Materiały do nauk administracyjnych

Podręcznik
Materiały do nauk administracyjnych

W przedkładanym podręczniku zebrano różne materiały z zakresu nauk administracyjnych. Mamy nadzieję, że okażą się przydatne w nauce przedmiotów na studiach administracyjnych.

Spis treści edytuj