Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Spis treści
1. Wstęp 
 8
 21
1.6.1 RAST 
 27
1.6.2 Artemis 
 27
1.6.3 BLAST 
 28
1.6.4 HMMER 
 29
1.6.5 Virfam 
 29
1.6.6. Serial Cloner 
 30
1.6.7. ARAGORN 
 30
2. Cel 
 35
 36
 36
3.3 DNA 
 36
 37
3.5.2 Bufor SM 
 37
3.5.4 Bufor STE 
 38
3.6 Enzymy 
 38
3.7 Inne 
 38
3.8 Zestawy 
 39
3.9 Aparatura 
 39
 40
4. Metody 
 41
 44
 46
 48
 90
 91


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.