ceranae)
  • (patogen: Malpighamoeba mellificae)

Choroby spowodowane przez roztocze edytuj

Choroby niezakaźne edytuj

Choroby alimentarne edytuj

Szkodniki pszczół i uli edytuj

Bibliografia edytuj