Metody matematyczne fizyki/Metody matematyczne fizyki

Metody matematyczne fizyki
Metody matematyczne fizyki
Metody matematyczne fizyki

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Działania na wektorach

Metody matematyczne fizyki/Działania na wektorach

Rachunek tensorowy

Metody matematyczne fizyki/Rachunek tensorowy

Układ współrzędnych

Metody matematyczne fizyki/Układ współrzędnych

Obrót układu współrzędnych

Metody matematyczne fizyki/Obrót układu współrzędnych

Całki i funkcje Eulera

Metody matematyczne fizyki/Całki i funkcje Eulera

Kula zanurzona w przestrzeni n-wymiarowej

Metody matematyczne fizyki/Kula zanurzona w przestrzeni n-wymiarowej

Operatory różniczkowe

Metody matematyczne fizyki/Operatory różniczkowe

Wprowadzenie do funkcji zespolonej

Metody matematyczne fizyki/Wprowadzenie do funkcji zespolonej

Wprowadzenie do wielomianów ortogonalnych

Metody matematyczne fizyki/Wprowadzenie do wielomianów ortogonalnych

Funkcje sferyczne w matematyce

Metody matematyczne fizyki/Funkcje sferyczne w matematyce

Funkcje Bessela

Metody matematyczne fizyki/Funkcje Bessela

Dystrybucje jako funkcje uogólnione

Metody matematyczne fizyki/Dystrybucje jako funkcje uogólnione

Szeregi Fouriera

Metody matematyczne fizyki/Szeregi Fouriera

Wstęp do transformacji Fouriera

Metody matematyczne fizyki/Wstęp do transformacji Fouriera

Wprowadzenie do teorii operatorów liniowych

Metody matematyczne fizyki/Wprowadzenie do teorii operatorów liniowych

Grupy i ich reprezentacje

Metody matematyczne fizyki/Grupy i ich reprezentacje

Rachunek wariacyjny

Metody matematyczne fizyki/Rachunek wariacyjny

Transformacja Laplace'a

Metody matematyczne fizyki/Transformacja Laplace'a

Równania różnicowe liniowe

Metody matematyczne fizyki/Równania różnicowe liniowe

Funkcje Greena

Metody matematyczne fizyki/Funkcje Greena

Powrót do spisu treści