Fizyka statystyczna/Fizyka statystyczna

Fizyka statystyczna
Fizyka statystyczna
Fizyka statystyczna

Licencja
Autor: Mirosław Makowiecki
Absolwent UMCS Fizyki Komputerowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Email: miroslaw(kropka)makowiecki(małpa)gmail(kropka)pl
Dotyczy: książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami.
Użytkownika książki, do której należy ta strona, oraz w niej zawartych stron i w nich podstron, a także w nich kolumn, wraz z zawartościami nie zwalnia z odpowiedzialności prawnoautorskiej nieprzeczytanie warunków licencjonowania.
Umowa prawna: Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń.
Autor tej książki dołożył wszelką staranność, aby informacje zawarte w książce były poprawne i najwyższej jakości, jednakże nie udzielana jest żadna gwarancja, czy też rękojma. Autor nie jest odpowiedzialny za wykorzystanie informacji zawarte w książce, nawet jeśli wywołaby jakąś szkodę, straty w zyskach, zastoju w prowadzeniu firmy, przedsiębiorstwa lub spółki bądź utraty informacji, niezależnie czy autor (a nawet Wikibooks) został powiadomiony o możliwości wystąpienie szkód. Informacje zawarte w książce mogą być wykorzystane tylko na własną odpowiedzialność.


Fizyka fenomenologiczna

Fizyka statystyczna/Fizyka fenomenologiczna

Zasady termodynamiki fenomenologicznej

Fizyka statystyczna/Zasady termodynamiki fenomenologicznej

Potencjały termodynamiczne

Fizyka statystyczna/Potencjały termodynamiczne

Definicja różniczki entropii a jego zupełność

Fizyka statystyczna/Definicja różniczki entropii a jego zupełność

Związki fizyki fenomenologicznej

Fizyka statystyczna/Związki fizyki fenomenologicznej

Wstęp do fenomenologicznych równań stanu

Fizyka statystyczna/Wstęp do fenomenologicznych równań stanu

Gazy doskonałe

Fizyka statystyczna/Gazy doskonałe

Gazy van der Waalsa

Fizyka statystyczna/Gazy van der Waalsa

Fenomenologiczna teoria przejść fazowych

Fizyka statystyczna/Fenomenologiczna teoria przejść fazowych

Przemiany fazowe

Fizyka statystyczna/Przemiany fazowe

Cykle (obiegi) termodynamiczne

Fizyka statystyczna/Cykle (obiegi) termodynamiczne

Wprowadzenie do fizyki statystycznej

Fizyka statystyczna/Wprowadzenie do fizyki statystycznej

Statystyczna termodynamika

Fizyka statystyczna/Statystyczna termodynamika

Rozkłady klasyczne w fizyce

Fizyka statystyczna/Rozkłady klasyczne w fizyce

Zespoły statystyczne w fizyce statystycznej klasycznej

Fizyka statystyczna/Zespoły statystyczne w fizyce statystycznej klasycznej

Zespół mikrokanoniczny

Fizyka statystyczna/Zespół mikrokanoniczny

Zespół kanoniczny (T,V,N,t)

Fizyka statystyczna/Zespół kanoniczny (T,V,N,t)

Wielki zespół kanoniczny (T,V,μ,t)

Fizyka statystyczna/Wielki zespół kanoniczny (T,V,μ,t)

Przykłady innych zespołów statystycznych kanonicznych w fizyce klasycznej

Fizyka statystyczna/Przykłady innych zespołów statystycznych kanonicznych w fizyce klasycznej

Zespoły statystyczne w fizyce statystycznej kwantowej

Fizyka statystyczna/Zespoły statystyczne w fizyce statystycznej kwantowej

Statystyki w fizyce kwantowej

Fizyka statystyczna/Statystyki w fizyce kwantowej

Statystyki Boltzmanna, Fermiego i Bosego

Fizyka statystyczna/Statystyki Boltzmanna, Fermiego i Bosego

Model sieci krystalicznej Debye'a

Fizyka statystyczna/Model sieci krystalicznej Debye'a

Cząstki o innych statystykach

Fizyka statystyczna/Cząstki o innych statystykach

Idealne gazy kwantowe

Fizyka statystyczna/Idealne gazy kwantowe

Fluktuacje i ruchy Browna

Fizyka statystyczna/Fluktuacje i ruchy Browna

Powrót do spisu treści