Wikibooks:Kolekcje/Metody matematyczne fizyki


Matody matematyczne fizyki
Działania na wektorach
Rachunek tensorowy
Układ współrzędnych
Obrót układu współrzędnych
Całki i funkcje Eulera
Kula zanurzona w przestrzeni n-wymiarowej
Operatory różniczkowe
Wprowadzenie do funkcji zespolonej
Wprowadzenie do wielomianów ortogonalnych
Funkcji sferyczne w matematyce
Funkcje Bessela
Dystrybucje jako funkcje uogólnione
Szeregi Fouriera
Wstęp do transformacji Fouriera
Wprowadzenie do teorii operatorów liniowych
Grupy i ich reprezentacje
Rachunek wariacyjny
Transformacja Laplace'a
Równania różnicowe liniowe
Funkcje Greena
Bibliografia
Bibliografia
Licencja
Licencja