Wikibooks:Kolekcje/Biologia szkoła ponadgimnazjalna


Biologia szkoła ponadgimnazjalna

Zakres podstawowy

Okładka
O Podręczniku
O podręczniku
Spis treści
Podstawa programowa
Informacja genetyczna
Biotechnologia tradycyjna
Inżynieria genetyczna
Modyfikowane genetycznie mikroorganizmy
Modyfikowane genetycznie rośliny i zwierzęta
Klonowanie zwierząt
Korzyści i zagrożenia wykorzystania GMO
Wykorzystanie badań DNA w sądownictwie
Wykorzystanie badań DNA w medycynie
Wykorzystanie badań DNA w nauce
Poradnictwo genetyczne
Terapia genowa
Biotechnologia i inżynieria genetyczna. Powtórzenie wiadomości
Biosfera a różnorodność biologiczna
Różnorodność genetyczna
Różnorodność gatunkowa
Różnorodność ekosystemowa
Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną
Dlaczego chronimy przyrodę?
Wymarłe i zagrożone gatunki
Formy ochrony przyrody
Ochrona in situ i ex situ
Współpraca międzynarodowa w ochronie przyrody
Rozwój rolnictwa a różnorodność biologiczna
Restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem
Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Powtórzenie wiadomości
Wycieczka do ogrodu zoologicznego, ogrodu botanicznego lub muzeum przyrodniczego
Wycieczka do obszaru chronionego
Bibliografia