Pomocnik olimpijczyka - Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej

< Okładka i interwiki

 1. Społeczeństwo
  1. Człowiek - istota społeczna
  2. Naród i mniejszości narodowe
  3. Patologie życia społecznego
 2. Samorząd
  1. Samorząd
  2. Gmina
  3. Powiat
  4. Województwo
  5. Regiony
  6. Szkoła
 3. Państwo
  1. Państwo
  2. Administracja publiczna
 4. Demokracja
  1. Zasady demokracji
  2. Konstytucja
  3. Trójpodział władzy
  4. Państwo prawa
 5. Instytucje polskiej demokracji
  1. Władza ustawodawcza
  2. Władza wykonawcza
  3. Władza sądownicza
  4. Organy ochrony prawnej i kontroli
  5. Systemy rządów
 6. Aktywność obywatelska
  1. Społeczeństwo obywatelskie
  2. Media
  3. Scena polityczna
  4. Wybory
 7. Integracja europejska
  1. Historia integracji europejskiej
  2. Unia Europejska
  3. Sojusz Północnoatlantycki
  4. Rada Europy
  5. Polityka zagraniczna Polski
 8. Globalna wioska
  1. Organizacja Narodów Zjednoczonych
  2. Prawa człowieka
  3. Konflikty
  4. Globalizacja
 9. Gospodarka
  1. Ekonomia
  2. Państwo i gospodarka
  3. Przedsiębiorstwo
  4. Człowiek w gospodarce - konsument i pracownik
Wikibooks
Wikibooks
Jest dostępny podręcznik w formie biblii: Pomocnik olimpijczyka - Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej (edycja), w wersji do druku.

O podręczniku